ZŠ Lidická v době koronavirové

Od 11.3 jsou školy v ČR uzavřené a děti se učí doma. Nařízení přišlo tak náhle, že jsme stačili žáky vybavit úkoly jen do konce týdne a informací, že další zveřejníme na webových stránkách školy.
V té době jsme ještě věřili, že se brzy ve škole setkáme. Vyhlášením nouzového stavu bylo jasné, že situace bude pokračovat a hledali jsme cesty, jak se s žáky spojit a učit na dálku. Máme velmi šikovné žáky na 2.stupni, konkrétně v 9.ročníku, s jejichž pomocí a zájmem o přípravu na střední školy, se nám již v průběhu dalšího týdne od vyhlášení mimořádných opatření podařilo vytvořit funkční systém online výuky, zapojit pedagogy 2.stupně, přizvat žáky dalších tříd a vytvořit rozvrh. Díky tomu se žáci 7.-9.ročníku pravidelně setkávají a učí online.

Na 1.stupni to byly třídní učitelky, které se snažily najít s dětmi komunikační kanály, nejčastěji je to Skype nebo klasicky telefon a mail. Formou Skypu probíhá výuka v 1.A,2.A, 2.B, 3.B, 4.B,5.A a 5.B. V dalších třídách se učitelky s dětmi spojují telefonicky nebo přes elektronickou žákovskou knížku.

Pravidelně jsou na stránkách školy a v elektronické žákovské knížce vyvěšovány úkoly pro jednotlivé třídy a odkazy na procvičování. Žáci úkoly přes mail nebo bakaláře odesílají ke kontrole a je jim předávána zpětná vazba.

Pro děti, které mají problém s přístupem ke stránkám nebo se jim nedaří úkoly stáhnout, je ve škole služba, která vždy od 7.00-10.00 okopírované materiály předává a v některých případech je posíláme i poštou. Zapojeni jsou i asistenti, kteří připravují speciální úkoly pro žáky a často s nimi individuálně komunikují a připravují je.

Pedagogičtí pracovníci jsou v kontaktu nejen možností setkávání ve škole, ale také online přes Teams formou pravidelných provozních porad, kde vyhodnocujeme a řešíme naše postupy.

Našim cílem je ještě online zapojit žáky tříd, kde sice výuka na dálku funguje, ale individuálně a my chceme formou Skype nebo Teams žáky propojit a zefektivnit přípravu všech najednou.

Jsem velmi hrdá na náš pedagogický sbor, který je od počátku iniciativní a snaží se všem dětem věnovat a komunikovat s nimi, někteří i rozváží úkoly dětem, někteří se podíleli na šití a distribuci roušek nejen našim zaměstnancům, ale také dalším občanům Bíliny. Všem za jejich mimořádnou práci velmi děkuji.

Děkujeme touto cestou také našim rodičům, protože si ke svým běžným povinnostem, přidali ještě vzdělávání dětí a jsou s našimi vyučujícími v neustálém kontaktu. Moc si toho vážíme a jen díky této skvělé spolupráci, se nám, i v této nelehké době, daří naše vzdělávací cíle naplňovat.

Velké poděkování patří všem zapojeným žákům, kteří se snaží vzdělávat a komunikovat se svými pedagogy.

V současné době probíhají ve škole intenzivní stavební práce v rámci projektu města Bíliny z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Hlavním cílem je modernizace odborných učeben a kabinetů ve 3. patře, zajištění bezbariérovosti školy a konektivita (modernizace datové sítě). Učebny a kabinety již získávají novou podobu, nyní probíhají práce před školou, kde se připravuje bezbariérový nájezd, zahájily se práce i v oblasti konektivity. Započala i 2. etapa rekonstrukce kotelny. Díky vstřícnosti města Bíliny a všech zapojených firem se naplno využila situace, kdy žáci nemůžou být ve škole a o to usilovněji se tady pracuje.

Moc se na vás všechny brzy těšíme a od září se budeme společně těšit i z rekonstruovaných prostor školy.