Projekty

Projekty EU OPVVV

Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK IKAP B2), reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017431 Tento projekt je spolufinancován Evropskou…
Celý článek
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009087   Šablony II  EU OPVVV Jedná se o projekt bez finanční spoluúčasti školy nebo…
Celý článek
Škola je zapojená do projektu Podpora kompetencí, gramotností a exekutivních dovedností žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně…
Celý článek

Projekty - OP Zaměstnanost – Dětské kluby

Projekt „Dětské kluby při základních školách v Bílině“ (reg. číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000186) – prioritní osa OPZ: 1.2 Rovnost…
Celý článek

Projekty z programů Ústeckého kraje

Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK IKAP B2), reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017431 Tento projekt je spolufinancován Evropskou…
Celý článek
Realizace 1.9.2019-31.10.2019 Cílem projektu je získání a prohloubení odpovědného vztahu k přírodě. Navazujeme tak na projekty Chráníme…
Celý článek
Realizace: 1.6.2019-31.12.2019 Ucelený program zaměřený na prevenci kouření, alkoholu a drog. Na besedy s odborníky  bude navazovat nebo…
Celý článek
Realizace 1.5.2019-20.12.2019 Ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Ústí nad Labem budou realizovány interaktivní programy Putování za…
Celý článek
Projekt bude realizován 1.6.2018 - 31.12.2018 z programu Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje…
Celý článek
Projekt realizovaný 1.6.2018 - 31.10.2018 z programu EVVO Ústeckého kraje Cílem projektu je získání a prohloubení  odpovědného…
Celý článek
Cílem projektu je získání a prohloubení  odpovědného vztahu k přírodě zejména v oblasti její ochrany. Navazuje tak na projekt…
Celý článek
Ve spolupráci s MPeducation Praha  budou realizovány programy pro žáky od 4. ročníku zaměřené na  poruchy příjmu potravy,…
Celý článek
Tento projekt se snaží uceleně pracovat s informacemi ve spolupráci s odborníky. Nabídnout žákům dostatek kvalitních informací z různých zdrojů.…
Celý článek

Ekologické projekty

Naše škola se již potřetí přihlásila do výzvy Národního programu Životního prostředí, který ve dvouletých intervalech vyhlašuje…
Celý článek
Realizace 1.9.2019-31.10.2019 Cílem projektu je získání a prohloubení odpovědného vztahu k přírodě. Navazujeme tak na projekty Chráníme…
Celý článek
Program EVVO na období školního roku 2018/2019. Školním koordinátorem programu EVVO je Mgr. Jana Libovická Na odkazu níže…
Celý článek
Duhová škola v lese číslo rozhodnutí: 00991862   Projekt v rámci výzvy: 13/2017 Národního programu Životní prostředí…
Celý článek
Projekt realizovaný 1.6.2018 - 31.10.2018 z programu EVVO Ústeckého kraje Cílem projektu je získání a prohloubení  odpovědného…
Celý článek
ZŠ Bílina, Lidická se zapojila v loňském roce do projektu EMISE, jehož cílem  bylo mapování znečištění ovzduší a…
Celý článek

Projekty z programů MŠMT

V období září – listopad probíhal na naší škole projekt Pochopením k toleranci a respektu, který byl zaměřen na…
Celý článek
Projekt je realizován v období 1.6.2019-20.12.2019 žáky 6.-9.ročníku. Projekt je zaměřen na seznámení žáků 6.-9. ročníku s dějinami…
Celý článek
Cílem tohoto projektu je seznámení žáků 6.-9. ročníku s dějinami Židů, jejich kulturou a jejich perzekucí v období 2.…
Celý článek

Projekty EU OPVK

V období září 2015 – prosinec 2015 realizovala naše škola v rámci výzvy č.57 EU OPVK projekt…
Celý článek
Duhová škola 2015 Skupina žáků z 8.-9.ročníku  ZŠ Lidická ve dnech 24.10.-28.10. pobývala v Drážďanech v rámci projektu „Duhová škola…
Celý článek

Projekty města Bílina

ZŠ Lidická, odborné učebny a bezbariérové řešení školy registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008935 Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního…
Celý článek

Ostatní projekty

ZŠ Lidická, odborné učebny a bezbariérové řešení školy registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008935 Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního…
Celý článek
Realizace: 1.9.2019-30.6.2020 Hlavním cílem projektu je cílený rozvoj mediální gramotnosti žáků. Zaměřit se na jejich znalosti, dovednosti…
Celý článek
Realizace: 1.7.2019-31.10.2020 Cílem projektu je rozvoj jazykové vybavenosti pedagogů a vedení školy, podpora rozvíjení a zdokonalování metodologických…
Celý článek