Aktuality

Naše škola slaví 95 let od založení

ZŠ Lidická slaví své devadesáté páté narozeniny  V letošním školním roce  si připomínáme již  95.výročí založení 1.české školy v Bílině. Velké oslavy nás samozřejmě čekají za pět let, ale i tyto narozeniny považujeme za významné a proto jsme si pro pamětníky školy z řad žáků a pedagogických pracovníků  připravili Den otevřených dveří na ZŠ Lidická, který proběhne  ve...

Celý článek

Informace k organizaci školní družiny

Informace pro zákonné zástupce k provozu školní družiny   ŠD naší školy má kapacitu 50 dětí a je zcela zaplněna.  V současné době probíhají jednání se zřizovatelem a krajským úřadem o možnosti jejího navýšení minimálně na 60 (máme již přislíbeno)  s možností vzniku ještě 3.oddělení na celkem 90 dětí. Navýšení by mohlo proběhnout do konce listopadu a umožnilo...

Celý článek

Ozdravný pobyt pro žáky v rámci projektu

Vážení rodiče, naše škola bude v rámci Operačního programu Životní prostředí realizovat projekt Duhová škola v lese, v němž je připraven pro žáky 5.-8.tříd (podzim 2018) a 1.-4.ročníku (duben 2019 )  ozdravný  šestidenní  výjezd s ekologickým zaměřením. Výjezd  pro žáky 5.-8.tříd se uskuteční v době od 15.10.-20.10.2018 – ŠVP Žihle(maximálně 80 žáků) Výjezd pro žáky 1.-4.ročníku se uskuteční...

Celý článek

Itálie 2018

Vážení rodiče a milé děti,   pobyt v Riccione, Casa Al Mare je za námi. Jsem ráda, že se nám pobyt vydařil, užili jsme si moře a sluníčka a také výlet do okolí. Chci všem poděkovat za spolupráci, ochotu a vstřícnost  a dodržování pravidel. Velmi děkuji  svým kolegyním za starostlivost a péči o svěřené děti....

Celý článek

ZŠ Lidická se opět probojovala do celostátního finále soutěže Rozpočti si to

Naše škola se letos opětovně  zapojila do obou kategorií soutěže Rozpočti si to.- pro 1. a 2.st., která   probíhala v období leden – duben  školními koly a  v červnu pak  celostátní finále. V obou kategoriích jsme byli  velmi úspěšní. Na 2.st. se nám do soutěže zapojily  4  týmy ze 6.-7.ročníku a do celostátního finále se mezi nejlepších...

Celý článek

GDPR

Ochrana osobních údajů (GDPR) Základní informace o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce Obecné nařízení Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Škola je povinna se tímto nařízením řídit Cílem je hájit práva žáků a jejich zákonných zástupců proti neoprávněnému zacházení s jejich daty...

Celý článek

Den Země

V pátek 20.4. 2018 proběhl na naší škole Den Země. Pro žáky 1.-6.ročníku  byly připraveny  různé úkoly, kvízy, doplňovačky a jiné zajímavosti, které se týkaly živé i neživé přírody včetně její ochrany. S realizací pomohli žáci 7.ročníku, kteří zajišťovali stanoviště  v parku před školou. Skupinky žáků z jednotlivých tříd si podle vytvořeného harmonogramu stanoviště procházely...

Celý článek

Global Money Week

Naše škola se opětovně  zapojila do  mezinárodní  akce Týden finančního vzdělávání – Global money week, který proběhne od 12.3. – 16.3. 2018. Letošním vyhlášeným tématem je  “ Na penězích záleží“. Pro žáky 2.-5.ročníku si připravily týmy žáků 2.stupně výukové hodiny,  v nichž své mladší spolužáky poučí v oblasti hospodaření s penězi. Mají připravené prezentace, videa...

Celý článek

ZŠ Lidická získala titul Škola udržitelného rozvoje

Naší škole byl propůjčen na období let 2018-2020 titul Škola udržitelného rozvoje 1.stupně. V loňském roce jsme obdrželi titul Škola udržitelného rozvoje Ústeckého kraje 2.stupně  pro období let 2017 -2019 . Nyní jsme v rámci škol, které jsou zapojeny do klubu ekologické výchovy získali titul nejvyšší. Je to ohodnocení naší pestré činnosti  v oblasti ekologické...

Celý článek

ZŠ Lidická převzala finanční dar od společnosti Lidl

Ředitelka školy Mgr.Bc. Ivana Svobodová  převzala dne  6.2.  od společnosti Lidl   šek v hodnotě 77 650 korun na nákup počítačů, dataprojektoru a didaktických učebních pomůcek. Slavnostní předání se uskutečnilo za přítomnosti žáčků 1.A. Děkujeme tímto společnosti Lidl za finanční příspěvek, který bude využit ke zkvalitnění výuky v naší škole a děkujeme také rodičům a přátelům...

Celý článek