Úkoly pro žáky 2.stupně od 25.3.

Milí rodiče a žáci,

moc děkujeme za Vaše dosavadní úsilí a spolupráci. Máme velkou radost, že se snažíte,  i v této nelehké době, učit a plnit úkoly, které jsme pro vás připravili a hodně z vás již přes  discord  komunikuje a učí se svými vyučujícími. Velké poděkování patří rodičům, kteří  se vám všem , ještě navíc ke svým povinnostem,  věnují a učí se s vámi. Všem  patří naše velké poděkování.

Blíží se nám velikonoce, a tak bych chtěla všechny požádat, aby
v době od 9.4.-13.4.  odpočívali a nic do školy nedělali, jen si užívali chvíle klidu v rodině a doufejme, že i sluníčka.

Přejeme vám všem pevné zdraví a klidné prožití svátků velikonočních

Opatrujte se.

Na našich stránkách a do elektronické žákovské knížky jsme přidali mailové kontakty na všechny vyučující.

Níže uvádíme další úkoly pro žáky 6.-9.ročníku.
Tentokráte je to rozdělené – do 17.4. máte za úkoly vypracovat český jazyk, matematiku a jazyky. Ostatní předměty mají čas až do konce dubna. Úkoly jsou většinou zadávané z učebnice, takže není potřeba tyto materiály tisknout. Stačí se jen podívat na zadání a vypracovat.
Materiály již plošně tisknout nebudeme, z bezpečnostních důvodů, jen ve výjimečných případech a na základě žádosti e-mailem předem.

V 9.A, 8.A již běží online výuka a nyní se připravuje i online výuka v 7.A,B. Žádáme všechny žáky, aby se přes elektronickou žákovskou knížku spojili s třídním vyučujícím, aby o vás věděl, jak postupujete a případně vás informoval, jakým způsobem probíhá výuka. Pokud někdo nemá přístup do elektronické žákovské knížky, napište mi  na reditelka@zslidicka.cz a já vám okamžitě heslo pošlu.
Přes elektronickou žákovskou knížku můžete také posílat své vypracované úkoly. Někteří učitelé vám tam uvedli i emailové adresy, aby byla možná vzájemná komunikace. Všechny úkoly jsou i v elektronické žákovské knížce v záložce Dokumenty – Sechovcová  – úkoly pro třídy  od 25.3.
Snažte se postupně na úkolech pracovat. Doma pomáhejte rodičům a mladším sourozencům.
Buďte na sebe opatrní. Moc se na vás všechny těšíme.

 

Úkoly jsou většinou ve  formátu pdf, některé i ve formátu doc.
6.A – Čj, M, Aj

6.A – dějepis, zeměpis, OV

6.B – Čj,M, Aj

6.B – dějepis, zeměpis

6.A, B – fyzika + přírodopis

 

7.A – Čj,M,Aj,F

7.A – Zeměpis

7.B – Čj,M,F,Aj

Angličtina 7.ročník

7.B – zeměpis

7.A + 7.B – německý jazyk

7.A + 7.B – dějepis

7.A + 7.B přírodopis

7.A + 7.B – Finanční gramotnost

8.A – Čj
8.A – český jazyk mluvnice
8.A – český jazyk literatura 1
8.A – český jazyk literatura 2
8.A – český jazyk literatura 3

8.A – matematika

8.A – německý jazyk

8.A angličtina

8.A – D,Z,Př,

 

9.A – český jazyk

9.A – Matematika + F

9.A – angličtina

9.A – německý jazyk

9.A – zeměpis

9.A – dějepis

9.A – Přírodopis + chemie

9.A – finanční gramotnost

 

Online procvičování:

procvičování češtiny:
https://www.gramar.in/cs/

procvičování češtiny a matematiky:
http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

procvičování všech předmětů:
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/prehled

procvičování angličtiny a němčiny:
https://www.jazyky-online.info/

procvičování angličtiny:
https://www.anglinaplus.cz/gramatika-trenink/cviceni-podle-ucebnic-project/

procvičování zeměpisu:
https://www.geograf.in/cs/

procvičování finanční gramotnosti
https://www.zlatka.in/cs/

 

Příprava na přijímací zkoušky:
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani

Nabídka k přijímacím zkouškám od firmy Edufix.cz:
Přípravné online kurzy na Přijímací zkoušky na SŠ ZDARMA. Kurzy jsou dostupné na https://www.edufix.cz/prijimacky-nanecisto/ctyrlete-obory. Technicky to lze provést přes slevový kupón se 100% slevou – PRIJIMACKY2020, který student vyplní před výběrem platby.

 

Konkrétní odkazy na cvičení z angličtiny podle ročníků:

7.roč – https://www.perfect-english-grammar.com/simple-future-exercise-1.
html(https://www.perfect-english-grammar.com/simple-future-exercise-1.html)
– budoucí čas will . kladná věta

7.roč.- https://www.perfect-english-grammar.com/simple-future-exercise-2.
html(https://www.perfect-english-grammar.com/simple-future-exercise-2.html)-
budoucí čas will – zápor

7.roč.- https://www.perfect-english-grammar.com/simple-future-exercise-3.
html(https://www.perfect-english-grammar.com/simple-future-exercise-3.html)
– budoucí čas will – otázka

8.roč – https://www.perfect-english-grammar.com/irregular-verbs-exercise-1.
html
(https://www.perfect-english-grammar.com/irregular-verbs-exercise-1.html) –
nepravidelná slovesa
8.roč- https://www.perfect-english-grammar.com/present-simple-exercise-11.
html
(https://www.perfect-english-grammar.com/present-simple-exercise-11.html) –
minulý čas – sloveso .roto be

8.roč-  https://www.perfect-english-grammar.com/present-simple-exercise-10.
html
(https://www.perfect-english-grammar.com/present-simple-exercise-10.html) –
sloveso to be – zápor

8.roč- https://www.perfect-english-grammar.com/present-simple-exercise-12.
html
(https://www.perfect-english-grammar.com/present-simple-exercise-12.html) –
sloveso to by – otázka

8.roč- https://www.perfect-english-grammar.com/present-simple-exercise-1.
html(https://www.perfect-english-grammar.com/present-simple-exercise-1.html)
– minulý čas prostý – kladná věta

8.roč- https://www.perfect-english-grammar.com/present-simple-exercise-3.
html(https://www.perfect-english-grammar.com/present-simple-exercise-3.html)
– minulý čas prostý  – zápor

9.roč. –https://www.perfect-english-grammar.com/second-conditional-exercise-
1.html
(https://www.perfect-english-grammar.com/second-conditional-exercise-1.html)
– druhý kondicionál

9.roč.- https://agendaweb.org/exercises/verbs/conditional/zero-conditional-
write
(https://agendaweb.org/exercises/verbs/conditional/zero-conditional-write) –
nultý kondicionál

9.roč. – https://www.esl-lounge.com/student/grammar/2g24-first-conditional-
exercise.php
(https://www.esl-lounge.com/student/grammar/2g24-first-conditional-exercise.php)
– první kondicionál

9.roč. – https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=3226
(https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=3226) – první
kondicionál

Pořady České televize k výuce:

Odpoledka (pro starší děti): Všední dny od 12 do 15 hodin na ČT2

Škola doma (přijímačky): Úterý a čtvrtek od 14 hodin na ČT1

Pořady UčíTelka

EDU Česká televize – vzdělávací programy