Omezení provozu školy ve dnech 11.10. a 14.10.2019

Vážení rodiče,

v současné době probíhá v naší škole 1.etapa rekonstrukce kotelny. Kvůli přepojování na nové kotle se nebude  v pátek 11.10. ve škole topit. Práce budou probíhat od pátku po celý víkend,  ale nelze vyloučit, že ještě v pondělí 14.10. může dojít k výpadku ve vytápění.
Z tohoto důvodu přistupujeme k omezení našeho provozu: výuka bude probíhat v pátek 11.10. a v pondělí 14.10. jen do 11.40.
Školní družina bude sice v provozu, ale budeme hledat náhradní řešení, kde by mohla probíhat.

Prosíme, aby  byly Vaše  děti teple oblečeny. Pokud se rozhodnete  je v těchto dvou dnech ponechat doma z důvodu nepříznivých provozních podmínek, omluvíme je. Prosíme, ale o zapsání omluvenky do informačního deníku nebo elektronické žákovské knížky. Zejména rodiče dětí navštěvující školní družinu prosíme o sdělení, zda dítě bude v pátek a v pondělí ve škole přítomno  kvůli  zajištění náhradního programu školní družiny.

Děkujeme za pochopení.