Seznam přijatých žáků do 1.tříd školního roku 2021/2022

Seznam přijatých  žáků  do 1.tříd – registrační čísla: