Přehled volnočasových kroužků a klubů ve škole

název ročník Den + čas Jméno vyučujícícho
 

Klub zábavné logiky a matematiky

1. Út  od 11.35 Mgr. Fojtíková
Klub čtenářské gramotnosti 1. Út od 11.35 Mgr. Hellingerová
Klub čtenářské gramotnosti 3. Po od 12.25 Mgr. Jánošíková
Klub ICT 3. ÚT od 12.20 Ing. Kabourková
Čtenářský klub 3. ST od 12.25 Mgr. Trubačová
Čtenářský klub 4. ČT od 14.00 Mgr. Paskerová
Klub zábavné logiky a matematiky 5.-7. ST od 12.40 Mgr. Jůdová
Klub ICT 5.-7. ČT od 13.30 Mgr. Jůdová
Badatelský klub Př 2.st. ÚT od 13.30 Mgr. Libovická
Klub zábavné logiky a matematiky 2.st. ST od 13.30 Mgr. Libovická
Klub zábavné logiky a matematiky 6.-8. ČT od 13.30 Mgr. Libovická
Klub zábavné logiky a matematiky 9. ČT od 13.30 Ing. Maierová
Čtenářský klub 9. ÚT od 13.30 Mgr. Vránová
Badatelský klub- D 2.st. ÚT od 14.00 Mgr. Zimmermannová
       
Kroužek Keramika 1.st. ČT od 14.00 p.Heinzová
Fotbalový kroužek 5. Út od 12.25 Mgr. Junek
Taneční kroužek 1.st. Po od 12.25 Ing. Martonová
Ruční práce 1.st. Po od 12.25 p.Píchová
Kroužek robotiky 2. ČT od 12.30 Mgr. Razáková
Anglický jazyk 2. ST od 11.35 Mgr. Skuthanová
Pohybové hry 2. ÚT od 14.00 Mgr. Skuthanová
Pohybové hry 3. ČT od 12.25 Mgr. Trubačová
Výtvarný kroužek 6. Pá od 12.25 p.Valášková
Kroužek Youtuberů 1.st. ČT od 12.25 p.Šroubek