Pro rodiče

Organizace šk. roku 2022/2023

Začátek vyučování4.9.2023
Ředitelské volno29.9.2023
(28.9. je státní svátek)
Podzimní prázdniny26.10. a 27.10.2023
(čtvtrtek a pátek)
Vánoční prázdniny23.12. 2023 - 2.1.2024
Konec 1. pololetí31.1.2024
Pololetní prázdniny2.2.2023
Jarní prázdniny 19.2.-23.2.2024
Velikonoční prázdniny28.3.2024
(29.3. státní svátek)
(1.4. velikonoční pondělí)
Konec 2. pololetí 28.6.2024
Hlavní prázdniny29.6.2024 - 1.9.2024
Začátek školního roku 2022/20232.9.2024

Přehled vyučovacích hodin

0.hodina7.00-7.45
1.hodina8.00-8.45
2.hodina8.55-9.40
3.hodina9.55-10.40
4.hodina10.45-11.30
5.hodina11.40-12.25
6.hodina12.30-13.15
odpolední výuka
7.hodina13.15-14.00
8.hodina14.05-14.50

Třídní schůzky

Termíny třídních schůzek 2023/24

I.st. vždy od 15.30, II.st. od 16.00

 • 12. 9. 2023
 • 7. 11. 2023

 • 9. 1. 2024

 • 9. 4. 2024

 • 4. 6. 2024

Třídní schůzka rodičů vycházejících žáků

 • 26.9. 2023 od 16.00

V případě mimořádných opatření ze strany KHS budou třídní schůzky probíhat online.

Pro budoucí prvňáčky

Zápis do 1.tříd

 • 3.-4.4.2024  14.00-17.00

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

 • 18.6.2024 od 16.00

Rozpis přestávek

1. přestávka8.45-8.55
2. přestávka9.40-9.55
3. přestávka10.40-10.45
4. přestávka11.30-11.40
5. přestávka12.25-12.30
odpolední výuka
7. přestávka14.00-14.05

Školní klubík

 • Klubík
  nabízí pro všechny zájemce od 4.- 9.ročníku různé volnočasové aktivity a využívání ICT.
 • Otevřen
  každý den v době od 12.25 - 15.30.
 • Je určen
  pro žáky, kteří nenavštěvují školní družinu a čekají na starší sourozence, pro žáky 2.st., kteří čekají před odpolední výukou a pro zájemce o využívání tabletů a notebooků ve škole (digikiosek). 
 • Vedoucí Klubíku
  Štěpán Šroubek

Aktuality Klubíku

Momentálně nejsou k dispozici žádné články.

Kroužky

Vlastivědnoturistický kroužek

Kroužek je určen pro žáky 4.-9.tříd a probíhá většinou o sobotách v období duben – listopad. Našim cílem je ukázat dětem  nejen zajímavá místa v nejbližším  okolí , ale i vzdálenějším. Snažíme se děti poučit i pobavit a nabídnout jim alternativu smysluplného trávení volného času.  Roční příspěvek na činnost kroužku je 50 Kč . Na jednotlivé výlety se pak doplácí předem určená částka na dopravu nebo vstupné, většinou se jedná maximálně o polovinu reálné hodnoty  výletu, a to  díky AŠSK a městu Bílina, které dětem na výlety přispívají.

Sportovní a pohybové hry

Kroužek se věnuje různým, zejména míčovým,  hrám a dalším sportovním aktivitám.  Je určen určen pro žáky 5.-9.ročníku.

Badatelský přírodovědný kroužek

Činnost badatelského klubu je zaměřena na rozvoj badatelských dovedností v přírodovědných  oborech a na zvyšování funkční gramotnosti v tomto oboru s možností využití polytechnických pomůcek. Rozvíjí se při něm schopnost práce s informacemi (jejich sběru, třídění a vyhodnocování), posuzování argumentů, kritického myšlení, kladení otázek, navrhování a formulace otázek a hypotéz a jejich praktického ověřování vlastním výzkumem (bádáním) a samostatným objevováním vědy a techniky prostřednictvím osobní zkušenosti.

Keramický kroužek

Kroužek je určen všem, které baví práce s keramikou. Má k dispozici hrnčířský kruh i keramickou pec. Výrobky dětí jsou krásnými dárky nejen pro rodiče, ale i návštěvníky školy.

