Informace o provozu školy od 24.5.

Vážení rodiče, milé děti,

máme pro vás  informace o provozu školy od pondělí 24.5.

V tomto týdnu  jsme již ve škole kompletně všechny třídy. 😊😊😊

 

Postupně dochází k rozvolňování, ale stále budeme dodržovat určitá pravidla,  například oddělené příchody do školy.

Před školou bude p.zástupkyně, která bude organizovat vstupy do školy.

(při vstupu do školy budou třídní učitelky ,  děti si hned po vstupu  dezinfikují ruce a budou odvedeny do učebny)

Odchody ze školy budou probíhat s krátkými časovými odstupy.  Do jídelny budou žáci a oddělení školní družiny chodit postupně.

Stále se dodržuje časté větrání, dezinfekce. Pokud to počasí dovolí, budeme využívat i pozemek školy k venkovní výuce.

Třídy jsou již ve svých běžných učebnách a  vyučují se podle stálého  rozvrhu.

Na tělesnou výchovu budou žáci využívat venkovní prostory. Prosíme, aby v den,  kdy mají tělesnou výchovu, přišli žáci do školy již ve sportovním oblečení.

 

Pro žáky přítomné ve škole stále platí povinnost používat zdravotnickou roušku po celou dobu pobytu ve škole. Pro zaměstnance školy pak povinnost používat respirátor.

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je osobní přítomnost žáků ve škole podmíněna účastí na testování.
Testování bude probíhat  od 24.5. ve  všech třídách   vždy jen  v pondělí  formou neinvazivního samotestování – odběr z  nosní dírky (přední část nosu).

Pokud chcete, aby se Vaše dítě ve škole testovalo jiným testem (např. ze slin) – je nutné nám  dopředu přinést do školy testy, aby se  zkontrolovalo , zda se jedná o schválený test MZdr a příbalový leták, jak se test aplikuje (některé testy se nemohou používat po jídle  nebo pití, je tam třeba 2 h časový odstup).

V případě nepřítomnosti žáka tento den ve škole je samotestování provedeno v den, kdy do školy přijde.

Přítomnost rodiče při testování – již není možná v tělocvičně, protože tudy budou chodit třídy 2.st.  můžete využít čas 7.15 – 7.30 a test s dítětem provedete v kanceláři vedení školy – zástupkyně nebo ředitelky, stále platí i  pro družinové děti  s rodiči od 6.00 možnost testování v kanceláři vedení školy

Další informace pro rodiče k testování

 

Školní družina – přechází do běžného provozu –

1.oddělení -1.A,B p.Chodounská  v suterénu v 1.B
2.oddělení – 2.A,B p.Procházková – v 1.patře ve 2.B
3.oddělení – 3.A,B p.Dragounová v 1.patře ve 3.B
4.oddělení – 4.A,B p.Růžičková  v přízemí ve 4.B

Poplatek za květen : 113 Kč, za červen 150 Kč

 

Školní jídelna – je v provozu .  Je potřeba žáky ke stravování přihlásit – telefonicky 417823040 nebo www.strava.cz  Týká se hlavně žáků 2.st. !!!!

Pro žáky na distanční výuce platí možnost si vyzvedávat v době od 11.00 do 11.30 jídlo do jídlonosičů i tyto strávníky je nutné školní jídelně přihlásit.

Je potřeba, aby ke stravování byli zákonnými zástupci přihlášené děti, které v rámci nadace mají obědy zdarma a budou mít o obědy zájem.

 

Materiály:

Žáci, kteří se nebudou ze zdravotních nebo jiných důvodů účastnit prezenční výuky,  budou pokračovat  doma ve výuce z materiálů, které budeme připravovat vždy na 14 dnů. Vzhledem k malému počtu těchto žáků a z provozních důvodů se tyto materiály budou vydávat  a předávat do školy vždy ve středu od  12.00 – do 14.00.   V jiných dnech a časech již tuto službu nemůžeme zabezpečit.

Materiály budou již vydávány jen v tištěné podobě, na webových stránkách je zveřejňovat nebudeme.

Děkujeme za pochopení. Materiály za období od 10.5. do 21.5. se budou odevzdávat ve středu 24.5. od 12.00 do 14.00 a v tento den žáci obdrží materiály nové.

 

Zapůjčená zařízení k online výuce:

Prosíme o vrácení zapůjčených zařízení k online výuce – notebooky a tablety do kanceláře vedení školy. Předem děkujeme.

 

Děkujeme všem za skvělou spolupráci.

Přejeme všem pevné zdraví a krásné dny  😊😊😊