Pro rodiče

Organizace šk. roku 2018/2019

Začátek vyučování3.9.2018
Podzimní prázdniny29.10. - 30.10.2018
Vánoční prázdniny22.12.2018 - 2.1.2019
Konec 1. pololetí31.1.2019
Pololetní prázdniny1.2.2019
Jarní prázdniny 25.2.2019 - 3.3.2019
Velikonoční prázdniny18.4.2019, 19.4.2019 (svátek) + 22.4.2019 (svátek)
Konec 2. pololetí 28.6.2019
Hlavní prázdniny29.6.2019  -  1.9.2019
Začátek školního roku 2019/20202.9.2019

Přehled vyučovacích hodin 2018/2019

0.hodina7.00-7.45
1.hodina8.00-8.45
2.hodina8.55-9.40
3.hodina10.00-10.45
4.hodina10.55-11.40
5.hodina11.50-12.35
6.hodina12.40-13.25
odpolední výuka
7.hodina13.20-14.05
8.hodina14.10-14.55

Třídní schůzky

Termíny třídních schůzek 2018/19

I.st. vždy od 15.30, II.st. od 16.00

 • 15.11.2018
 • 10.1.2019
 • 16.4.2019
 • 4.6.2019  

Třídní schůzka rodičů vycházejících žáků

 • 11.10.2018 od 16.00

Pro budoucí prvňáčky

Zápis do 1.tříd

 • 3.4. - 4.4.2019  14.00 - 17.00

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

 • 11.6.2019 od 16.00

Rozpis přestávek 2018/2019

1. přestávka8.45-8.55
2. přestávka9.40-10.00
3. přestávka10.45-10.55
4. přestávka11.40-11.50
5. přestávka12.35-12.40
6. přestávka13.25-13.30
odpolední výuka
7. přestávka14.05-14.10

Družina

Školní družina  nabízí   pro děti kromě pravidelné činnosti i různé zábavné  a vzdělávací aktivity –  např. besedy s  chovateli, Policií,  besídky, vystoupení kouzelníků, divadélka,  drakiády,  pečení cukroví, diskotéky ,  maškarní karnevaly a další. Každé dítě si v její rozmanité činnosti najde to své.

V rámci školní družiny mohou děti navštěvovat i zájmové kroužky – sportovní a pohybové hry, počítačový kroužek, keramiku nebo výtvarný kroužek.

Aktuality školní družiny

Halloween se školní družinou

Školní družina ZŠ Lidická připravila Halloweenskou noc   Poslední říjnová noc je podle tradice  nocí strašidel, duchů…

Celý článek

Kroužky

Vlastivědnoturistický kroužek

Návrhy výletů a přihláška jaro 2018 ke stažení ZDE

Vedoucí Mgr. Bc. Marie Sechovcová, Mgr. Martina Fryčová, Mgr. Monika Kuncová, Mgr. Jana Trubačová

Kroužek je určen pro žáky 4.-9.tříd a probíhá většinou o sobotách v období duben – listopad. Našim cílem je ukázat dětem  nejen zajímavá místa v nejbližším  okolí , ale i vzdálenějším. Snažíme se děti poučit i pobavit a nabídnout jim alternativu smysluplného trávení volného času.  Roční příspěvek na činnost kroužku je 50 Kč . Na jednotlivé výlety se pak doplácí předem určená částka na dopravu nebo vstupné, většinou se jedná maximálně o polovinu reálné hodnoty  výletu, a to  díky AŠSK a městu Bílina, které dětem na výlety přispívají.

Sportovní a pohybové hry

Středa   13.30-14.30

Mgr. Renata Prochová

Kroužek se věnuje různým, zejména míčovým,  hrám a dalším sportovním aktivitám.  Je určen především dětem 3.-5.ročníku.

Míčové hry

Pondělí  13.30-14.30

Mgr. Jana Trubačová

Kroužek se věnuje různým, zejména míčovým,  hrám a dalším sportovním aktivitám.  Je určen především dětem 3.-5.ročníku.

Keramický kroužek

Čtvrtek  14.00-15.00

Vedoucí: Petra Heinzová

Kroužek je určen všem, které baví práce s keramikou. Má k dispozici hrnčířský kruh i keramickou pec. Výrobky dětí jsou krásnými dárky nejen pro rodiče, ale i návštěvníky školy.

