Projekty

Projekty EU OPVVV

číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017259 datum realizace: 1.9.2020-31.8.2022 celková dotace: 736 728 Kč. ZŠ Bílina, Lidická se v tomto dvouletém…
Celý článek
Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK IKAP B2), reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017431 Tento projekt je spolufinancován Evropskou…
Celý článek
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009087   Šablony II  EU OPVVV Jedná se o projekt bez finanční spoluúčasti školy nebo…
Celý článek

Projekty - OP Zaměstnanost – Dětské kluby

Projekt „Dětské kluby při základních školách v Bílině“ (reg. číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000186) – prioritní osa OPZ: 1.2 Rovnost…
Celý článek

Projekty z programů Ústeckého kraje

Tento projekt je realizován v rámci programu Volný čas 2021 Ústeckého kraje. realizace: 1.9.2021 -22.12.2021 Cílem projektu…
Celý článek
termín realizace: 1.6.2020 -31.12.2020 Projekt je realizován z programu  Ústeckého kraje: Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce…
Celý článek
Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK IKAP B2), reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017431 Tento projekt je spolufinancován Evropskou…
Celý článek
Projekt je realizován z programu: PODPORA AKTIVIT ZAMĚŘENÝCH NA ZLEPŠENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATEL ÚSTECKÉHO KRAJE realizace:  1.6.2020…
Celý článek
Realizace 1.9.2019-31.10.2019 Cílem projektu je získání a prohloubení odpovědného vztahu k přírodě. Navazujeme tak na projekty Chráníme…
Celý článek
Realizace: 1.6.2019-31.12.2019 Ucelený program zaměřený na prevenci kouření, alkoholu a drog. Na besedy s odborníky  bude navazovat nebo…
Celý článek
Realizace 1.5.2019-20.12.2019 Ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Ústí nad Labem budou realizovány interaktivní programy Putování za…
Celý článek
Projekt bude realizován 1.6.2018 - 31.12.2018 z programu Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje…
Celý článek
Projekt realizovaný 1.6.2018 - 31.10.2018 z programu EVVO Ústeckého kraje Cílem projektu je získání a prohloubení  odpovědného…
Celý článek

Ekologické projekty

číslo rozhodnutí: 1190600006 termín realizace: 1.10.2020 - 30.4.2022 výzva: 6/2019 NPŽP V rámci ozdravného pobytu žáci absolvují…
Celý článek
Naše škola se již potřetí přihlásila do výzvy Národního programu Životního prostředí, který ve dvouletých intervalech vyhlašuje…
Celý článek
Realizace 1.9.2019-31.10.2019 Cílem projektu je získání a prohloubení odpovědného vztahu k přírodě. Navazujeme tak na projekty Chráníme…
Celý článek
Program EVVO na období školního roku 2018/2019. Školním koordinátorem programu EVVO je Mgr. Jana Libovická Na odkazu níže…
Celý článek
Duhová škola v lese číslo rozhodnutí: 00991862   Projekt v rámci výzvy: 13/2017 Národního programu Životní prostředí…
Celý článek
Projekt realizovaný 1.6.2018 - 31.10.2018 z programu EVVO Ústeckého kraje Cílem projektu je získání a prohloubení  odpovědného…
Celý článek

Projekty z programů MŠMT

V období září – listopad probíhal na naší škole projekt Pochopením k toleranci a respektu, který byl zaměřen na…
Celý článek
Projekt je realizován v období 1.6.2019-20.12.2019 žáky 6.-9.ročníku. Projekt je zaměřen na seznámení žáků 6.-9. ročníku s dějinami…
Celý článek
Cílem tohoto projektu je seznámení žáků 6.-9. ročníku s dějinami Židů, jejich kulturou a jejich perzekucí v období 2.…
Celý článek

Projekty EU OPVK

V období září 2015 – prosinec 2015 realizovala naše škola v rámci výzvy č.57 EU OPVK projekt…
Celý článek
Duhová škola 2015 Skupina žáků z 8.-9.ročníku  ZŠ Lidická ve dnech 24.10.-28.10. pobývala v Drážďanech v rámci projektu „Duhová škola…
Celý článek

Projekty města Bílina

ZŠ Lidická, odborné učebny a bezbariérové řešení školy registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008935 Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního…
Celý článek

Ostatní projekty

Naše škola využila  možnosti zúčastnit se grantové výzvy od Nadace O2  a získala finance na realizaci vzdělávacích…
Celý článek
  Doučování žáků škol Od září do prosince roku 2021 probíhalo na naší škole doučování žáků a…
Celý článek
Naše škola se zapojila do projektu  DESATERO PRO PRIMÁRNÍ PREVENCI. Realizátorem projektu Desatero pro primární prevenci je…
Celý článek