Informace o provozu školy od 3.5. do 7.5.

Vážení rodiče, milé děti,

níže uvádíme informace  o provozu školy od pondělí 3.5. do pátku 7.5.

V tomto týdnu  budou ve škole přítomny třídy: 3.A, 3.B, 4.A, 4.B a 5.B

2.stupeň se ještě  v týdnu od 3.5. nevrací.!!!

Třídní učitelky budou příští týden obvolávat rodiče žáků 6.A, 6.B a 7.A, kteří  se vrátí  do školy od pondělí 10.5. a bude i u nich probíhat rotační výuka.

V týdnu od 17.5. pak budou ve škole třídy 7.B, 8.A, 8.B a 9.A

 

Příchody tříd 3.A,3.B, 4.A, 4.B a 5.B do školy:

v 7.40 – pravý vchod (u poštovní schránky) 3.B, která se pravým schodištěm přesune do 1.patra  do své učebny

v 7.40 – levý vchod (hlavní) 5.B, která se přesune levým schodištěm do 2.patra do  učebny 5.A

v 7.50 – pravý vchod (u poštovní schránky žáci 4.A, které se přesunou pravým schodištěm do učebny 6.B  ve  2.patře

v 7.45 – levý vchod (hlavní) třída 4.B, která se přesune v přízemí vlevo do učebny 4.B

v 7.55 – levý vchod (hlavní) třída 3.A, která se přesune levým schodištěm do 1.patra do učebny 2.B

Děti IZS budou v suterénu školy v učebně 1.B

( před školou bude paní zástupkyně, která bude jednotlivé třídy vpouštět do školy, při vstupu do školy budou třídní učitelky ,  děti si hned po vstupu  dezinfikují ruce a budou odvedeny do učebny)

 

Odchody dětí ze školy:

12.20 levý vchod: 4.B

12.20 pravý vchod 3.B

12.25 levý vchod 3.A

12.25 pravý vchod 4.A

12.30 levý vchod 5.B  (pozor 5.B končí v pondělí vždy ve 13.10 !!!)

 

Ve škole  jsou dle nařízení MZ a MŠMT dodržována epidemická opatření: Po celou dobu jsou třídy oddělené, každá třída má určené toalety a dvě učebny ve kterých výuka dané třídy  probíhá, často se větrá a dezinfikuje. Ve družině i na obědech jsou jednotlivé třídy oddělené.

 

Žáci 1. stupně, kteří jsou přítomni ve škole, se vyučují podle běžného rozvrhu , ostatní žáci 1. stupně a žáci 2. stupně se učí distančně podle dosavadního rozvrhu distanční výuky.

 

Pro žáky přítomné ve škole platí povinnost používat zdravotnickou roušku po celou dobu pobytu ve škole, pro zaměstnance školy a cizí osoby  respirátor FFP2.

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je osobní přítomnost žáků ve škole podmíněna účastí na testování. Testování bude probíhat ve třídách 1.stupně od  3.5.  vždy v pondělí (pokud v tento den dítě nebude ve škole, bude provedeno v den, kdy do školy přijde) formou neinvazivního samotestování – odběr z  nosní dírky (přední část nosu). V případě pozitivního testu bude dítě umístěno do izolace a zákonný zástupce bude vyzván, aby si dítě odvedl.

Žák se nemusí testovat ve škole v těchto případech:

– do 90 dnů od pozitivního testu po prodělaném onemocnění COVID-19 a nemá žádné příznaky onemocnění – nutné doložit potvrzení

– doloží-li negativní výsledek antigenního nebo PCR testu ne staršího než 48 hodin provedeného poskytovatelem zdravotních služeb

 

U žáků 2.st. bude po návratu do školy probíhat testování 2x týdně vždy v pondělí a ve čtvrtek.!!

Další informace pro rodiče k testování

Postup při testování

 

V případě, že má dítě problém s nošením roušky nebo nechcete jeho  testování , můžete své dítě z výuky uvolnit  a jeho absence bude omluvená. Ve spolupráci s Vámi se budeme snažit pro dítě zajistit kromě materiálů ,  individuální osobní konzultace dítěte s paní učitelkou, případně i online výuku některých hodin s paní učitelkou nebo paní asistentkou (ve škole vyplníte žádost) Respektujeme Vaše rozhodnutí a můžete ho kdykoliv změnit. Naší snahou je maximálně Vám i dětem pomoci v bezpečném návratu do školy nebo zajištění vhodného způsobu výuky. Snažíme se najít  řešení i pro děti, které dlouhou  dobu s rouškou nevydrží, řešíme to individuálně s každým. Jsme rádi, že s námi komunikujete a spolupracujete.

 

Školní družina – bude zajištěna  pro přítomné žáky (zapsané do ŠD) v době od 6.00 do 16.00.

Školní jídelna – je v provozu .  Je potřeba žáky ke stravování přihlásit – telefonicky 417823040 nebo přes www.strava.cz

Pro žáky na distanční výuce platí možnost si vyzvedávat v době od 11.00 do 11.30 jídlo do jídlonosičů i tyto strávníky je nutné školní jídelně přihlásit.

Děti, které v rámci nadace mají obědy zdarma a budou mít o obědy zájem , musí rovněž zákonní zástupci přihlásit ke stravování.

 

Péče o děti jejichž rodiče vykonávají vybrané profese: (IZS)  

Dětem IZS, které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině  a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka.  V případě zájmu o zajištění Vašeho dítěte nás prosím kontaktujte.

 V rámci programu se děti IZS zapojují  do distanční výuky své třídy, vypracovávají úkoly a připravují se na výuku. Ve školní družině jsou vytvořeny podmínky také pro odpočinkové činnosti, volnou hru a pohybové aktivity venku.

  Na děti IZS účastnících se programu školní družiny  se vztahuje povinnost testování obdobně jako je tomu v týdnu prezenční výuky.

 

Všem děkujeme za skvělou spolupráci.

 

Přejeme Vám všem pevné zdraví.

Opatrujte se