Výsledky voleb do školské rady

Ve volbách do školské rady  ZŠ Bílina, Lidická , dne 26.9.2023 byli zvoleni:

 

za zákonné zástupce: PharmDr. Daniela Kárová
                                          Radek Svoboda

za pedagogické pracovníky: Mgr. Lucie Hellingerová
                                                       Ing. Jarmila Kabourková

za zřizovatele byli potvrzeni: Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová
                                                        Rostislav Aulický

Všem blahopřeji  ke zvolení   a přeji  hodně úspěchů v této funkci.

Těším se na společné setkávání

 

                                               Mgr.Bc. Marie Sechovcová

 

 

 

 

  • Rubriky
  • Archivy