Aktuality

Pomůcky pro školní rok 2022/2023

Vážení rodiče, milí žáci níže uvádíme přehled sešitů a pomůcek, které budete potřebovat v novém školním roce. pomůcky-1.tř. pomůcky-2.tř. pomůcky-3.A pomůcky-3.B pomůcky-4.ročník pomůcky-5..ročník pomůcky-6.-.9.ročník Přejeme všem krásné léto    

Celý článek

Nabídka volného místa od září 2022 – speciální pedagog, školní psycholog

ZŠ Bílina, Lidická přijme od 1.září (případně i později) na částečný úvazek školního speciálního pedagoga na  0,5 – 0,8 úvazku (možnost doplnit úvazek do 1.00) případně školního psychologa  na 0,3 – 0,5 úvazku. Požadujeme kvalifikaci podle zákona podle z. č. 563/2004 Sb.,  profesionální přístup.  Školní speciální pedagog –  komunikace s rodiči, práce s jednotlivými žáky i s třídními kolektivy. Kreativita, nadšení a vztah...

Celý článek

Předávání pamětních listů žákům 9.ročníku

V  úterý 28.6.2022 proběhlo v obřadní síni MěÚ Bílina slavnostní předání pamětních listů  žákům 9.ročníku ZŠ Lidická, které jim při příležitosti ukončení školní docházky předávala  místostarostka Ing. Marcela Dvořáková. Všem žákům společně s vedením školy a vedoucí odboru školství, sociálních věcí a zdravotnictví Mgr. Evou Böhmovou  poděkovala za reprezentaci školy  a popřála hodně úspěchů na středních školách. Všem žákům přejeme, aby se...

Celý článek

Charitativní štafetový běh RUN and HELP na ZŠ Lidická

V pátek 17.6. 2022 se naše škola připojila k charitativní akci Run and Help, která probíhá v rámci konta Bariéry a v Bílině je určena na podporu malého Tadeáška, který trpí závažnými nemocemi pohybového aparátu. Na atletickém stadionu všichni účastníci z řad žáků uběhli nebo ušli v rámci štafetového běhu 1 okruh v rozsahu 400 m. Celkem se zapojilo 277 žáků a uběhli...

Celý článek

Žáci 7.-9.ročníku vyjíždějí na exkurze do Národního muzea

Měsíc červen je na naší škole ve znamení propojování teoretických a praktických dovedností v rámci různých předmětů. Zatímco žáci 1.-6.ročníku navštěvují Šestajovice, kde jsou pro ně připravení polytechnické dílny, tak pro žáky 7.-9.ročníku jsou určené exkurze do Národního muzea, kde je k vidění spousta zajímavých expozic, které jsou zaměřeny na oblast přírodovědnou, ale také společenskovědní. Jsme moc rádi, že se připravené...

Celý článek

E-jarmark šikulů ze 4.B

Třída 4.B se v březnu zapojila do projektu České spořitelny Abeceda peněz, zaměřený na rozvoj finanční gramotnosti u dětí. Cílem projektu mělo být vytvoření party nadšenců, kteří dokážou nápaditým podnikáním dostát svým závazkům a uskutečnit své sny. A tak vznikla firma Šikulové s.r.o., která v první řadě musela podepsat smlouvu o půjčce od banky, aby měla vstupní kapitál pro svou další činnost. Již...

Celý článek

Žákyně 2.B se stala v rámci exkurze významnou návštěvnicí IC Elektrárny Ledvice

V rámci výuky Člověk a jeho svět na 1.stupni a fyziky a přírodopisu na 2.st. postupně třídy naší školy navštěvují Informační centrum Elektrárny Ledvice, kde si zábavnou interaktivní formou prohlubují a rozšiřují své znalosti. Ve čtvrtek 2.6. na exkurzi vyrazily třídy 2.A a 2.B a Ema Záhrobská se stala návštěvnicí s pořadovým číslem 55 000.  Tolik návštěvníků totiž již od listopadu 2009 do 2.6.2022 do IC Ledvice...

Celý článek

Den dětí ve školní družině

Ve středu 1. 6. jsme ani my ve školní družině nezapomněli oslavit Mezinárodní den dětí.V parku před školou bylo připraveno pro závodníky celkem 7 stanovišť, na kterých si mohli vyzkoušet a trénovat svoji zručnost, odhad, trefu a především trpělivost.  A protože se hodnotila především snaha a nadšení, byli všichni na závěr odměněni cenami a sladkostmi. Krásné slunečné odpoledne nám přálo a děti si...

Celý článek

Členové žákovského parlamentu připravili pro nejmladší žáky Den dětí

Žákovský parlament na naší škole je aktivní a pomáhá nejen svými návrhy, ale také s přípravou různých aktivit školy. Dne 1.6. připravili členové žákovského parlamentu pro děti z 1. a 2.tříd na pozemku školy zábavné aktivity, kterými si děti oslavily Den dětí.  Vše bylo  perfektně  zajištěno a dětem se to moc líbilo. Děkujeme všem zapojeným členům za skvělou akci.

Celý článek

Družinové přespání

V pátek se po delší odmlce uskutečnilo družinové přespání. Už ráno děti přicházely s batohy, spacáky a karimatkami a celý den se nemohly dočkat dobrodružství. Po krátkém ubytování v tělocvičně se vydali hledat poklad. Cesta byla strastiplná. Fáborky nás vedly cestou necestou plnou různých úkolů a překážek, ale námaha se vyplatila a poklad byl objeven. Všechny děti se o obsah rozdělily. K večeru jsme si na školní...

Celý článek
  • Rubriky
  • Archivy