O škole

Naše Duhová škola

 • Označení Duhová škola, vyplývá z našeho zaměření – poskytujeme vzdělání všem dětem s různorodými vzdělávacími potřebami – zdravotní postižení, sociální znevýhodnění, ale také dětem mimořádně nadaným.
 • Nabízíme skvěle vybavenou ICT školu a erudovaný učitelský sbor, jehož většinu tvoří  právě speciální pedagogové, kteří dokážou všechny děti podpořit. Právě pro náš přístup k žákům, jsme doporučováni PPP.
 • Připravujeme a organizujeme pro žáky mnoho projektů, projektových dnů, exkurzí, výletů, včetně zahraničních – Londýn, Itálie.
 • Máme širokou nabídku zájmových kroužků včetně turistického  kroužku, který organizuje výlety pro žáky o sobotách a prázdninách a mediálního kroužku s profesionální videokamerou, digitálními videokamerami, fotoaparáty, žákovskými notebooky, pravidelně se účastnící Školiček animace v rámci Anifestu v Teplicích.

Naše škola získala certifikát "Finančně gramotná škola"

Titul máme propůjčený na 2 roky - do srpna 2019

Vybavení a zázemí školy

 • 1 učebna výpočetní techniky
  s 26 žákovskými stanicemi
 • 16 multimediálních učeben
  s interkativní tabulí, PC připojeným na internet,a DVD rekordérem
 • jazyková učebna Robotel
  s 26 žákovskými stanicemi
 • odborné učebny
  – cizích jazyků, dějepisu, fyziky, chemie, hudební a výtvarné výchovy
 • školní vzdělávací obrazovka
  na níž jsou vysílány videospoty ze školních akcí, prací žáků a pod.
 • další zázemí
  školní kuchyňka, tělocvična, dílna a dětské hřiště
 • školní družina
  se 2 odděleními
 • dětské kluby
 • žákovské PC typu All in one
  jsou k dispozici ve třídách I.st. pro žáky se SVP
 • žákovské notebooky
  pro mediální výchovu a žáky se SVP
 • žákovské fotoaparáty, digitální kamera
  pro mediální výchovu

Výběrová řízení

Veřejné zakázky malého rozsahu

Aktuálně není žádné výběrové řízení.

Dokumenty ke stažení

 Seznam pedagogických pracovníků školy

Mgr. Bc. Marie Sechovcová

zástupkyně ředitelky

Daniela Knapíková

vychovatelka ŠD

Mgr. Simona Sluková

vychovatelka ŠD

Mgr. Veronika Horová

6.B

Mgr. Jana Libovická

7.B | školní koordinátor EVVO

Ing. Bc. Eva Maierová

učitelka

Mgr. Markéta Šnejdrová

učitelka

Miroslava Vörösová

asistentka

Petra Heinzová

asistentka

Jana Chodounská

asistentka

Pedagogy lze kontaktovat prostřednictvím žákovské knížky systému Bakaláři

nebo prostřednictvím sekretariátu školy.

Školská rada

Mgr. Zuzana Bařtipánová
Mgr. Zuzana Bařtipánová
zástupce zřizovatele, předsedkyně školské rady
Mgr. Martina Fryčová
Mgr. Martina Fryčová
zástupce pedagogů
Pavla Kárníková, DiS.
Pavla Kárníková, DiS.
zástupce rodičů
Jaromír Sochor
Jaromír Sochor
zástupce zřizovatele
Mgr. Jana Trubačová
Mgr. Jana Trubačová
zástupce pedagogů
PharmDr. Daniela Kárová
PharmDr. Daniela Kárová
zástupce rodičů

HISTORICKÁ ZAJÍMAVOST

"...od roku 1907 probíhalo vyučování v bývalé stodole. Nová škola byla otevřena na dnešní Lidické třídě teprve roku 1923. ..."

www.bilina.cz

HISTORICKÉ FOTOGRAFIE