Oznámení o ředitelském volnu v prosinci ve dnech 21.12. a 22.12.2023

Ředitelka školy vyhlásila podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ředitelské volno  na dny

21.12. a 22.12.2023 

z provozních důvodů.

Žáci a rodiče byli o této skutečnosti informováni prostřednictvím informačních deníků, webových stránek školy a vývěskou před školou.