Pro rodiče

Organizace šk. roku 2020/2021

Začátek vyučování1.9.2021
Podzimní prázdniny27.10. a 29.10.2021
Ředitelské volno27.9.2021
Vánoční prázdniny23.12. 2021 - 2.1.2022
Konec 1. pololetí31.1.2022
Pololetní prázdniny4.2.2022
Jarní prázdniny 7.2.-13.2.2022
Velikonoční prázdniny14.4., (15.4. státní svátek), 18.4. (velikonoční pondělí)
Konec 2. pololetí 30.6.2022
Hlavní prázdniny1.7.2022 - 31.8.2022
Začátek školního roku 2022/20231.9.2022

Přehled vyučovacích hodin

0.hodina7.00-7.45
1.hodina8.00-8.45
2.hodina8.55-9.40
3.hodina9.55-10.40
4.hodina10.45-11.30
5.hodina11.35-12.20
6.hodina12.25-13.10
odpolední výuka
7.hodina13.00-13.45
8.hodina13.50-14.35

Třídní schůzky

Termíny třídních schůzek 2021/22

I.st. vždy od 15.30, II.st. od 16.00

 • 9.11.2021

 • 11.1.2022

 • 12.4.2022

 • 7.6.2022

Třídní schůzka rodičů vycházejících žáků

 • 19.10.2021

V případě mimořádných opatření ze strany KHS budou třídní schůzky probíhat online.

Pro budoucí prvňáčky

Zápis do 1.tříd

 • 5.-6.4.2022  14.00-17.00

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

 • 21.6.2022 od 16.00

Rozpis přestávek

1. přestávka8.45-8.55
2. přestávka9.40-9.55
3. přestávka10.40-10.45
4. přestávka11.30-11.35
5. přestávka12.20-12.25
odpolední výuka
7. přestávka13.45 -13.50

Družina

Školní družina  nabízí   pro děti kromě pravidelné činnosti i různé zábavné  a vzdělávací aktivity –  např. besedy s  chovateli, Policií,  besídky, vystoupení kouzelníků, divadélka,  drakiády,  pečení cukroví, diskotéky ,  maškarní karnevaly a další. Každé dítě si v její rozmanité činnosti najde to své.

V rámci školní družiny mohou děti navštěvovat i zájmové kroužky – sportovní a pohybové hry, počítačový kroužek, keramiku nebo výtvarný kroužek.

Aktuality školní družiny

Organizace školní družiny
Vážení rodiče,   kapacita naší školní družiny je maximálně 90 dětí a bohužel je v současné době…
Celý článek
Ve středu 23.10. si pro své účastníky připravila i školní družina projektový  den s názvem Halloween. Děti…
Celý článek
V pátek 14.6.2019 se děti z 2. a 3.oddělení rozhodly společně s vychovatelkami školní družiny přespat ve…
Celý článek
Dne 6.3.2019 si děti navštěvující školní družinu formou maškarní veselice připomněly tradice Masopustu.
Celý článek

Kroužky

Vlastivědnoturistický kroužek

Vedoucí Mgr. Bc. Marie Sechovcová, Mgr. Martina Fryčová, Mgr. Monika Kuncová, Mgr. Jana Trubačová

Kroužek je určen pro žáky 4.-9.tříd a probíhá většinou o sobotách v období duben – listopad. Našim cílem je ukázat dětem  nejen zajímavá místa v nejbližším  okolí , ale i vzdálenějším. Snažíme se děti poučit i pobavit a nabídnout jim alternativu smysluplného trávení volného času.  Roční příspěvek na činnost kroužku je 50 Kč . Na jednotlivé výlety se pak doplácí předem určená částka na dopravu nebo vstupné, většinou se jedná maximálně o polovinu reálné hodnoty  výletu, a to  díky AŠSK a městu Bílina, které dětem na výlety přispívají.

Sportovní a pohybové hry

Pondělí 14.00 - 14.45

Mgr. Jana Trubačová

Kroužek se věnuje různým, zejména míčovým,  hrám a dalším sportovním aktivitám.  Je určen určen pro žáky 5.-9.ročníku.