Čtenářský kroužek

Úterý     13.30-14.30

Mgr. Věra Tlustá

Kroužek nenásilnou a zábavnou formou vede děti k rozvoji čtenářské gramotnosti. Škola má velmi pěkně vybavenou školní žákovskou knihovnu s vlastním prostorem, kde mohou děti hledat poučení i zábavu. Je určen pro žáky 3.-6.ročníku.

Kroužek deskových her

Úterý     12.40-13.25

Mgr. Martina Fryčová

Kroužek nenásilnou a zábavnou formou vede děti k rozvoji matematických dovedností – práce s čísly, prostorová představivost, pozornost a soustředění a logického uvažování.  Je určen  pro žáky  od 3.ročníku.

Divadelní kroužek

Čtvrtek  12.40-13.25

Mgr. Marie Sechovcová

Divadelní kroužek Lidičky má také na škole své místo. Pravidelně svými představeními doprovází  besídky a zápisy do 1.tříd. Díky dotacím města máme krásné kostýmy, která naše vystoupení  oživují. Kroužek je určen pro děti od 3.ročníku, které baví hrát a tančit.

Kroužek mediální výchovy

pondělí 13.30-14.30

středa (4.B) 13.30-14.30

Mgr. Marie Sechovcová

Kroužek mediální výchovy učí děti práci s notebookem, fotoaparátem, kamerou a učí je používat různé programy pro zpracování zvuku a videa. Díky sponzorským darům máme k dispozici veškeré vybavení i profesionální kameru. Je určen pro žáky  4.-6.ročníku.

Pěvecký kroužek

Vedoucí Mgr. Monika Kuncová

Pěvecký kroužek Hvězdičky má na naší škole také dlouholetou tradici.  Je určen dětem od 1.-9.třídy a schází se většinou 1x týdně po vyučování. Nabízí dětem, které baví zpěv, možnost vystupovat v rámci pěveckého sboru, který se účastní různých vystoupení  zejména v období adventu, velikonoc a dalších svátků.

Výtvarný kroužek

Mgr. Simona Sluková

Kroužek se věnuje různým výtvarným technikám a navštěvují ho děti 1.-9.ročníku. Práce dětí se účastní různých soutěží a výstav.

Dovedné ruce

Mgr. Monika Kuncová

Kroužek je určen všem, které baví šití, pletení, háčkování a pečení. Probíhá 1x týdně po vyučování.

Doučování

Cvičení z českého jazyka a matematiky

 • Třídní učitelé 1.st.

Ve všech třídách na 1.st. probíhají pravidelná procvičování látky z českého jazyka a matematiky, která jsou určena zejména pro žáky se slabším prospěchem nebo dlouhodobě nemocné. Probíhá vždy 1x týdně po vyučování dle rozvrhu příslušné třídy.

Pro žáky 5.ročníku se zájmem o přijímací zkoušky na víceleté gymnázium pak probíhá skupinová odpolední příprava.


Cvičení z českého jazyka

 • Mgr. Martina Losová  pro žáky 8.-9.ročníku
 • Mgr. Markéta Šnejdrová
 • Mgr. Vránová

Vyučující českého jazyka na 2.st. nabízí žákům tříd v nichž učí,  možnost doučování nebo přípravy na přijímací zkoušky. Tato setkávání probíhají po nebo před vyučováním dle dohody se žáky.


Cvičení z matematiky

 • Mgr. Eva Maierová – pro žáky 6.-7.ročníku
 • Mgr. Marie Sechovcová  - pro žáky 8.-9.ročníku

Vyučující matematiky na 2.st. nabízí žákům tříd v nichž učí, možnost doučování nebo přípravy na přijímací zkoušky. Tato setkávání probíhají před nebo po vyučování dle dohody se žáky.


Cvičení z anglického jazyka 1.st.

 • Michal Junek

Pro žáky z 1.stupně, kteří si chtějí procvičovat angličtinu je určen kroužek se zaměřením na konverzaci. Probíhá vždy 1x týdně po vyučování.


Cvičení z anglického jazyka 2.st.

 • Bc. Radka Krzáková

Kroužek je určen pro žáky 2.st., kteří se chtějí doučit v angličtině nebo si ji procvičovat a rozšiřovat. Probíhá 1x týdně před nebo po vyučování dle dohody se žáky v jazykové učebně.


Cvičení z německého jazyka 2.st.

 • Mgr. Jana Kollmannová

Kroužek je určen pro žáky 7.-9.ročníku, kteří si chtějí procvičovat nebo doučovat němčinu. Probíhá 1x týdně před nebo po vyučování dle dohody se žáky v jazykové učebně.

