Informace k zápisu do 1.tříd pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

v letošním školním roce se zápisy budou organizovat bez přítomnosti dětí ve škole. Na základě opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy mají školy upřednostnit podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

 

K podání přihlášky (všech dokumentů) můžete Vy jako zákonní zástupci zvolit jeden z následujících postupů:

1.) stáhnout a vytisknout dokumenty k zápisu, případně si je vyzvednout ve škole

a/ zanést dokumenty v zalepené a nadepsané obálce do školy a VHODIT do poštovní schránky školy případně předat ve škole v sekretariátu.

b/ zaslat dokumenty prostřednictvím České pošty

c/ zaslat dokumenty s elektronickým podpisem e-mailem na: reditelka@zslidicka.cz

d/ zaslat dokumenty do datové schránky školy: di3mjq3

 

2.) Vyřídit vše osobně ve škole  na základě rezervace konkrétního času v termínech 13.4., 15.4.,  19.4., 21.4. a 26.4.  Bez rezervace pak v termínu 27.4. a 28.4. od 14.00 do 17.00. a veškeré dokumenty s Vámi budou na místě sepsány.

Konkrétní časy je  možné si zarezervovat zde  prostřednictvím rezervačního systému.   Možná, že situace ve 2.polovině  dubna umožní i případnou přítomnost dítěte, každopádně na základě rezervace proběhne zápis formou zákonný zástupce + 1 zapisující učitelka při dodržení všech epidemických opatření.

3.) Vyřídit zápis online:    Pokud chcete urychlit komunikaci se školou, využijte od 1. 4. 2021 webovou aplikaci

Vámi vyplněný formulář můžete vytisknout, podepsat a jedním z postupů v bodech a – d dopravte do školy.

 

Dokumenty zašlete nebo přineste do školy ve dnech 1. – 30. 4. 2021 .

1/ Zápisní list ZŠ Lidická podepsaný zákonným  zástupcem

2/ Žádost o přijetí k základnímu vzdělání podepsaný zákonným zástupcem

3/ popř. Žádost o odklad školní docházky podepsanou  zákonným zástupcem.

V případě, že budete žádat o odklad školní docházky,   potřebujete: doporučení školského poradenského zařízení – např. PPP Teplice tel.: 417 533 669;  602 552 976 pro objednání     a   doporučení dětského lékaře.

Všechny  formuláře je možné buď stáhnout přímo ze stránky nebo si je vyzvednout ve škole.

 

Základním kritériem dané zákonem pro přijímání žáků do 1. tříd:

Přednostně jsou k povinné školní docházce přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu Základní školy Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace:

Ulice: B. Němcové, Břežánská, Důlní, Fišerova, Hasičská, K.H. Máchy, Kyselská,,Lidická,Liptická, Mostecká, Nábřeží,  Na Chlumu, Na Výsluní, Na Větráku, Nemocniční,Pivovarská, Příkrá, Reussova, SUNN, Sklářská, Skleničkova, Školní, Teplická v rozmezí Pivovarské náměstí až ul. Hasičská, Uhelná, V parku, Vrchlického, Železniční

Dále jsou k povinné školní docházce přijímány děti z jiného školského obvodu při neobsazenosti maximálního počtu přijímaných žáků.

Ve školním roce 2021/2022 škola otevře dvě  první třídy s celkovou kapacitou 50 dětí.

V případě převisu žádostí z jiného školského obvodu  nad kapacitu 50 dětí, by proběhlo dne 4.5.2021  dle pokynů MŠMT    losování za účasti vedení školy a školské rady.
Věříme, že k této situaci nedojde.

 

Rozhodnutí o přijetí bude pod registračními čísly dětí zveřejněno na webových stránkách školy dne 5. 5. 2021.

Pokud potřebujete další informace k zápisu  na naší škole,  neváhejte se na nás obrátit buď telefonicky: 607 902 365, 774823172   nebo mailem: reditelka@zslidicka.cz,případně osobně vždy v době pondělí – středa 7.00-12.30.

Těšíme se na vzdělávání Vašeho dítěte.