Úkoly pro žáky od 18.11.

Vážení rodiče, milí žáci

 

sledujte prosím naše webové stránky a elektronickou žákovskou knížku.

Podle přijatých opatření ze strany MŠMT a ministerstva zdravotnictví se žáci 3.-9.ročníku vrátí do školy až od pondělí 30.11.

V tento den nastoupí do školy tedy i třídy 3.-5.ročníku, 9.A, která již bude společně s 1.st. chodit do školy pravidelně a v týdnu od 30.11. nastoupí i žáci 7.B, 8.A a 8.B. Třída 6.A, 6.B a 7.A budou v týdnu od 30.11. pokračovat v online výuce, ale již od 8.00 se změněným rozvrhem.(je nutné přizpůsobit rozvrh třídám ve škole, protože vyučující budou zároveň učit ve škole i online.)

Další týden (od 7.12.) pak budou na online výuce 7.B, 8.A a 8.B a třídy 6.A, 6.B a 7.A budou ve škole.

Byly přidány materiály z ćeského jazyka v 7.B, 8.A, 8.B a 9.A na týden od 23.11.-27.11.

Upozorňujeme na nutnost nošení roušek pro všechny po celou dobu přítomnosti ve škole!!!  Žáci musí mít náhradní roušky v sáčku a další náhradní ještě do školní družiny a sáček na použité roušky.  Roušky, dezinfekce a větrání jsou důležité pro přítomnost žáků ve škole.

Děkujeme všem za respektování přijatých opatření.

 

Úkoly, které nyní vyvěsíme,  se týkají hlavně 6.A,6.B a 7.A. u ostatních jen na období 18.11.-20.11. a případně pro ty žáky, co nebudou moci ze zdravotních důvodů nastoupit.  Prosíme, pokud se u  dítěte projeví příznak respiračního onemocnění – rýma, kašel, ucpaný nos, únava, bolest hlavy – neposílejte je do školy a nechte je doma vyležet. V případě podezření na Covid 19 u dítěte nebo někoho v rodině ihned informujte třídní učitelku nebo vedení školy.  Děkujeme za pochopení.

 

3.A úkoly od 18.11.

3.B úkoly od 18.11.

4.A učivo od 18.11.

4.B_úkoly od_18.11.

5.A – úkoly od 18.11
5.A AJ od 18.11-30.11.

5.B úkoly od 18.11.

5.B – Aj od 18.11

 

6.A – úkoly od 18.11.

6.B úkoly od 18.11.

7.A úkoly od 18.11

7.B úkoly bez ČJ od 18.11.
7.B ČJ 18.11.-20.11.
ČJ_7.B_20.11._-_27.11.

8.A úkoly bez ČJ od 18.11.

8.A ČJ 18.11.-20.11.

ČJ_8.A__20.11._-_27.11.

ČTK 8.A

 

 

8.B úkoly bez ČJ od 18.11.
8.B ČJ 18.11.-20.11
ČJ_8.B-_20.11._-_27.11.

 

9.A úkoly bez Čj a AJ od 18.11. 

9.A Čj 18.11.-20.11.
ČJ_9.A_20.11._-_27.11.

9.A AJ od 18.11