Informace k nošení roušek a respirátorů ve škole od 25.2.

Vážení rodiče, milí žáci

od 25.2. platí v souladu s nařízením ministerstva zdravotnictví, že všechny osoby ve školách – žáci, pedagogové i nepedagogové  jsou povinni nosit při pobytu uvnitř školy na nose a ústech ochranný prostředek, kterým je:

respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95)

zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,

které brání šíření kapének.

Za obdobný prostředek se nepovažuje látková rouška.

 

Do konce týdne platí ještě výjimka:  Ode dne 25. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo ochranného prostředku dýchacích cest uvedeného výše (tj. respirátor, zdravotnická rouška nebo obdobný prostředek splňující uvedené podmínky) používat ve vnitřních prostorech budov i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének. Tedy i látkovou roušku.

 

Od pondělí 1.3.  bude tedy   nutné, aby děti používaly zdravotnickou (chirurgickou roušku). Dají se koupit i v dětské velikosti.

Jsme připraveni v pondělí a případně v úterý dětem, které tyto typy roušek mít nebudou, je dát  před vstupem do školy. Prosíme však do dalších dnů, aby jste si je opatřili. Respirátory není potřeba dětem pořizovat, protože dětské velikosti nejsou dostupné a dětem by na obličeji neseděly.

 

Děkujeme za pochopení.

 

Přejeme všem pevné zdraví