Přírodovědný kroužek

Středa 14.00 - 15.30

Mgr. Jana Libovická

Činnost badatelského klubu je zaměřena na rozvoj badatelských dovedností v přírodovědných  oborech a na zvyšování funkční gramotnosti v tomto oboru s možností využití polytechnických pomůcek. Rozvíjí se při něm schopnost práce s informacemi (jejich sběru, třídění a vyhodnocování), posuzování argumentů, kritického myšlení, kladení otázek, navrhování a formulace otázek a hypotéz a jejich praktického ověřování vlastním výzkumem (bádáním) a samostatným objevováním vědy a techniky prostřednictvím osobní zkušenosti.

Keramický kroužek

Pondělí 13.30 - 14.30

Vedoucí: Petra Heinzová

Kroužek je určen všem, které baví práce s keramikou. Má k dispozici hrnčířský kruh i keramickou pec. Výrobky dětí jsou krásnými dárky nejen pro rodiče, ale i návštěvníky školy.

Čtenářský kroužek

Středa 13.00 - 14.30

Mgr. Věra Paskerová

Středa 13.00 - 14.30

Mgr. Renata Prochová

Kroužek nenásilnou a zábavnou formou vede děti k rozvoji čtenářské gramotnosti. Škola má velmi pěkně vybavenou školní žákovskou knihovnu s vlastním prostorem, kde mohou děti hledat poučení i zábavu. Je určen pro žáky 3.-6.ročníku.

Kroužek robotiky

Pondělí 14.00-15.00

Ing. Jarmila Kabourková 

Na kroužku se naučíme základy programování, práci s ozoboty, blueboty, Scooti go! a další.

Kroužek mediální výchovy

Středa 13.00-14.00

Mgr. Bc. Marie Sechovcová

Kroužek mediální výchovy učí děti práci s notebookem, fotoaparátem, kamerou a učí je používat různé programy pro zpracování zvuku a videa. Díky sponzorským darům máme k dispozici veškeré vybavení i profesionální kameru. Je určen pro žáky  4.-6.ročníku.

Pěvecký kroužek

Vedoucí Mgr. Monika Kuncová

Pěvecký kroužek Hvězdičky má na naší škole také dlouholetou tradici.  Je určen dětem od 1.-9.třídy a schází se většinou 1x týdně po vyučování. Nabízí dětem, které baví zpěv, možnost vystupovat v rámci pěveckého sboru, který se účastní různých vystoupení  zejména v období adventu, velikonoc a dalších svátků.

Design a konstruování

Pondělí 13.30 - 14.15

Ing.Bc. Eva Maierová

Dovedné ruce

Mgr. Monika Kuncová

Kroužek je určen všem, které baví šití, pletení, háčkování a pečení. Probíhá 1x týdně po vyučování.

Klub zábavné logiky a matematiky

Čtvrtek 13.00 - 14.30

Mgr. Martina Fryčová

 

Ruční práce

Čtvrtek od 12.40

Vilma Píchová

V rámci kroužku se učíme plést, háčkovat, vyšívat.

Tvořivé dílny

Pondělí od 14.00

Mgr. Hana Jůdová

Tvoření z různých materiálů.

Doučování

Cvičení z českého jazyka a matematiky

 • Třídní učitelé 1.st.

Ve všech třídách na 1.st. probíhají pravidelná procvičování látky z českého jazyka a matematiky, která jsou určena zejména pro žáky se slabším prospěchem nebo dlouhodobě nemocné. Probíhá vždy 1x týdně po vyučování dle rozvrhu příslušné třídy.

Pro žáky 5.ročníku se zájmem o přijímací zkoušky na víceleté gymnázium pak probíhá skupinová odpolední příprava.


Cvičení z českého jazyka

 • Mgr. Helclovou pro žáky 6.ročník
 • Mgr. Vránová 7.-9.ročník

Vyučující českého jazyka na 2.st. nabízí žákům tříd v nichž učí,  možnost doučování nebo přípravy na přijímací zkoušky. Tato setkávání probíhají po nebo před vyučováním dle dohody se žáky.


Cvičení z matematiky

 • Mgr. Kohler 6.ročník
 • Mgr. Sechovcová  8.ročník
 • Ing.Bc. Maierová  7.+9.ročník

Vyučující matematiky na 2.st. nabízí žákům tříd v nichž učí, možnost doučování nebo přípravy na přijímací zkoušky. Tato setkávání probíhají před nebo po vyučování dle dohody se žáky.


Cvičení z anglického jazyka 1.st.

