Pro rodiče

Organizace šk. roku 2019/2020

Začátek vyučování2.9.2019
Podzimní prázdniny29.10. - 30.10.2019
Ředitelské volno31.10. - 1.11.2020
Vánoční prázdniny21.12.2019 - 5.1.2020
Konec 1. pololetí30.1.2020
Pololetní prázdniny31.1.2020
Jarní prázdniny 2.3.-8.3.2020
Velikonoční prázdniny9.4.2020, 10.4.2020 (svátek) + 12.4.2020 (svátek)
Konec 2. pololetí 30.6.2020
Hlavní prázdniny1.7.2020- 31.8.2020
Začátek školního roku 2020/20211.9.2020

Přehled vyučovacích hodin

0.hodina7.00-7.45
1.hodina8.00-8.45
2.hodina8.55-9.40
3.hodina10.00-10.45
4.hodina10.55-11.40
5.hodina11.50-12.35
6.hodina12.40-13.25
odpolední výuka
7.hodina13.20-14.05
8.hodina14.10-14.55

Třídní schůzky

Termíny třídních schůzek 2019/20

I.st. vždy od 15.30, II.st. od 16.00

 • 12.11.2019
 • 9.1.2020
 • 16.4.2020
 • 2.6.2020  

Třídní schůzka rodičů vycházejících žáků

 • 10.10.2019 od 16.00

Pro budoucí prvňáčky

Zápis do 1.tříd

 • 1.4.-2.4.2020 od 14.00-17.00

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

 • 18.6.2020 od 16.00

Rozpis přestávek

1. přestávka8.45-8.55
2. přestávka9.40-10.00
3. přestávka10.45-10.55
4. přestávka11.40-11.50
5. přestávka12.35-12.40
6. přestávka13.25-13.30
odpolední výuka
7. přestávka14.05-14.10

Družina

Školní družina  nabízí   pro děti kromě pravidelné činnosti i různé zábavné  a vzdělávací aktivity –  např. besedy s  chovateli, Policií,  besídky, vystoupení kouzelníků, divadélka,  drakiády,  pečení cukroví, diskotéky ,  maškarní karnevaly a další. Každé dítě si v její rozmanité činnosti najde to své.

V rámci školní družiny mohou děti navštěvovat i zájmové kroužky – sportovní a pohybové hry, počítačový kroužek, keramiku nebo výtvarný kroužek.

Aktuality školní družiny

Noc ve školní družině

V pátek 14.6.2019 se děti z 2. a 3.oddělení rozhodly společně s vychovatelkami školní družiny přespat ve…

Celý článek

Masopust ve školní družině

Dne 6.3.2019 si děti navštěvující školní družinu formou maškarní veselice připomněly tradice Masopustu.

Celý článek

Vánoční dílna školní družiny

Vánoční tvoření s rodiči na ZŠ Lidická   19.12.2018 proběhla ve školní družině při  ZŠ Lidická vánoční dílna…

Celý článek
Informace k organizaci školní družiny

Informace k organizaci školní družiny

Informace pro zákonné zástupce k provozu školní družiny   ŠD naší školy má kapacitu 90 dětí  ve 3…

Celý článek

Kroužky

Vlastivědnoturistický kroužek

Návrhy výletů a přihláška ke stažení - podzim 2018 ZDE ►

Vedoucí Mgr. Bc. Marie Sechovcová, Mgr. Martina Fryčová, Mgr. Monika Kuncová, Mgr. Jana Trubačová

Kroužek je určen pro žáky 4.-9.tříd a probíhá většinou o sobotách v období duben – listopad. Našim cílem je ukázat dětem  nejen zajímavá místa v nejbližším  okolí , ale i vzdálenějším. Snažíme se děti poučit i pobavit a nabídnout jim alternativu smysluplného trávení volného času.  Roční příspěvek na činnost kroužku je 50 Kč . Na jednotlivé výlety se pak doplácí předem určená částka na dopravu nebo vstupné, většinou se jedná maximálně o polovinu reálné hodnoty  výletu, a to  díky AŠSK a městu Bílina, které dětem na výlety přispívají.

Sportovní a pohybové hry

Pondělí 14.00 - 14.45

Mgr. Jana Trubačová

Kroužek se věnuje různým, zejména míčovým,  hrám a dalším sportovním aktivitám.  Je určen určen pro žáky 5.-9.ročníku.

Badatelský klub

Středa 14.00 - 15.30

Mgr. Jana Libovická

Činnost badatelského klubu je zaměřena na rozvoj badatelských dovedností v přírodovědných  oborech a na zvyšování funkční gramotnosti v tomto oboru s možností využití polytechnických pomůcek. Rozvíjí se při něm schopnost práce s informacemi (jejich sběru, třídění a vyhodnocování), posuzování argumentů, kritického myšlení, kladení otázek, navrhování a formulace otázek a hypotéz a jejich praktického ověřování vlastním výzkumem (bádáním) a samostatným objevováním vědy a techniky prostřednictvím osobní zkušenosti.