Čtenářský kroužek

Kroužek nenásilnou a zábavnou formou vede děti k rozvoji čtenářské gramotnosti. Škola má velmi pěkně vybavenou školní žákovskou knihovnu s vlastním prostorem, kde mohou děti hledat poučení i zábavu. Je určen pro žáky 3.-6.ročníku.

Kroužek robotiky

Na kroužku se naučíme základy programování, práci s ozoboty, blueboty, Scooti go! a další.

Divadelní kroužek

Klub zábavné logiky a matematiky

Deskové hry

Ruční práce (1.stupeň)

V rámci kroužku se učíme plést, háčkovat, vyšívat.

Výtvarný kroužek

Malba, kresba, různé techniky a náměty.

Taneční kroužek

Kroužky angličtiny

Přehled kroužků pro rok 2022/2023

Doučování

Cvičení z českého jazyka a matematiky

 • Třídní učitelé 1.st.

Ve všech třídách na 1.st. probíhají pravidelná procvičování látky z českého jazyka a matematiky, která jsou určena zejména pro žáky se slabším prospěchem nebo dlouhodobě nemocné. Probíhá vždy 1x týdně po vyučování dle rozvrhu příslušné třídy.

Pro žáky 5.ročníku se zájmem o přijímací zkoušky na víceleté gymnázium pak probíhá skupinová odpolední příprava.


Cvičení z českého jazyka

Vyučující českého jazyka na 2.st. nabízí žákům tříd v nichž učí,  možnost doučování nebo přípravy na přijímací zkoušky. Tato setkávání probíhají po nebo před vyučováním dle dohody se žáky.


Cvičení z matematiky

Vyučující matematiky na 2.st. nabízí žákům tříd v nichž učí, možnost doučování nebo přípravy na přijímací zkoušky. Tato setkávání probíhají před nebo po vyučování dle dohody se žáky.


Cvičení z anglického jazyka 1.st.

Pro žáky z 1.stupně, kteří si chtějí procvičovat angličtinu je určen kroužek se zaměřením na konverzaci. Probíhá vždy 1x týdně po vyučování.


Cvičení z anglického jazyka 2.st.

Kroužek je určen pro žáky 2.st., kteří se chtějí doučit v angličtině nebo si ji procvičovat a rozšiřovat. Probíhá 1x týdně před nebo po vyučování dle dohody se žáky v jazykové učebně.


Cvičení z německého jazyka 2.st.

Kroužek je určen pro žáky 8.-9.ročníku, kteří si chtějí procvičovat nebo doučovat němčinu. Probíhá 1x týdně před nebo po vyučování dle dohody se žáky v jazykové učebně.

Přehled doučování

Aktuality

Ve dnech 20.11.-24.11. 2023  se uskuteční výjezd žáků 2.st. do ŠVZ Poustky (Žihle). Na základě předběžné přihlášky…
Celý článek
Ve čtvrtek 21.9. se konalo v Pohádkovém lese první letošní setkání pro rodiče a děti s názvem Pohádkové odpoledne.…
Celý článek
Dobová škola na Lidické   6.září si naše škola v rámci oslav svého 100.výročí zavzpomínala na dobu před…
Celý článek

Kariérový poradce

 

Mgr. Jana Libovická

 

Mgr. Dana Škarydová

 

Poradce pro volbu povolání (kariérový poradce).

Jedná se o odbornou pomoc při  hledání vhodné střední školy a v rámci přijímacího řízení.

 

Vzory:

 

 

Výchovný poradce

 

Mgr. Martina Fryčová

 

Mgr. Jana Libovická

 

Jedná se o  odbornou pomoc při integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, péče o děti školně neúspěšné apod.  Veškerá činnost výchovného poradce je popsána v Plánu výchovného poradenství (dostupném na www.zslidicka.cz) a ve Vyhlášce č. 72/2005 Sb. o poradenských službách (dostupná tamtéž a k nahlédnutí u výchovného poradce).

 

Metodik prevence

 

Mgr.Bc. Marie Sechovcová (2.st.)

 

Mgr. Petra Skuthanová (1.st.)

 

Jedná se o služby v oblasti primární prevence užívání návykových látek, předcházení šikaně, poradenství v případě problémů s chováním. Veškerá činnost školního metodika prevence je popsána ve školním Minimálním preventivním programu (dostupném v Dokumentech ke stažení)  a ve Vyhlášce č. 72/2005 Sb. o poradenských službách (dostupná tamtéž a k nahlédnutí u metodika prevence).