Přehled doučování

Cvičení z českého jazyka a matematiky 1.A Mgr. Kuncová Po 11.50-12.35
Cvičení z českého jazyka a matematiky 1.B Mgr. RazákováČT 11.50-12.35
Cvičení z českého jazyka a matematiky 2.A Mgr. FojtíkováST 11.50-12.35
Cvičení z českého jazyka a matematiky 2.B Mgr. HellingerováÚT 11.50-12.35
Cvičení z českého jazyka a matematiky 3.A Mgr. JánošíkováČT 12.40-13.25
Cvičení z českého jazyka a matematiky 3.B Mgr. SkuthanováST 12.40-13.25
Cvičení z českého jazyka a matematiky 4.A Mgr. HelclováČT 12.40-13.25
Cvičení z českého jazyka a matematiky 4.B Mgr. TrubačováÚT 12.40-13.25
Cvičení z českého jazyka a matematiky 5.A Mgr. ProchováČT 12.40-13.25
Cvičení z českého jazyka a matematiky 5.B Mgr. TlustáÚT 12.40-13.25
Cvičení z českého jazyka 6.ročník Mgr. ŠnejdrováPo 7.00-7.45
Cvičení z českého jazyka 7. B + 8.A Mgr. VránováPO 7.00-7.45
Cvičení z českého jazyka 8.A + 7.A Mgr. LosováPO 7.00-7.45
Cvičení z českého jazyka 9.A Mgr. LosováÚT 7.00-7.45
Cvičení z matematiky 6.ročník Ing.Bc. MaierováÚT 7.00-7.45
Cvičení z matematiky 7.A,B Ing.Bc. MaierováČT 7.00-7.45
Cvičení z matematiky 8.A Mgr.Bc.Marie SechovcováÚT 7.00-7.45
Cvičení z matematiky 9.A Mgr.Bc.Marie SechovcováPO 7.00-7.45
Cvičení z německého jazyka 7.-9.r. Mgr. KollmannováČT 7.00-7.45
Cvičení z anglického jazyka 6.-9.r. Bc. KrzákováPÁ 7.00-7.45
Dyslektická náprava Mgr. RazákováÚT 7.00-7.45
Doučování z matematiky v 6.ročníku Mgr. Veronika Horová
Doučování z matematiky v 7.-8.ročníku Ing. Bc. Eva Maierová
Doučování z matematiky v 9.ročníku Mgr.Bc. Marie SechovcováPO 7.00-7.45

Aktuality

Naše škola slaví 95 let od založení

ZŠ Lidická slaví své devadesáté páté narozeniny  V letošním školním roce  si připomínáme již  95.výročí založení 1.české školy…

Celý článek

Informace k organizaci školní družiny

Informace pro zákonné zástupce k provozu školní družiny   ŠD naší školy má kapacitu 50 dětí a je…

Celý článek

Ozdravný pobyt pro žáky v rámci projektu

Vážení rodiče, naše škola bude v rámci Operačního programu Životní prostředí realizovat projekt Duhová škola v lese, v…

Celý článek

Itálie 2018

Vážení rodiče a milé děti,   pobyt v Riccione, Casa Al Mare je za námi. Jsem ráda,…

Celý článek

Kariérový poradce

 

Mgr. Bc. Marie Sechovcová

 

Poradce pro volbu povolání (kariérový poradce).

Jedná se o odbornou pomoc při  hledání vhodné střední školy a v rámci přijímacího řízení.

 

Vzory:

 

 

Výchovný poradce

 

Mgr. Martina Fryčová

 

Jedná se o  odbornou pomoc při integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, péče o děti školně neúspěšné apod.  Veškerá činnost výchovného poradce je popsána v Plánu výchovného poradenství (dostupném na www.zslidicka.cz) a ve Vyhlášce č. 72/2005 Sb. o poradenských službách (dostupná tamtéž a k nahlédnutí u výchovného poradce).

 

Metodik prevence

 

Mgr.Bc. Marie Sechovcová

 

Jedná se o služby v oblasti primární prevence užívání návykových látek, předcházení šikaně, poradenství v případě problémů s chováním. Veškerá činnost školního metodika prevence je popsána ve školním Minimálním preventivním programu (dostupném v Dokumentech ke stažení)  a ve Vyhlášce č. 72/2005 Sb. o poradenských službách (dostupná tamtéž a k nahlédnutí u metodika prevence).