Keramický kroužek

Středa  13.30 - 14.30

Vedoucí: Petra Heinzová

Kroužek je určen všem, které baví práce s keramikou. Má k dispozici hrnčířský kruh i keramickou pec. Výrobky dětí jsou krásnými dárky nejen pro rodiče, ale i návštěvníky školy.

Čtenářský kroužek

Středa 13.00 - 14.30

Mgr. Věra Paskerová

Středa 13.00 - 14.30

Mgr. Petra Vránová

Kroužek nenásilnou a zábavnou formou vede děti k rozvoji čtenářské gramotnosti. Škola má velmi pěkně vybavenou školní žákovskou knihovnu s vlastním prostorem, kde mohou děti hledat poučení i zábavu. Je určen pro žáky 3.-6.ročníku.

Divadelní kroužek

Pondělí 13.00 - 13.45

Mgr. Petra Vránová

Divadelní kroužek Lidičky má také na škole své místo. Pravidelně svými představeními doprovází  besídky a zápisy do 1.tříd. Díky dotacím města máme krásné kostýmy, která naše vystoupení  oživují. Kroužek je určen pro děti od 3.ročníku, které baví hrát a tančit.

Kroužek mediální výchovy

Středa 13.00-14.00

Čtvrtek 13.00-14.00

Mgr. Bc. Marie Sechovcová

Kroužek mediální výchovy učí děti práci s notebookem, fotoaparátem, kamerou a učí je používat různé programy pro zpracování zvuku a videa. Díky sponzorským darům máme k dispozici veškeré vybavení i profesionální kameru. Je určen pro žáky  4.-6.ročníku.

Pěvecký kroužek

Vedoucí Mgr. Monika Kuncová

Pěvecký kroužek Hvězdičky má na naší škole také dlouholetou tradici.  Je určen dětem od 1.-9.třídy a schází se většinou 1x týdně po vyučování. Nabízí dětem, které baví zpěv, možnost vystupovat v rámci pěveckého sboru, který se účastní různých vystoupení  zejména v období adventu, velikonoc a dalších svátků.

Design a konstruování

Pondělí 13.30 - 14.15

Ing.Bc. Eva Maierová

Dovedné ruce

Mgr. Monika Kuncová

Kroužek je určen všem, které baví šití, pletení, háčkování a pečení. Probíhá 1x týdně po vyučování.

Klub zábavné logiky a matematiky

Čtvrtek 13.00 - 14.30

Mgr. Martina Fryčová

Středa 15.00 - 16.30

Nikola Dragounová DiS.

Doučování

Cvičení z českého jazyka a matematiky

 • Třídní učitelé 1.st.

Ve všech třídách na 1.st. probíhají pravidelná procvičování látky z českého jazyka a matematiky, která jsou určena zejména pro žáky se slabším prospěchem nebo dlouhodobě nemocné. Probíhá vždy 1x týdně po vyučování dle rozvrhu příslušné třídy.

Pro žáky 5.ročníku se zájmem o přijímací zkoušky na víceleté gymnázium pak probíhá skupinová odpolední příprava.


Cvičení z českého jazyka

 • Mgr. Martina Losová  pro žáky 6.A, 8.A, 9.A
 • Mgr. Vránová 6.B + 7.ročník

Vyučující českého jazyka na 2.st. nabízí žákům tříd v nichž učí,  možnost doučování nebo přípravy na přijímací zkoušky. Tato setkávání probíhají po nebo před vyučováním dle dohody se žáky.


Cvičení z matematiky

 • Mgr. Kohler  6.A
 • Mgr. Jechová  6.B
 • Ing.Bc. Maierová  7.-9.ročník

Vyučující matematiky na 2.st. nabízí žákům tříd v nichž učí, možnost doučování nebo přípravy na přijímací zkoušky. Tato setkávání probíhají před nebo po vyučování dle dohody se žáky.


Cvičení z anglického jazyka 1.st.

Mgr. Michal Junek

Pro žáky z 1.stupně, kteří si chtějí procvičovat angličtinu je určen kroužek se zaměřením na konverzaci. Probíhá vždy 1x týdně po vyučování.


Cvičení z anglického jazyka 2.st.

Mgr. Michal Junek

Kroužek je určen pro žáky 2.st., kteří se chtějí doučit v angličtině nebo si ji procvičovat a rozšiřovat. Probíhá 1x týdně před nebo po vyučování dle dohody se žáky v jazykové učebně.


Cvičení z německého jazyka 2.st.

