Organizace prvních školních dnů

Vážení rodiče, milé děti,

 

třídní učitelé postupně všechny rodiče telefonicky  informují o protiepidemických opatřeních ve škole  a organizaci prvních školních dnů.

Níže najdete popis realizovaných protiepidemických opatření na  naší škole v souladu s manuálem MŠMT.   Naším společným zájmem je překlenout toto období a začít normální školní rok.

 • Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září (u žáků 1. ročníku se provede testování po dohodě s rodiči  také 1. září)  a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021.   návod k použití.
 • Netestují se žáci, kteří doloží, že:
  • jsou 14 dnů po plně dokončeném očkování,
  • nebo prodělali onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19,  (=ten, kdo měl pozitivní test po 4. 3. 2021),
  • nebo doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě, který není starší 72 hodin.
   Každou z těchto informací předejte škole (třídnímu učiteli) nejpozději při příchodu do školy 1. září .

Roušky jsou povinné ve společných prostorách školy pro testované žáky, pro netestované žáky během celého pobytu ve škole.
Výjimku z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest je nutné doložit lékařským potvrzením, ve kterém je výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoliv ochranný prostředek dýchacích cest.

 • Pokud žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku, nemůže škola umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání.
 • Pohyb zákonných zástupců ve škole je omezen. !!
 • Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty vhodným ochranným prostředkem (respirátorem).  Nezapomeňte děti vybavit rouškami!!!

*******************************************************************************************************************************************************************************

Organizace 1.září – zahájení výuky v 8.00  !!   

Příchod do školy:

Prvňáčci s rodiči přicházejí hlavním (levým vchodem).    V 7.50   si paní učitelky z 1.tříd převezmou děti i s rodiči  před školou a odvedou si je do tříd .  Rodiče budou mít po celou dobu přítomnosti ve škole a v učebně respirátor.

žáci 2.-5.ročníku (kromě 5.B)  + 9.B  přichází do školy pravým vchodem (poštovní schránka) Pozor 9.B má učebnu v přízemí v počítačové učebně !!

žáci 2.stupně (bez 9.B) + 5.B přicházejí  bočním vchodem přes tělocvičnu

 

Program dne:

8.00  – 9.00 proběhne slavnostní přivítání prvňáčků ve třídách, po skončení slavnostní části proběhne testování prvňáčků za přítomnosti rodičů.

žáci 2.-9.ročníku v 8.00 -8.45   bude ve třídách provedeno testování antigenními testy a základní poučení o bezpečnosti

Stravování je možné již od 1.září.

Školní družina bude podle zájmu rodičů v provozu již od 1.září, ale je nutné se dopředu přihlásit.!!!

 

**************************************************************************************************************************************

Organizace 2.září 

Od 7.40 do 7.50 budou před školou třídní učitelky 1.tříd a děti si pak do školy odvedou již bez rodičů.
Prvňáčci končí výuku ve čtvrtek 2.září v 9.40, rodiče dětí, které nenavštěvují školní družinu, si je převezmou před školou.

Vyučování ve 2.-9.ročníku bude probíhat do 11.30 a bude se jednat o třídnické práce.

Příchod do školy budeme  koordinovat.

Levý hlavní vchod – 5.A, 1.A, 1.B, 3.B, 3.A

pravý  vchod (poštovní schránka) – 1.B, 2.A, 2.B, 4.A, 4.B, 9.B

přes boční bránu: 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A

****************************************************************************************************************************************

 

Organizace 3.září:

Od 7.40 do 7.50 budou před školou třídní učitelky 1.tříd a děti si pak do školy odvedou již bez rodičů.

Výuka již probíhá podle  běžného rozvrhu.

 

 

Děkujeme  všem za pochopení a vstřícnost.

Těšíme se na spolupráci v novém školním roce.