Vyhlášení volných dnů z rozhodnutí ředitelky školy a organizace závěru školního roku

Ředitelka školy vyhlásila podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, volné dny v termínu od 29.6. do 30.6.2020 z provozních důvodů.

Žáci a rodiče byli o této skutečnosti informováni způsobem – telefonicky, elektronickou žákovskou knížkou  a na vývěsce školy  dne 1.6.2020

 

Organizace závěru školního roku

Od 8.6. se budou ve škole setkávat malé skupiny přihlášených žáků na tzv. třídnické hodiny a to ze 6.A pondělí od 8.15, 7.A v úterý od 8.15 a 7.B úterý od 8.30 a ve středu 8.A od 8.30.

6.B se kvůli nezájmu setkávat nebude, 9.A se scházela v rámci přípravy na střední škole.

Do 18.6.2020 bude probíhat řádná online výuka, do 18.6. žáci odevzdají vyplněné zadané pracovní úkoly.

Třídní učitelé Vás budou informovat o možnosti převzetí výtvarných kufříků a věcí na tělocvik v týdnu od 22.6.-25.6., případně dříve. Dále jsme se rozhodli zvát jednotlivě žáky k odevzdávání učebnic, abychom věděli, co nám bude pro příští školní rok chybět.

Předávání vysvědčení proběhne v pátek 26.6. a to v tělocvičně školy,  na pozemku školy a na dětském hřišti školy. Třídy budou chodit do školy na určitý čas, aby se eliminoval velký počet dětí na jednom  místě, třídní učitelé si je před školou vyzvednou. Všichni budou mít po dobu přítomnosti ve škole roušku.  V případě nepříznivého počasí se kromě tělocvičny využijí chodby v 1. a ve 2.patře. Odcházet ze školy budou boční branou (brána naproti bývalému kinu u našeho dětského hřiště)

Organizace vydávání vysvědčení:(pokud by došlo ke změnám ve vývoji epidemiologické situace, včas Vás budeme informovat)

1.A  v 7.45                         2.B v 8.30               4.A v 9.15

1.B v 8.00                         3.A v 8.45                4.B v 9.30

2.A v 8.15                          3.B v 9.00               5.A v 9.45

5.B v 10.00

6.A v 10.15                       7.A v 10.45             8.A v 11.05

6.B v 10.30                       7.B v 10.55

Počítáme s tím, že se děti ve škole zdrží maximálně 45 minut.

 

9.A obdrží vysvědčení v pátek 26.6. v  9.00 v obřadní síni Městského úřadu v Bílině.

 

Děkujeme za Vaše pochopení, podporu a vstřícnost.

 

Opatrujte se

Přejeme všem pevné zdraví a klidné dny.