Plošné testování žáků 22.11. a 29.11.2021

Vážení rodiče, milí žáci

 

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu na všech školách screeningové antigenní testování na onemocnění COVID-19. Jedná se o  sebetestování žáků z okraje nosu, které mají již všichni  zvládnuté ze závěru školního roku a počátku letošního září. Tyto testy neprobíhají ze zdravotního pojištění, jsou hrazeny ze státního rozpočtu.

Testování probíhá vždy v pondělí, v případě nepřítomnosti žáka pak  první den příchodu do školy.

Testování není bariérové, proto pokud se žáci nebo zaměstnanci neprokáží OTN (očkování – uplynulo nejméně 14 dní od aplikace poslední dávky očkovací látky, negativní test – PCR ne starší než 72 hodin, antigenní ne starší 24 hodin, provedený odběrovým centrem, prodělaná nemoc – ochranná lhůta 180 dní) mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nosit příslušnou ochranu úst a nosu. INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K TESTOVÁNÍ V TERMÍNECH 22. A 29. LISTOPADU 2021

 

 

V pondělí 22.11. se vrací do školy i žáci 6.B, kteří se prokáží negativním PCR testem, který mají  v období 17.11.-19.11. absolvovat.

 

Děkujeme všem za spolupráci