Předávání vysvědčení žákům 26.6.2020

Vážení rodiče, milí žáci,

 

předávání vysvědčení proběhne v pátek 26.6. a to v tělocvičně školy,  na pozemku školy a na dětském hřišti školy. Třídy budou chodit do školy na určitý čas, aby se eliminoval velký počet dětí na jednom  místě, třídní učitelé si je před školou vyzvednou. Všichni budou mít po dobu přítomnosti ve škole roušku.  V případě nepříznivého počasí se kromě tělocvičny využijí chodby v 1. a ve 2.patře. Odcházet ze školy budou boční branou (brána naproti bývalému kinu u našeho dětského hřiště).

Je nutné podepsat čestné prohlášení, že dítě v uplynulých 14 dnech nejevilo známky virového onemocnění a že nepatří mezi rizikové skupiny (nebo někdo z rodiny) a odevzdat nejpozději v den vydávání vysvědčení (dne 26.6.) čestné prohlášení rodiče
Bez podepsaného čestného prohlášení pak budeme vydávat vysvědčení od 29.6. v sekretariátu školy vždy od 6.00-12.00.

 

Organizace vydávání vysvědčení:

1.A  v 7.45                         2.B v 8.30               4.A v 9.15

1.B v 8.00                         3.A v 8.45                4.B v 9.30

2.A v 8.15                          3.B v 9.00               5.A v 9.45

5.B v 10.00

6.A v 10.15                       7.A v 10.45             8.A v 11.05

6.B v 10.30                       7.B v 10.55

Počítáme s tím, že se děti ve škole zdrží 30  minut.

 

9.A obdrží vysvědčení v pátek 26.6. v  9.00 v obřadní síni Městského úřadu v Bílině.

 

 

Do 25.6. vybíráme od všech žáků (výjimkou jsou žáci 1.třídy)  učebnice. Nové obdrží 1. a 2.září.

Připomínáme, že ve dnech 29.6. a 30.6. je vyhlášené ředitelské volno.

 

Děkujeme za skvělou spolupráci.