Získali jsme titul Férová škola

Ve středu 2.10.2019 nám byl při příležitosti Mezinárodního dne učitelů předán zástupci Ligy lidských práv  v aule Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem titul Férová škola za vytváření prostředí, které umožňuje rozvoj každého žáka, za plnohodnotné zapojení všech žáků do školního a mimoškolního života, vytváření inkluzivního prostředí  a další.

Je to významné ocenění práce všech pedagogických pracovníků školy, kterým bych chtěla touto cestou za vše poděkovat.