Projekty

Projekty - Erasmus+

číslo projektu: 2020-1-CZ01-KA101-077896 termín realizace: 1.6.2020 - 31.10.2021 celkový grant: 32.602,00 EUR Cílem projektu je zvyšování jazykové…
  číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA101-060687 Realizace: 1.7.2019-31.10.2020  Vzhledem k pandemii COVID 19 byl projekt prodloužen do období 31.10.2021.…

Projekty OP JAK

  Duhová škola OP JAK      CZ.02.02.XX/00/22_002/0001446 Realizace 1.9.2022 - 31.12.2024   Jedná se o projekt…

Projekty - NPO

Duhová škola v NPO   Realizace: 1.9.2022-31.8.2025 ZŠ Bílina, Lidická se v tomto  projektu zaměřuje na následující oblasti:…
  Doučování žáků škol Od září do prosince roku 2021 probíhalo na naší škole doučování žáků a…

Projekty EU OPVVV

číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017259 datum realizace: 1.9.2020-31.8.2022 celková dotace: 736 728 Kč. ZŠ Bílina, Lidická se v tomto dvouletém…
Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK IKAP B2), reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017431 Tento projekt je spolufinancován Evropskou…
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009087   Šablony II  EU OPVVV Jedná se o projekt bez finanční spoluúčasti školy nebo…

Projekty - OP Zaměstnanost – Dětské kluby

Projekt „Dětské kluby při základních školách v Bílině“ (reg. číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000186) – prioritní osa OPZ: 1.2 Rovnost…

Projekty z programů Ústeckého kraje

Realizace: 1.9.2022-20.12.2022 Dotace: 50 000 Kč Primární prevence   Dotace bude využita na zajištění programů primární prevence…
Realizace: 1.9.2022-20.12.2022 dotace: 35 000 Kč spoluúčast: 15 000 Kč Cílem projektu je podpora pravidelných   a dlouhodobých …
Tento projekt je realizován v rámci programu Volný čas 2021 Ústeckého kraje. realizace: 1.9.2021 -22.12.2021 Cílem projektu…
termín realizace: 1.6.2020 -31.12.2020 Projekt je realizován z programu  Ústeckého kraje: Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce…
Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK IKAP B2), reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017431 Tento projekt je spolufinancován Evropskou…
Projekt je realizován z programu: PODPORA AKTIVIT ZAMĚŘENÝCH NA ZLEPŠENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATEL ÚSTECKÉHO KRAJE realizace:  1.6.2020…
Realizace 1.9.2019-31.10.2019 Cílem projektu je získání a prohloubení odpovědného vztahu k přírodě. Navazujeme tak na projekty Chráníme…
Realizace: 1.6.2019-31.12.2019 Ucelený program zaměřený na prevenci kouření, alkoholu a drog. Na besedy s odborníky  bude navazovat nebo…
Realizace 1.5.2019-20.12.2019 Ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Ústí nad Labem budou realizovány interaktivní programy Putování za…

Ekologické projekty

číslo rozhodnutí: 1190600006 termín realizace: 1.10.2020 - 30.4.2022 výzva: 6/2019 NPŽP V rámci ozdravného pobytu žáci absolvují…
Naše škola se již potřetí přihlásila do výzvy Národního programu Životního prostředí, který ve dvouletých intervalech vyhlašuje…
Realizace 1.9.2019-31.10.2019 Cílem projektu je získání a prohloubení odpovědného vztahu k přírodě. Navazujeme tak na projekty Chráníme…
Program EVVO na období školního roku 2022/2023 Školním koordinátorem programu EVVO je Mgr. Jana Libovická Na odkazu níže…
Duhová škola v lese číslo rozhodnutí: 00991862   Projekt v rámci výzvy: 13/2017 Národního programu Životní prostředí…
Projekt realizovaný 1.6.2018 - 31.10.2018 z programu EVVO Ústeckého kraje Cílem projektu je získání a prohloubení  odpovědného…

Projekty z programů MŠMT

č.j.: 8342/2023-5 Projekt je realizován v období 1.9.2023- 31.12.2023 žáky 5.-9.ročníku z výzvy MŠMT: Výzva na podporu…
V období září – listopad probíhal na naší škole projekt Pochopením k toleranci a respektu, který byl zaměřen na…
Projekt je realizován v období 1.6.2019-20.12.2019 žáky 6.-9.ročníku. Projekt je zaměřen na seznámení žáků 6.-9. ročníku s dějinami…

Projekty EU OPVK

V období září 2015 – prosinec 2015 realizovala naše škola v rámci výzvy č.57 EU OPVK projekt…
Duhová škola 2015 Skupina žáků z 8.-9.ročníku  ZŠ Lidická ve dnech 24.10.-28.10. pobývala v Drážďanech v rámci projektu „Duhová škola…

Projekty města Bílina

ZŠ Lidická, odborné učebny a bezbariérové řešení školy registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008935 Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního…

Ostatní projekty

Naše škola se dlouhodobě zajímá o globální problematiku. Začleňujeme do výuky  tématiku a projekty zaměřené na témata…
V závěru června 2023 jsme pro naši školu pořídili z grantu nadace ČEZ 4 počítače, klávesnice a…
Naše škola využila  možnosti zúčastnit se grantové výzvy od Nadace O2  a získala finance na realizaci vzdělávacích…