Mgr. Michal Junek

Pro žáky z 1.stupně, kteří si chtějí procvičovat angličtinu je určen kroužek se zaměřením na konverzaci. Probíhá vždy 1x týdně po vyučování.


Cvičení z anglického jazyka 2.st.

Mgr. Michal Junek

Kroužek je určen pro žáky 2.st., kteří se chtějí doučit v angličtině nebo si ji procvičovat a rozšiřovat. Probíhá 1x týdně před nebo po vyučování dle dohody se žáky v jazykové učebně.


Cvičení z německého jazyka 2.st.

Mgr. Jana Kollmannová

Kroužek je určen pro žáky 7.-9.ročníku, kteří si chtějí procvičovat nebo doučovat němčinu. Probíhá 1x týdně před nebo po vyučování dle dohody se žáky v jazykové učebně.

Přehled doučování

Český jazyk a matematika 1 .A Mgr. Jánošíková ST 11.40-12.40
Český jazyk a matematika 1.B Mgr. TrubačováST 11.40-12.40
Český jazyk a matematika 2.A Mgr. Prochová ST 11.40-12.40
Český jazyk a matematika 2.B Mgr. Paskerová ÚT 11.40-12.40
Český jazyk a matematika 3.A Mgr. Kuncová ÚT - 12.35 - 14.35
Český jazyk a matematika 3.B Mgr. Razáková ST 12.35 - 13.35
Český jazyk a matematika 4.A Mgr. Fojtíková ČT 12.35-14.35
Český jazyk a matematika 4.B Mgr. Hellingerová ÚT 12.35 - 14.35
Český jazyk a matematika 5.A Mgr. Jůdová ST 12.35-14.35
Český jazyk a matematika 5.B Mgr. Skuthanová ÚT 12.35 - 14.35

Český jazyk Mgr. Helclová 6.ročník ČT od 7.00
Český jazyk 7.A Mgr. SvobodováČT od 7.00
Český jazyk Mgr. Vránová - 9.APO od 7.00
Český jazyk Mgr. Vránová - 8.AÚT od 7.00
Český jazyk Mgr. Vránová - 7.BČT od 7.00
Anglický jazyk 8.-9.ročník Mgr. Junek ČT od 7.00
Anglický jazyk 6.-7.ročník Mgr.Svobodová PO od 7.00
Německý jazyk 7.-9.ročník Mgr. Kollmannová PO od 7.00
Chemie 8.-9.ročník Mgr. Libovická ČT od 7.00
Matematika 6.ročník Mgr. KöhlerPÁ od 7.00
Matematika Ing. Maierová 7.ročníkPO od 7.00
Matematika Ing. Maierová 9.ročníkPÁ od 7.00
Matematika Mgr. Sechovcová 8.AČT od 7.00

Aktuality

Vážení rodiče,   z provozních důvodů zkracujeme výuku v pondělí a úterý 25.10. a 26.10.2021  na 1.…
Celý článek
Vážení rodiče, z provozních důvodů je v pátek 22.10. zkrácena výuka na 1.stupni do 11.30 a na…
Celý článek
Vážení rodiče, zveme Vás tímto na třídní schůzku dne 19.10.2021 od 16.00, který je určena všem rodičům,…
Celý článek

Kariérový poradce

 

Mgr. Bc. Marie Sechovcová

 

Poradce pro volbu povolání (kariérový poradce).

Jedná se o odbornou pomoc při  hledání vhodné střední školy a v rámci přijímacího řízení.

 

Vzory:

 

 

Výchovný poradce

 

Mgr. Martina Fryčová

 

Jedná se o  odbornou pomoc při integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, péče o děti školně neúspěšné apod.  Veškerá činnost výchovného poradce je popsána v Plánu výchovného poradenství (dostupném na www.zslidicka.cz) a ve Vyhlášce č. 72/2005 Sb. o poradenských službách (dostupná tamtéž a k nahlédnutí u výchovného poradce).

 

Metodik prevence

 

Mgr.Bc. Marie Sechovcová

 

Mgr. Petra Skuthanová

 

Jedná se o služby v oblasti primární prevence užívání návykových látek, předcházení šikaně, poradenství v případě problémů s chováním. Veškerá činnost školního metodika prevence je popsána ve školním Minimálním preventivním programu (dostupném v Dokumentech ke stažení)  a ve Vyhlášce č. 72/2005 Sb. o poradenských službách (dostupná tamtéž a k nahlédnutí u metodika prevence).