Informace pro žáky 9.ročníku a vycházející žáky – nové informace

Vážení rodiče, milí žáci

aktuální informace ke konání přijímacích zkoušek: přesné znění zde:OOP – dodatek k přijímacím zkouškám

Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole podle výroku VIII. A jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat obs termíny jednotné přijímací zkoušky, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu. Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo nebo vznikne.

Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následovně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

 

 

došlo ke změnám termínů přijímacích zkoušek:

 

na 4-leté obory s maturitou:  1.řádný termín   3. května

                                                           2.řádný termín   4.května

 

na víceletá gymnázia:           1.řádný termín: 5.května

                                                      2.řádný termín: 6.května

 

náhradní termíny v případě nemoci:   2.června

3.června

 

 

Informace k zápisovým listům pro žáky 9.tříd a vycházejících žáků ze 7.-8.ročníku:

 

Zápisové listy, které budete potřebovat  až po přijetí na střední školy a učiliště, bude možné si u nás ve škole vyzvednout  od 29.3.  vždy v době, kdy se budou vydávat materiály pro žáky
tj. od 8.00-12.00.   Žáci, kteří se hlásí na víceletá gymnázia , již zápisový list obdrželi.

 

Děkujeme za pochopení

 

 

 

 

 

 

Informace k přihláškám:

 

V elektronické žákovské knížce jsem Vás již informovala, že na základě vyplněného podkladu k přihlášce –  vybrané obory, přesná adresa, kontakty na zákonného zástupce  (je tam přiložený)  Vám připravím přihlášky. Někteří žáci mi již podklady odeslali  a chodí si již pro vytištěné přihlášky. Podklady  můžete  poslat jako odpověď v elektronické žákovské knížce,  mailem nebo obrázek v chatu přes Teams a já přihlášky připravím a stačí si je pak vyzvednout  (vždy od 7.00-12.45). V případě, že jste ochotni si počkat, můžete s podklady přijít a pokud nebudu mít online výuku, tak Vám přihlášky na místě připravím. Vytištěné přihlášky musí podepsat žák, zákonný zástupce a je nutné potvrdit přihlášky , respektive vybrané obory,  od lékařky.
Podepsané a potvrzené přihlášky pak odešlete na vybrané školy nejpozději do 28.2. 

Děkuji za dosavadní spolupráci.

 

Informace k přípravnému kurzu na přijímací zkoušky – Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice

V příloze je možné se seznámit s nabídkou na přípravný kurz z českého jazyka a matematiky.

2021 Přípravný kurz – Ma a Čj pro ZŠ

 

Dny otevřených dveří:

DEN OTEVŘENÉ školy – online – 4.2. 2021

Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace

Vážení uchazeči o vzdělávání na naší škole, milí žáci 9. ročníků, vážení rodiče,

vzhledem k opatřením vlády vás bohužel nemůžeme pozvat do našich středisek na tradiční prezenční formu  Dnů Otevřených Dveří. Organizujeme proto náhradní řešení formou online schůzek přes MS Teams ve výše uvedených dnech.

Vedení školy a učitelé odborných předmětů vás budou informovat o možnostech studia v jednotlivých oborech na našich střediscích, o uplatnění v praxi, náplni předmětů, odborné praxi atd.

Pokyny s odkazy pro připojení budou k dispozici na školním webu: www.spsul.cz

Na těchto stránkách si rovněž můžete prohlédnou video o škole.

Těšíme se na vaší „online návštěvu“.

 

********************************************************************************************************************

 v sobotu 9. 1. 2021  –   Hotelová škola, SPŠ a OA Teplice

DEN OTEVŘENÝCH OKEN – klikněte zde

**********************************************************

14.1.2021  – Den  otevřených dveří na Střední odborné škole, Litvínov – Hamr, který se koná přes aplikace MS Teams. Veškeré informace, včetně odkazů, naleznou žáci a rodiče na titulní stránce www.skolahamr.cz

*************************************************************************

 středa 6.1. a úterý 19.1. 2021 DEN OTEVŘENÉ školy – online –Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5 –

Pokyny s odkazy pro připojení budou k dispozici na školním webu: www.spsul.cz

Na těchto stránkách si rovněž můžete prohlédnou video o škole.

************************************************************************************

sobota 9. 1. od 9.00 hod. do 14.00 hod.  Den otevřených dveří  prostřednictvím Microsoft teams.   Střední škola AGC a.s.  Rooseveltovo náměstí 5

V příloze posílám informační leták. Veškeré další informace a odkazy na připojení jsou k dispozici na www.skola-agc.cz.

