Aktuality

Předávání vysvědčení a pamětních listů třídě 9.A

Dne 26.6. 2020 proběhlo v obřadní síni Městského úřadu Bílina slavnostní předání vysvědčení a pamětních listů žákům třídy 9.A. Místostarostka města Bíliny Ing. Marcela  Dvořáková  i ředitelka školy poděkovaly  třídě 9.A za vzornou reprezentaci školy v průběhu jejich studia a  za velkou pomoc při zavedení online výuky v době mimořádných opatření. Všem žákům se i v této nelehké době podařilo úspěšně zvládnout přijímací...

Celý článek

ZŠ Lidická opět uspěla v oblasti environmentálního a finančního vzdělávání

Naše škola opětovně získala titul Škola udržitelného rozvoje  nejvyššího stupně. Bohužel k slavnostnímu předání nemohlo z důvodu mimořádných opatření dojít. Stejně tak nemohla oficiálně  převzít titul  Ekoučitel roku 2019/2020 paní učitelka Mgr. Jana Libovická, která je  naší koordinátorkou environmentální výchovy. V letošním roce společnost Recyklohraní ocenila 16 pedagogů, kteří dokážou pro ochranu přírody nadchnout své žáky a jsme hrdí,...

Celý článek

Předávání vysvědčení žákům 26.6.2020

Vážení rodiče, milí žáci,   předávání vysvědčení proběhne v pátek 26.6. a to v tělocvičně školy,  na pozemku školy a na dětském hřišti školy. Třídy budou chodit do školy na určitý čas, aby se eliminoval velký počet dětí na jednom  místě, třídní učitelé si je před školou vyzvednou. Všichni budou mít po dobu přítomnosti ve škole roušku.  V případě nepříznivého počasí se kromě tělocvičny využijí...

Celý článek

Vyhlášení volných dnů z rozhodnutí ředitelky školy a organizace závěru školního roku

Ředitelka školy vyhlásila podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, volné dny v termínu od 29.6. do 30.6.2020 z provozních důvodů. Žáci a rodiče byli o této skutečnosti informováni způsobem – telefonicky, elektronickou žákovskou knížkou  a na vývěsce školy  dne 1.6.2020   Organizace závěru školního roku Od 8.6. se budou ve škole setkávat malé skupiny přihlášených žáků...

Celý článek

ZŠ Lidická v době koronavirové

Od 11.3 jsou školy v ČR uzavřené a děti se učí doma. Nařízení přišlo tak náhle, že jsme stačili žáky vybavit úkoly jen do konce týdne a informací, že další zveřejníme na webových stránkách školy. V té době jsme ještě věřili, že se brzy ve škole setkáme. Vyhlášením nouzového stavu bylo jasné, že situace bude pokračovat a hledali jsme cesty, jak se...

Celý článek

E-mailové kontakty na vyučující

Vážení rodiče, kromě možnosti komunikace přes elektronickou žákovskou knížku můžete se s vyučujícími spojit i prostřednictvím školních e-mailů, které byly nově vytvořené ve formátu: jmeno.prijmeni@zslidicka.cz Nikola Dragounová, DiS.           nikola.dragounova@zslidicka.cz Mgr. Jana Černá                         jana.cerna@zslidicka.cz Mgr. Kateřina Fojtíková         ...

Celý článek

Ošetřovné + informace pro OSVČ

Vážení rodiče, nově přidáváme informace k ošetřovnému pro OSVČ: Na tomto odkazu je online  formulář pro podání žádosti na ošetřovné, které vyplňujete Vy jako žadatelé. online formulář pro OSVČ pro poskytnutí ošetřovného Další informace k programu naleznete na těchto odkazech: Program ošetřovné Vyzva-I-Osetrovne-pro-OSVC_31_03_2020 Odkaz na další informace MPO: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc—vyzva-i–253750/ Z informací vyplývá, že kromě žádosti dokládáte čestné prohlášení, že jinde...

Celý článek

Organizační informace – Itálie, školní družina

Vážení rodiče, dne 6.4.2020 proběhlo na žádost  CK Tep Tour  opětovné jednání kvůli  stornu  zájezdu, do kterého se promítlo plánované  rozhodnutí vlády o postupu cestovních kancelářích ohledně zaplacených zájezdů v období únor – srpen 2020 (vystavení voucherů). Nevíme zatím konečný verdikt ze strany cestovní kanceláře, protože mezitím vláda rozhodla. Jakmile budeme mít kompletní informace, okamžitě Vás s nimi seznámíme. Děkujeme...

Celý článek

Úkoly pro žáky – do 24.3.

Vážení rodiče, v tomto odkazu níže neustále přidáváme elektronické učebnice nebo webové portály na procvičování látky (nové jsem označila zelenou barvou). Zveřejněné úkoly pro jednotlivé třídy budeme měnit až 25.3. a počítáme s tím, že tady budou úkoly pro 1.stupeň a v odkazu vedle, kde teď vidíte informaci o našem úspěchu v soutěži finanční gramotnosti, se pak objeví úkoly pro 2.st....

Celý článek

Úspěch žáků ZŠ Lidická v soutěži Finanční gramotnost

Vážení rodiče, milé děti v záplavě spoustu  informací,  které se týkají mimořádných opatření v České republice, bych ráda přinesla i jednu malou,pozitivní, ze školy, která se týká úspěchu našich žáků v 9.ročníku soutěže Finanční gramotnost. Tým žáků 2.st. ( ze 6.A)  obsadil v krajském kole soutěže celkově 3.místo a tým žáků 1.stupně  (z 5.B)   krajské kolo soutěže vyhrál a bude...

Celý článek