Pro rodiče

Organizace šk. roku 2022/2023

Začátek vyučování1.9.2022
Podzimní prázdniny26.10. a 27.10.2021 (28.10. státní svátek)
Ředitelské volno18.11.2022
Ředitelské volno21.12.-22.12.2022
Vánoční prázdniny23.12. 2022 - 2.1.2023
Konec 1. pololetí31.1.2023
Pololetní prázdniny3.2.2023
Jarní prázdniny 13.2.-19.2.2023
Velikonoční prázdniny6.4., (7.4. státní svátek), (10.4. velikonoční pondělí)
Konec 2. pololetí 30.6.2023
Hlavní prázdniny1.7.2023 - 3.9.2023
Začátek školního roku 2022/20234.9.2023

Přehled vyučovacích hodin

0.hodina7.00-7.45
1.hodina8.00-8.45
2.hodina8.55-9.40
3.hodina9.55-10.40
4.hodina10.45-11.30
5.hodina11.40-12.25
6.hodina12.30-13.15
odpolední výuka
7.hodina13.15-14.00
8.hodina14.05-14.50

Třídní schůzky

Termíny třídních schůzek 2022/23

I.st. vždy od 15.30, II.st. od 16.00

  • 8.11.2022

  • 10.1.2023

  • 11.4.2023

  • 6.6.2023

Třídní schůzka rodičů vycházejících žáků

  • 18.10.2022 v 16.00

V případě mimořádných opatření ze strany KHS budou třídní schůzky probíhat online.

Pro budoucí prvňáčky

Zápis do 1.tříd

  • 3.-4.4.2023  14.00-17.00

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

  • 20.6.2023 od 16.00

Rozpis přestávek

1. přestávka8.45-8.55
2. přestávka9.40-9.55
3. přestávka10.40-10.45
4. přestávka11.30-11.40
5. přestávka12.25-12.30
odpolední výuka
7. přestávka14.00-14.05

Družina

Školní družina  nabízí   pro děti kromě pravidelné činnosti i různé zábavné  a vzdělávací aktivity –  např. besedy s  chovateli, Policií,  besídky, vystoupení kouzelníků, divadélka,  drakiády,  pečení cukroví, diskotéky ,  maškarní karnevaly a další. Každé dítě si v její rozmanité činnosti najde to své.

V rámci školní družiny mohou děti navštěvovat i zájmové kroužky – sportovní a pohybové hry, počítačový kroužek, keramiku nebo výtvarný kroužek.

Aktuality školní družiny

Organizace školní družiny školní rok 2022/2023
Vážení rodiče,   kapacita naší školní družiny je maximálně 90 dětí a bohužel je v současné době…
Celý článek
Ve středu 1. 6. jsme ani my ve školní družině nezapomněli oslavit Mezinárodní den dětí.V parku před…
Celý článek
V pátek se po delší odmlce uskutečnilo družinové přespání. Už ráno děti přicházely s batohy, spacáky a karimatkami a…
Celý článek
Děti ze školní družiny vyráběly ke dni matek  nástěnné obrázky. I my se k nim přidáváme s…
Celý článek

Kroužky

Vlastivědnoturistický kroužek

Vedoucí Mgr. Bc. Marie Sechovcová, Mgr. Martina Fryčová, Mgr. Jana Trubačová

Kroužek je určen pro žáky 4.-9.tříd a probíhá většinou o sobotách v období duben – listopad. Našim cílem je ukázat dětem  nejen zajímavá místa v nejbližším  okolí , ale i vzdálenějším. Snažíme se děti poučit i pobavit a nabídnout jim alternativu smysluplného trávení volného času.  Roční příspěvek na činnost kroužku je 50 Kč . Na jednotlivé výlety se pak doplácí předem určená částka na dopravu nebo vstupné, většinou se jedná maximálně o polovinu reálné hodnoty  výletu, a to  díky AŠSK a městu Bílina, které dětem na výlety přispívají.

Sportovní a pohybové hry

Úterý 14.00 - 15.00
Mgr. Petra Skuthanová

Čtvrtek 12.25 - 13.10
Mgr. Jana Trubačová

Fotbalový kroužek
Úterý od 12.25
Mgr. Michal Junek

Kroužek se věnuje různým, zejména míčovým,  hrám a dalším sportovním aktivitám.  Je určen určen pro žáky 5.-9.ročníku.

Badatelský přírodovědný kroužek

Úterý 13.30 - 15.00

Mgr. Jana Libovická

Činnost badatelského klubu je zaměřena na rozvoj badatelských dovedností v přírodovědných  oborech a na zvyšování funkční gramotnosti v tomto oboru s možností využití polytechnických pomůcek. Rozvíjí se při něm schopnost práce s informacemi (jejich sběru, třídění a vyhodnocování), posuzování argumentů, kritického myšlení, kladení otázek, navrhování a formulace otázek a hypotéz a jejich praktického ověřování vlastním výzkumem (bádáním) a samostatným objevováním vědy a techniky prostřednictvím osobní zkušenosti.

Keramický kroužek

Čtvrtek 14.00 - 15.00

Vedoucí: Petra Heinzová

Kroužek je určen všem, které baví práce s keramikou. Má k dispozici hrnčířský kruh i keramickou pec. Výrobky dětí jsou krásnými dárky nejen pro rodiče, ale i návštěvníky školy.

Čtenářský kroužek

Úterý od 11.35
Mgr. Hellingerová pro 1.roč.

Pondělí od 12.25
Mgr. Jánošíková 3.A

Středa od 12.25
Mgr. Trubačová 3.B

Čtvrtek od 14.00
Mgr. Paskerová 4.roč.

Úterý od 13.30
Mgr. Vránová pro 9.roč.

