Organizace školy od 31.5.

Vážení rodiče, milí žáci

 

jsme moc rádi, že jsme  již všichni  v plném počtu ve škole a učíme se prezenčně.

Od 31.5. upravujeme příchody do školy následovně:

 

Od 31.5. budeme moci využívat i tělocvičnu, ale stále budeme upřednostňovat sportovní činnosti venku.

 

Stále platí povinnost roušek  a 1x týdně (vždy v pondělí) samotestování všech žáků s výjimkou těch, kteří přinesli potvrzení o prodělání COVID 19.  I nadále platí možnost v kanceláři vedení školy provádět testy za přítomnosti rodičů. Žáci, kteří nebudou ve škole v pondělí, se budou testovat vždy první den přítomnosti ve škole v daném týdnu.

 

Vzhledem k tomu, že online výuka již byla ukončena, žádáme všechny žáky a jejich rodiče o vrácení zapůjčených zařízení pro online výuku.

Děkujeme za pochopení.

 

Přejeme všem krásné a hlavně slunečné dny.