O škole

Fotografie školy

Naše Duhová škola

 • Označení Duhová škola, vyplývá z našeho zaměření – poskytujeme vzdělání všem dětem s různorodými vzdělávacími potřebami – zdravotní postižení, sociální znevýhodnění, ale také dětem mimořádně nadaným.
 • Nabízíme skvěle vybavenou ICT školu a erudovaný učitelský sbor, jehož většinu tvoří  právě speciální pedagogové, kteří dokážou všechny děti podpořit. Právě pro náš přístup k žákům, jsme doporučováni PPP.
 • Připravujeme a organizujeme pro žáky mnoho projektů, projektových dnů, exkurzí, výletů, včetně zahraničních – Londýn, Itálie.
 • Máme širokou nabídku zájmových kroužků včetně turistického  kroužku, který organizuje výlety pro žáky o sobotách a prázdninách a mediálního kroužku s profesionální videokamerou, digitálními videokamerami, fotoaparáty, žákovskými notebooky, pravidelně se účastnící Školiček animace v rámci Anifestu v Teplicích.

Naše škola získala certifikát "Finančně gramotná škola"

Titul máme propůjčený na 2 roky - do srpna 2019

Vybavení a zázemí školy

 • 1 učebna výpočetní techniky
  s 26 žákovskými stanicemi
 • 16 multimediálních učeben
  s interaktivní tabulí, PC připojeným na internet,a DVD rekordérem
 • jazyková učebna Robotel
  s 26 žákovskými stanicemi
 • odborné učebny
  – cizích jazyků, dějepisu, chemie, hudební a výtvarné výchovy, moderní učebna fyziky a environmentální učebna
 • školní vzdělávací obrazovka
  na níž jsou vysílány videospoty ze školních akcí, prací žáků a pod.
 • další zázemí
  wifi v prostorách školy, tělocvična, dílna a dětské hřiště
 • školní družina
  se 4 odděleními
 • žákovské PC typu All in one
  jsou k dispozici ve třídách I.st. pro žáky se SVP
 • žákovské notebooky
  pro mediální výchovu a žáky se SVP
 • žákovské fotoaparáty, digitální kamera
  pro mediální výchovu
 • řešení bezbariérovosti
  plošina, schodolez
 • žákovské tablety
  pro výuku informatiky a k využívání ICT při výuce
 • robotické stavebnice a hračky
  pro výuku informatiky

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Základní informace o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce najdete ZDE

Pověřenec GDPR

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů podle Čl. 37 Nařízení pro město Bílina a její organizace včetně naší školy – Základní škola, Bílina, Lidická 31/18,příspěvková organizace, IČ: 65639626 vykonává právnická osoba BDO Advisory s. r. o., Karolínská 661/4, 186 00 Praha 8, v zastoupení :

ING. PETR ŠTĚTKA
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8
Tel.: +420 227 031 495
Mobile: +420 734 647 701

Výběrová řízení

Veřejné zakázky malého rozsahu

Aktuálně není žádné výběrové řízení.

Dokumenty ke stažení

 Seznam pedagogických pracovníků školy

Pedagogy lze kontaktovat prostřednictvím žákovské knížky systému Bakaláři nebo prostřednictvím sekretariátu školy.

Školská rada

Mgr. Zuzana Bařtipánová

zástupce zřizovatele, předsedkyně školské rady

Ing. Jarmila Kabourková

zástupce pedagogů

Radek Stodola

zástupce rodičů

Rostislav Aulický

zástupce zřizovatele

Mgr. Lucie Hellingerová

zástupce pedagogů

PharmDr. Daniela Kárová

zástupce rodičů