Informace k testování žáků od 3.1.2022

Vážení rodiče, milí žáci,

 

níže uvádíme základní informace k testování žáků ( i zaměstnanců) od 3.1.2022:

  • testování  v období 3.1. -16.1.  bude probíhat dvakrát týdně – v pondělí a ve čtvrtek (pokud žák bude v pondělí chybět, bude testován 1.den přítomnosti ve škole)
  • nově se testují všichni žáci ( i zaměstnanci školy)  – očkovaní, neočkovaní i po prodělání nemoci
  • v případě pozitivního antigenního testu odchází žák v doprovodu zákonného zástupce ze školy, vyčká na SMS s e-žádankou od KHS, se kterou půjde na odběrové místo (v Bílině je možné využít odběrové místo u Alberta nebo na radnici odběrové místo na radnici informace).
  • NEZAPOMEŇTE NAHLÁSIT ŠKOLE ZMĚNU TELEFONNÍHO ČÍSLA. 
  • v případě pozitivního PCR testu je zákonný zástupce povinen neprodleně informovat školu
  • v případě, že se ve třídě objeví pozitivní antigenní test v  pondělí – odchází domů jen žák s pozitivním testem, pro ostatní se nic nemění, v rámci čtvrtečního testování  odchází pouze žák s pozitivním testem, ostatní zůstávají ve třídě se speciálním režimem (roušky po celou dobu výuky, testování každý den, izolace od ostatních – v rámci aktuálních možností školy, o přechodu na tento režim budou rodiče během dopoledne informování přes elektronickou žákovskou knížku případně telefonicky) . V tomto režimu třída zůstává do výsledku PCR testu žáka, pokud bude negativní vše se vrací do normálního režimu, v případě pozitivního testu o dalším postupu rozhodne KHS.
  • od 17.1. bude testování probíhat vždy jen v pondělí
  • přehled základních informací v přiloženém letáku: