Pro rodiče

Organizace šk. roku 2022/2023

Začátek vyučování4.9.2023
Ředitelské volno29.9.2023
(28.9. je státní svátek)
Podzimní prázdniny26.10. a 27.10.2023
(čtvtrtek a pátek)
Vánoční prázdniny23.12. 2023 - 2.1.2024
Konec 1. pololetí31.1.2024
Pololetní prázdniny2.2.2023
Jarní prázdniny 19.2.-23.2.2024
Velikonoční prázdniny28.3.2024
(29.3. státní svátek)
(1.4. velikonoční pondělí)
Konec 2. pololetí 28.6.2024
Hlavní prázdniny29.6.2024 - 1.9.2024
Začátek školního roku 2022/20232.9.2024

Přehled vyučovacích hodin

0.hodina7.00-7.45
1.hodina8.00-8.45
2.hodina8.55-9.40
3.hodina9.55-10.40
4.hodina10.45-11.30
5.hodina11.40-12.25
6.hodina12.30-13.15
odpolední výuka
7.hodina13.15-14.00
8.hodina14.05-14.50

Třídní schůzky

Termíny třídních schůzek 2023/24

I.st. vždy od 15.30, II.st. od 16.00

 • 12. 9. 2023
 • 7. 11. 2023

 • 9. 1. 2024

 • 9. 4. 2024

 • 4. 6. 2024

Třídní schůzka rodičů vycházejících žáků

 • 26.9. 2023 od 16.00

V případě mimořádných opatření ze strany KHS budou třídní schůzky probíhat online.

Pro budoucí prvňáčky

Zápis do 1.tříd

 • 3.-4.4.2024  14.00-17.00

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

 • 18.6.2024 od 16.00

Rozpis přestávek

1. přestávka8.45-8.55
2. přestávka9.40-9.55
3. přestávka10.40-10.45
4. přestávka11.30-11.40
5. přestávka12.25-12.30
odpolední výuka
7. přestávka14.00-14.05

Školní klubík

 • Klubík
  nabízí pro všechny zájemce od 4.- 9.ročníku různé volnočasové aktivity a využívání ICT.
 • Otevřen
  každý den v době od 12.25 - 15.30.
 • Je určen
  pro žáky, kteří nenavštěvují školní družinu a čekají na starší sourozence, pro žáky 2.st., kteří čekají před odpolední výukou a pro zájemce o využívání tabletů a notebooků ve škole (digikiosek). 
 • Vedoucí Klubíku
  Štěpán Šroubek

Aktuality Klubíku

Druhou květnovou neděli se slaví Den matek. U této příležitosti jsme připravili pro maminky a babičky tvořivé…

Kroužky

Vlastivědnoturistický kroužek

Kroužek je určen pro žáky 4.-9.tříd a probíhá většinou o sobotách v období duben – listopad. Našim cílem je ukázat dětem  nejen zajímavá místa v nejbližším  okolí , ale i vzdálenějším. Snažíme se děti poučit i pobavit a nabídnout jim alternativu smysluplného trávení volného času.  Roční příspěvek na činnost kroužku je 50 Kč . Na jednotlivé výlety se pak doplácí předem určená částka na dopravu nebo vstupné, většinou se jedná maximálně o polovinu reálné hodnoty  výletu, a to  díky AŠSK a městu Bílina, které dětem na výlety přispívají.

Sportovní a pohybové hry

Kroužek se věnuje různým, zejména míčovým,  hrám a dalším sportovním aktivitám.  Je určen určen pro žáky 5.-9.ročníku.

Badatelský přírodovědný kroužek

Činnost badatelského klubu je zaměřena na rozvoj badatelských dovedností v přírodovědných  oborech a na zvyšování funkční gramotnosti v tomto oboru s možností využití polytechnických pomůcek. Rozvíjí se při něm schopnost práce s informacemi (jejich sběru, třídění a vyhodnocování), posuzování argumentů, kritického myšlení, kladení otázek, navrhování a formulace otázek a hypotéz a jejich praktického ověřování vlastním výzkumem (bádáním) a samostatným objevováním vědy a techniky prostřednictvím osobní zkušenosti.

Keramický kroužek

Kroužek je určen všem, které baví práce s keramikou. Má k dispozici hrnčířský kruh i keramickou pec. Výrobky dětí jsou krásnými dárky nejen pro rodiče, ale i návštěvníky školy.

Čtenářský kroužek

Kroužek nenásilnou a zábavnou formou vede děti k rozvoji čtenářské gramotnosti. Škola má velmi pěkně vybavenou školní žákovskou knihovnu s vlastním prostorem, kde mohou děti hledat poučení i zábavu. Je určen pro žáky 3.-6.ročníku.

Kroužek robotiky

Na kroužku se naučíme základy programování, práci s ozoboty, blueboty, Scooti go! a další.

Divadelní kroužek

Klub zábavné logiky a matematiky

Deskové hry

Ruční práce (1.stupeň)

V rámci kroužku se učíme plést, háčkovat, vyšívat.

Výtvarný kroužek

Malba, kresba, různé techniky a náměty.

Taneční kroužek

Kroužky angličtiny

Přehled kroužků pro rok 2022/2023

Doučování

Cvičení z českého jazyka a matematiky

 • Třídní učitelé 1.st.

Ve všech třídách na 1.st. probíhají pravidelná procvičování látky z českého jazyka a matematiky, která jsou určena zejména pro žáky se slabším prospěchem nebo dlouhodobě nemocné. Probíhá vždy 1x týdně po vyučování dle rozvrhu příslušné třídy.

Pro žáky 5.ročníku se zájmem o přijímací zkoušky na víceleté gymnázium pak probíhá skupinová odpolední příprava.


Cvičení z českého jazyka

Vyučující českého jazyka na 2.st. nabízí žákům tříd v nichž učí,  možnost doučování nebo přípravy na přijímací zkoušky. Tato setkávání probíhají po nebo před vyučováním dle dohody se žáky.


Cvičení z matematiky

Vyučující matematiky na 2.st. nabízí žákům tříd v nichž učí, možnost doučování nebo přípravy na přijímací zkoušky. Tato setkávání probíhají před nebo po vyučování dle dohody se žáky.


Cvičení z anglického jazyka 1.st.

Pro žáky z 1.stupně, kteří si chtějí procvičovat angličtinu je určen kroužek se zaměřením na konverzaci. Probíhá vždy 1x týdně po vyučování.


Cvičení z anglického jazyka 2.st.

Kroužek je určen pro žáky 2.st., kteří se chtějí doučit v angličtině nebo si ji procvičovat a rozšiřovat. Probíhá 1x týdně před nebo po vyučování dle dohody se žáky v jazykové učebně.


Cvičení z německého jazyka 2.st.

Kroužek je určen pro žáky 8.-9.ročníku, kteří si chtějí procvičovat nebo doučovat němčinu. Probíhá 1x týdně před nebo po vyučování dle dohody se žáky v jazykové učebně.

Přehled doučování

Aktuality

Letní prázdniny jsou vždy ve znamení odpočinku pro žáky i pedagogické pracovníky školy. Jsou ale také obdobím,…
Akce s názvem Den ochrany člověka za mimořádných událostí má již nezastupitelné místo v naší škole, což…
Od 10.6.-14.6. 2024   uspořádala ZŠ Lidická pro své žáky již tradiční  týdenní  intenzivní jazykový  kurz  ve spolupráci…
Dne 13. června 2024 se Základní škola Lidická zúčastnila prestižního Summitu světových škol, který se konal v…

Kariérový poradce

 

Mgr. Jana Libovická

 

Mgr. Dana Škarydová

 

Poradce pro volbu povolání (kariérový poradce).

Jedná se o odbornou pomoc při  hledání vhodné střední školy a v rámci přijímacího řízení.

 

Vzory:

 

 

Výchovný poradce

 

Mgr. Martina Fryčová

 

Mgr. Jana Libovická

 

Jedná se o  odbornou pomoc při integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, péče o děti školně neúspěšné apod.  Veškerá činnost výchovného poradce je popsána v Plánu výchovného poradenství (dostupném na www.zslidicka.cz) a ve Vyhlášce č. 72/2005 Sb. o poradenských službách (dostupná tamtéž a k nahlédnutí u výchovného poradce).

 

Metodik prevence

 

Mgr.Bc. Marie Sechovcová (2.st.)

 

Mgr. Petra Skuthanová (1.st.)

 

Jedná se o služby v oblasti primární prevence užívání návykových látek, předcházení šikaně, poradenství v případě problémů s chováním. Veškerá činnost školního metodika prevence je popsána ve školním Minimálním preventivním programu (dostupném v Dokumentech ke stažení)  a ve Vyhlášce č. 72/2005 Sb. o poradenských službách (dostupná tamtéž a k nahlédnutí u metodika prevence).