Informace Itálie červen 2020 v souvislosti s výskytem koronaviru

Vážení rodiče,

vzhledem k dotazům některých z Vás k aktuální situaci v Itálii Vás chceme tímto informovat, že celou situaci řešíme s cestovní kanceláří TepTour, která zájezd organizuje.

Náš termín zájezdu  je až za 3 měsíce. Pokud se rozhodneme nyní zájezd zrušit, budeme platit nejen za uzavřené pojištění, ale i částku 1000 Kč za osobu. Tato výše poplatku ze storna je platná až do 50. dne před odjezdem, což je v našem případě počátek dubna, přesněji do 8.4. S cestovní kanceláří jsme se dohodli, že počkáme do konce března, jak se bude situace vyvíjet. Pokud ministerstvo zahraničních věcí zakáže cesty do Itálie, pak nám mohou být naše příspěvky vráceny v plné výši jen s odečtem 240 Kč za uzavřené cestovní pojištění. Pokud ministerstvo cesty nezakáže a my vyhodnotíme, že situaci považujeme za nepřijatelnou, zájezd sami zrušíme s tím, že bude každému účastníkovi stržen stornopoplatek ve výši 1000 Kč a 240 Kč za cestovní pojištění.

Pokud se někdo rozhodne již teď sám svou účast v zájezdu zrušit,  je to za stejný stornopoplatek 1000 Kč + cestovní pojištění.

Od 8.4. do 4.5. je stornopoplatek ve výši 25% z ceny zájezdu (což je v našem případě ta základní cena – u dětí samostatně vyjíždějících  asi 5 900 Kč a u dospělých podle ubytování je to do 7000 Kč, což by znamenalo u dětí storno poplatek 1500 Kč a u dospělých maximálně 1750 Kč. )

Závěr:  Počkáme do konce března, jak to bude celé probíhat. Pokud ministerstvo uzavře cestování do Itálie, požádáme o vrácení našich příspěvků. Pokud do konce března ministerstvo nerozhodne a v Itálii budou problémy s koronavirem, požádáme o storno zájezdu s tím, že každý zaplatíme stornopoplatek.

Budeme doufat, že vše dobře dopadne.

  • Rubriky
  • Archivy