Projekty

Projekty EU OPVVV

Duhová škola 2018-2020

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009087   Šablony II  EU OPVVV Jedná se o projekt bez finanční spoluúčasti školy nebo…

Celý článek

Podpora kompetencí, gramotnosti a exekutivních dovedností žáků ze sociokulturně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí

Škola je zapojená do projektu Podpora kompetencí, gramotností a exekutivních dovedností žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně…

Celý článek

Projekt EU OPVVV - Zvyšování kvality vzdělávání v Duhové škole

projekt:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0000935 Zvyšování kvality vzdělávání v Duhové škole realizace: 1.9.2016-31.8.2018 ZŠ Bílina, Lidická se v tomto dvouletém projektu…

Celý článek

Projekty - OP Zaměstnanost – Dětské kluby

Projekt EU OP Zaměstnanost

Projekt „Dětské kluby při základních školách v Bílině“ (reg. číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000186) – prioritní osa OPZ: 1.2 Rovnost…

Celý článek

Projekty z programů Ústeckého kraje

Prevence zdravotně rizikového chování 2018

Projekt bude realizován 1.6.2018 - 31.12.2018 z programu Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje…

Celý článek

Ptačí svět

Projekt realizovaný 1.6.2018 - 31.10.2018 z programu EVVO Ústeckého kraje Cílem projektu je získání a prohloubení  odpovědného…

Celý článek

Chráníme přírodu?

Cílem projektu je získání a prohloubení  odpovědného vztahu k přírodě zejména v oblasti její ochrany. Navazuje tak na projekt…

Celý článek

Prevence zdravotně rizikového chování

Ve spolupráci s MPeducation Praha  budou realizovány programy pro žáky od 4. ročníku zaměřené na  poruchy příjmu potravy,…

Celý článek

Stop kouření a závislostem

Tento projekt se snaží uceleně pracovat s informacemi ve spolupráci s odborníky. Nabídnout žákům dostatek kvalitních informací z různých zdrojů.…

Celý článek

Stop závislostem

V minulosti jsme velmi dobře spolupracovali se Státním zdravotním ústavem v Ústí nad Labem v oblasti prevence kouření a…

Celý článek

Chráníme přírodu?!

Díky dotaci z EVVO Ústeckého kraje naše škola v období 1.9.2015-30.10.2015 realizovala  ekologický projekt s názvem Chráníme…

Celý článek

Ekologické projekty

Program EVVO 2018

Program EVVO na období školního roku 2018/2019. Školním koordinátorem programu EVVO je Mgr. Jana Libovická Na odkazu níže…

Celý článek

Duhová škola v lese

Projekt v rámci výzvy: 13/2017 Národního programu Životní prostředí Realizace: 1.10.2018--30.4. 2019 V rámci ozdravného výjezdu žáci…

Celý článek

Ptačí svět

Projekt realizovaný 1.6.2018 - 31.10.2018 z programu EVVO Ústeckého kraje Cílem projektu je získání a prohloubení  odpovědného…

Celý článek

Tým našich žáků prezentoval projekt EMISE

ZŠ Bílina, Lidická se zapojila v loňském roce do projektu EMISE, jehož cílem  bylo mapování znečištění ovzduší a…

Celý článek

projekt EMISE 2.pololetí 2016/2017

Naši Emisaři aktivně pracovali i ve 2.pololetí školního roku. Měřili a prováděli dotazníková šetření. Report o jejich…

Celý článek

Chráníme přírodu?

Cílem projektu je získání a prohloubení  odpovědného vztahu k přírodě zejména v oblasti její ochrany. Navazuje tak na projekt…

Celý článek

Projekty z programů MŠMT

Pochopením k toleranci a respektu 2016

Cílem tohoto projektu je seznámení žáků 6.-9. ročníku s dějinami Židů, jejich kulturou a jejich perzekucí v období 2.…

Celý článek

Připraveni pro život 2012

Projekt z programu MŠMT na podporu sociálně znevýhodněných žáků 2012 Hlavním cílem – zlepšit postavení žáků na…

Celý článek

Projekty EU OPVK

Duhová dílna

V období září 2015 – prosinec 2015 realizovala naše škola v rámci výzvy č.57 EU OPVK projekt…

Celý článek

Zahraniční výjezd žáků Drážďany

Duhová škola 2015 Skupina žáků z 8.-9.ročníku  ZŠ Lidická ve dnech 24.10.-28.10. pobývala v Drážďanech v rámci projektu „Duhová škola…

Celý článek

Projekty města Bílina

Ostatní projekty

Návštěva Muzea smyslů

V rámci projektu IKAP se žáci 8.A a 9.A zúčastnili  v úterý 12.3.2019 návštěvy Muzea Smyslů v…

Celý článek