Výuka angličtiny v 1. a 2.třídách

Vážení rodiče,

 

od 6.9. již zahajujeme činnost kroužku a doučování a také výuku angličtiny pro žáky 1. a 2.tříd.

Organizačně bude výuka zajištěna následovně:

1.A    vždy ve středu  5. vyučovací hodina (11.35-12.20)

1.B vždy ve čtvrtek 5. vyučovací hodina (11.35-12.20)

2.A vždy ve středu 5. vyučovací hodina (11.35-12.20)

2.B vždy ve středu 5. vyučovací hodina (11.35-12.20)

 

Těšíme se na účast Vašich dětí.