Kroužek nenásilnou a zábavnou formou vede děti k rozvoji čtenářské gramotnosti. Škola má velmi pěkně vybavenou školní žákovskou knihovnu s vlastním prostorem, kde mohou děti hledat poučení i zábavu. Je určen pro žáky 3.-6.ročníku.

Kroužek robotiky

Čtvrtek od 12.20
Mgr. Razáková 2.roč.

Úterý od 12.20
Ing. Kabourková 3.roč.

Čtvrtek od 13.30
Mgr. Jůdová 5.-7.roč.

Na kroužku se naučíme základy programování, práci s ozoboty, blueboty, Scooti go! a další.

Kroužek youtuberů

Čtvrtek od 12.25
p.Šroubek pro 4.-5.ročník

Zaměřeno na mediální výchovu, natáčení videí, fotografování, vytváření filmů a animací

Klub zábavné logiky a matematiky

Úterý od 11.35
Mgr. Fojtíková 1.ročník

Středa od 12.40 -14.10
Mgr. Jůdová 5.-7.ročník

Středa od 13.30 - 15.00
Mgr. Libovická 2.st.

Čtvrtek 13.30-15.00
Mgr. Libovická  2.st.

Čtvrtek 13.30 - 15.00
Ing. Maierová 9.roč.

 

Ruční práce (1.stupeň)

Pondělí 12.25 - 13.10
Vilma Píchová

V rámci kroužku se učíme plést, háčkovat, vyšívat.

Výtvarný kroužek

Pátek od 12.25 - 13.25 6.ročník
p.Valášková 

Malba, kresba, různé techniky a náměty.

Badatelský klub historický

Úterý od 14.00 -15.30
Mgr. Zimmermannová

Historická bádání a exkurze.

Kroužky angličtiny

Angličtina pro 2.ročník
středa 11.35-12.20
Mgr. Skuthanová

Angličtina pro 1.ročník
čtvrtek 11.35-12.20
Mgr., Bc. Svobodová

Angličtina  pro 1.ročník
čtvrtek 11.35-12.20
Kateřina Baranová

Doučování

Cvičení z českého jazyka a matematiky

  • Třídní učitelé 1.st.

Ve všech třídách na 1.st. probíhají pravidelná procvičování látky z českého jazyka a matematiky, která jsou určena zejména pro žáky se slabším prospěchem nebo dlouhodobě nemocné. Probíhá vždy 1x týdně po vyučování dle rozvrhu příslušné třídy.

Pro žáky 5.ročníku se zájmem o přijímací zkoušky na víceleté gymnázium pak probíhá skupinová odpolední příprava.


Cvičení z českého jazyka

Vyučující českého jazyka na 2.st. nabízí žákům tříd v nichž učí,  možnost doučování nebo přípravy na přijímací zkoušky. Tato setkávání probíhají po nebo před vyučováním dle dohody se žáky.


Cvičení z matematiky

Vyučující matematiky na 2.st. nabízí žákům tříd v nichž učí, možnost doučování nebo přípravy na přijímací zkoušky. Tato setkávání probíhají před nebo po vyučování dle dohody se žáky.


Cvičení z anglického jazyka 1.st.

Pro žáky z 1.stupně, kteří si chtějí procvičovat angličtinu je určen kroužek se zaměřením na konverzaci. Probíhá vždy 1x týdně po vyučování.


Cvičení z anglického jazyka 2.st.

Kroužek je určen pro žáky 2.st., kteří se chtějí doučit v angličtině nebo si ji procvičovat a rozšiřovat. Probíhá 1x týdně před nebo po vyučování dle dohody se žáky v jazykové učebně.


Cvičení z německého jazyka 2.st.

Kroužek je určen pro žáky 8.-9.ročníku, kteří si chtějí procvičovat nebo doučovat němčinu. Probíhá 1x týdně před nebo po vyučování dle dohody se žáky v jazykové učebně.

Přehled doučování

Aktuality

HÝBEME SE HEZKY ČESKY   Vážení rodiče, milí žáci   díky Vašim online hlasům jsme postoupili v…
Celý článek
1.září jsme přivítali  za účasti paní starostky Mgr. Zuzany Schwarz Bařtipánové naše prvňáčky. Přejeme všem dětem, aby…
Celý článek
Vážení rodiče,   kapacita naší školní družiny je maximálně 90 dětí a bohužel je v současné době…
Celý článek
Vážení rodiče, milí žáci níže uvádíme přehled sešitů a pomůcek, které budete potřebovat v novém školním roce.…
Celý článek

Kariérový poradce

 

Mgr. Bc. Marie Sechovcová

 

Poradce pro volbu povolání (kariérový poradce).

Jedná se o odbornou pomoc při  hledání vhodné střední školy a v rámci přijímacího řízení.

 

Vzory:

 

 

Výchovný poradce

 

Mgr. Martina Fryčová

 

Jedná se o  odbornou pomoc při integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, péče o děti školně neúspěšné apod.  Veškerá činnost výchovného poradce je popsána v Plánu výchovného poradenství (dostupném na www.zslidicka.cz) a ve Vyhlášce č. 72/2005 Sb. o poradenských službách (dostupná tamtéž a k nahlédnutí u výchovného poradce).

 

Metodik prevence

 

Mgr.Bc. Marie Sechovcová

 

Mgr. Petra Skuthanová

 

Jedná se o služby v oblasti primární prevence užívání návykových látek, předcházení šikaně, poradenství v případě problémů s chováním. Veškerá činnost školního metodika prevence je popsána ve školním Minimálním preventivním programu (dostupném v Dokumentech ke stažení)  a ve Vyhlášce č. 72/2005 Sb. o poradenských službách (dostupná tamtéž a k nahlédnutí u metodika prevence).