**********************************************************************************************

DOD školy Teplice – úterý 12. 1. 2021 – 8,00 – 17,00 hod (učební obory: Strojní mechanik – Zámečník, Automechanik – Mechanik opravář motorových vozidel, Autoelektrikář, Truhlář, Zedník, Truhlářská a čalounická výroba)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjA3M2I4NDMtODU2MS00ZDgyLThmM2YtNzNkZGI2YzA0Yjk3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22280fe953-d11e-4f74-a8c4-51d2757bef01%22%2c%22Oid%22%3a%2212761b02-ca40-4086-9747-8f0422ef7506%22%7d

 

DOD školy Krupka – středa 13. 1. 2021 – 9,00 – 16,30 hod (maturitní obor Elektrotechnika, učební obory: Elektrikář, Obráběč kovů, Strojírenské práce)

9:00 – 10:30  https://meet.google.com/prk-mvyz-ozz

11:00 – 12:30 https://meet.google.com/piz-jfce-bwv

13:00 – 14:30 https://meet.google.com/zsr-raaa-wrm

15:00 – 16:30 https://meet.google.com/aon-jscf-uwx

 

DOD školy Duchcov – čtvrtek 14. 1. 2021 – 8,00 – 17,00 hod (učební obory: Instalatér, Karosář, Klempíř, Malíř a lakýrník, Zahradnické práce, Zednické práce, Malířské a natěračské práce)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTUxNDMyODMtYTMxZi00MGMyLWIwNTctZTVmYTFkMTZlOGYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22280fe953-d11e-4f74-a8c4-51d2757bef01%22%2c%22Oid%22%3a%226e294da9-67e4-4a2e-b7a9-dd68d0958fe7%22%7d

***********************************************************************************************************************************************

 

BurzaŠkol.Online

13.-20. ledna se můžete připojit do Teamsů škol

Mapa s termíny výstav po okresech

V termínech 13.-20. ledna  se zopakuje naprostá  většinu on-line výstav.

Co bude v lednových výstavách středních škol jinak?

Lednové výstavy přinesou několik novinek. Pojďme se na ně postupně podívat.

  1. Kompletní nabídka všech škol v okrese + něco navíc. U každé výstavy se budou zobrazovat kromě registrovaných škol i všechny neregistrované školy z daného okresu i se svými obory. Registrované školy však budou mít možnost přímé komunikace přes Teamsy/Meetsy a chat.
  2. Inspekční zprávy. U všech škol (registrovaných i neregistrovaných) budou přímo k náhledu jejich inspekční zprávy. (Jsou veřejně dostupné na portálu České školní inspekce https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy, ale laické veřejnosti to není běžně známé.)
  3. Výsledky státních maturit. U všech škol (registrovaných i neregistrovaných) budou na detailu maturitních oborů k náhledu výsledky u státních maturit za posledních 5 let. (Data jsou opět veřejně dostupná na portálu CERMATu, ale jsou hodně nepřehledná a portál opět není laické veřejnosti běžně známý.)
  4. Pouze odpolední časové okno. Všechny lednové on-line burzy se uskuteční pouze v odpoledním časovém oknu a to jsme posunuli na 16:00-19:00. (Výjimkou je Praha, která má stejně jako v prosinci časová okna dvě: 8:00-12:00 a 18:00-21:00.)
  5. Ucelený výklad o škole. Každou půlhodinu (tzn. v 16:00, 16:30, 17:00, 17:30,…) budou školy začínat vždy cca 5-ti minutový ucelený výklad o škole a jejich oborech. Se školami se samozřejmě můžete spojit kdykoliv, ale v tyto časy uslyšíte výklad hezky ucelený a od začátku.

 

 

 

Postupně zde budeme zveřejňovat další odkazy a informace.

Přehled středních škol a oborů:

Atlas školství pro celou ČR

http://www.infoabsolvent.cz

 

 

Informace ke konání jednotné přijímací zkoušky pro žáky hlásící se na 4-leté maturitní obory:

Termíny:

TYP OBORU 1. ŘÁDNÝ TERMÍN 2. ŘÁDNÝ TERMÍN 1. NÁHRADNÍ TERMÍN 2. NÁHRADNÍ TERMÍN
ČTYŘLETÉ OBORY A NÁSTAVBOVÁ STUDIA 12. dubna 2021 13. dubna 2021 12. května 2021 13. května 2021
ŠESTILETÁ A OSMILETÁ GYMNÁZIA 14. dubna 2021 15. dubna 2021

Pakliže se uchazeč nemůže v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), může se omluvit ředit. Pokud ředitel školy jeho omluvu uzná, uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku v náhradním termínu.

V návaznosti na krizová opatření ve školství spočívající v omezení či zákazu osobní přítomnosti žáků v důsledku vývoje epidemiologické situace v České republice byly pravidla přijímacího řízení a podmínky pro konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 upraveny opatřením obecné povahy

Na základě tohoto opatření je ve školním roce 2020/2021 jednotná přijímací zkouška povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení pouze do oborů vzdělání na víceletých gymnáziích.

V případě čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou a oborů nástavbového studia není jednotná přijímací zkouška povinnou součástí přijímacího řízení, přičemž o nekonání jednotné přijímací zkoušky může rozhodnout ředitel školy. Pokud ředitel školy rozhodne o nekonání zkoušky, informace o této skutečnosti musí být součástí jednotných kritérií přijímání pro první kolo přijímacího řízení, které ředitel školy zveřejní nejpozději do 31. ledna 2021. Pokud se jednotná přijímací zkouška v daném oboru vzdělání rozhodnutím ředitele školy nekoná, škola organizuje vždy školní přijímací zkoušku.