Mgr. Jana Kollmannová

Kroužek je určen pro žáky 7.-9.ročníku, kteří si chtějí procvičovat nebo doučovat němčinu. Probíhá 1x týdně před nebo po vyučování dle dohody se žáky v jazykové učebně.

Přehled doučování

Cvičení z českého jazyka a matematiky 1.A Mgr. ProchováÚT 11.50-12.50
Cvičení z českého jazyka a matematiky 1.B Mgr. PaskerováÚT 11.50-12.50
Cvičení z českého jazyka a matematiky 2.A Mgr. Kuncová ÚT 11.50-12.50
Cvičení z českého jazyka a matematiky 2.B Mgr. Razáková ČT 11.50-12.50
Cvičení z českého jazyka a matematiky 3.A Mgr. Fojtíková ČT 12.40-13.40
Cvičení z českého jazyka a matematiky 3.B Mgr. HellingerováÚT 12.40-13.40
Cvičení z českého jazyka a matematiky 4.A Mgr. Jánošíková ČT 12.40-13.40
Cvičení z českého jazyka a matematiky 4.B Mgr. Skuthanová ÚT 12.40-13.40
Cvičení z českého jazyka a matematiky 5.A Mgr. Helclová ČT 12.40 -13.40
Cvičení z českého jazyka a matematiky 5.B Mgr. Trubačová ST 12.40-13.40
Cvičení z českého jazyka Mgr. Losová 6.A ČT od 7.00
Cvičení z českého jazyka Mgr. Losová 8.A Po od 7.00
Cvičení z českého jazyka Mgr. Losová 9.A Pá od 7.00
Cvičení z českého jazyka Mgr. Vránová 6.B + 7.ročník ČT od 7.00
Cvičení z matematiky Mgr. Kohler 6.A Po od 7.00
Cvičení z matematiky Mgr. Jechová 6.B Út od 7.00
Cvičení z matematiky Ing.Bc. Maierová 7.ročník ÚT od 7.00
Cvičení z matematiky Ing.Bc. Maierová 8.A Pá od 7.00
Cvičení z matematiky Ing.Bc. Maierová 9.A Po od 7.00
Cvičení z německého jazyka 7.-9.r. Mgr. Kollmannová ČT od 7.00
Cvičení z anglického jazyka 1.st. p. Junek ČT od 7.00
Cvičení z anglického jazyka 1.st. Mgr. Svobodová ČT od 7.00
Cvičení z anglického jazyka 2.st. Mgr. Svobodová 6.ročník Pá od 7.00
Cvičení z anglického jazyka 2.st. Mgr. Junek 7.- 9.ročník ÚT od 7.00

Aktuality

Nabídka výletů turistického kroužku podzim

Vážení rodiče, milé děti turistický kroužek zahájil svou letošní podzimní činnost 14.9. výletem do Prahy - IQPort…

Celý článek

Itálie 2020

Vážení rodiče, milé děti připomínáme, že do 20. září je třeba odevzdat závaznou přihlášku a zálohu 1000…

Celý článek

Ozdravný pobyt pro žáky 2.-3.ročníku - Radvanice 7.10.-13.10.

Vážení rodiče, naše škola  realizuje v rámci Operačního programu Životní prostředí  pro žáky 2.- 3.(4.) ročníku  ozdravný  šestidenní…

Celý článek

ZŠ Lidická v novém školním roce

Během prázdnin probíhaly na naší škole intenzivní stavební práce, jejichž výsledkem  jsou nová  sociální zařízení a výmalba…

Celý článek

Kariérový poradce

 

Mgr. Bc. Marie Sechovcová

 

Poradce pro volbu povolání (kariérový poradce).

Jedná se o odbornou pomoc při  hledání vhodné střední školy a v rámci přijímacího řízení.

 

Vzory:

 

 

Výchovný poradce

 

Mgr. Martina Fryčová

 

Jedná se o  odbornou pomoc při integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, péče o děti školně neúspěšné apod.  Veškerá činnost výchovného poradce je popsána v Plánu výchovného poradenství (dostupném na www.zslidicka.cz) a ve Vyhlášce č. 72/2005 Sb. o poradenských službách (dostupná tamtéž a k nahlédnutí u výchovného poradce).

 

Metodik prevence

 

Mgr.Bc. Marie Sechovcová

 

Jedná se o služby v oblasti primární prevence užívání návykových látek, předcházení šikaně, poradenství v případě problémů s chováním. Veškerá činnost školního metodika prevence je popsána ve školním Minimálním preventivním programu (dostupném v Dokumentech ke stažení)  a ve Vyhlášce č. 72/2005 Sb. o poradenských službách (dostupná tamtéž a k nahlédnutí u metodika prevence).