Kalendář
Srpen  2016
Po Út St Čt So Ne
   
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Termíny opravných zkoušek

Milí žáci,

 

připomínám termíny opravných zkoušek (vždy od 8.00):

v pondělí 29.8. – proběhnou opravné zkoušky z předmětů: český jazyk, fyzika

v úterý 30.8. - pak předměty matematika a dějepis

mimořádný termín opravné zkoušky z matematiky je v pátek 26.8. od 9.00 (týká se jen některých žáků, kteří byli o tomto termínu osobně  informováni)

Termíny opravných zkoušek jsou jednotné pro všechny ročníky 1. i 2.stupně.

Přeji vám hodně zdaru při přípravě a hlavně úspěšné zvládnutí.

Hezký zbytek prázdnin

Mgr. Marie Sechovcová


Akademie žáků ZŠ Lidická se líbila

Závěr minulého týdne byl ve znamení školní akademie žáků ZŠ Lidická, která se konala v prostorách Městského divadla v Bílině. Dopolední  vystoupení bylo určeno žákům a již  tradičně se při něm loučila  třída  9.A se svými vyučujícími a třídní učitelkou  a  také třída  5.B  si připravila emotivní rozloučení se svou  třídní učitelkou.  Odpolední  akademie  již  pak proběhla   pro rodiče a přátele školy. Jako vždy jsme se potýkali s mimořádným zájmem o vstupenky a děkujeme rodičům i bývalým žákům  za pochopení, že nebylo možné všechny zájemce uspokojit.

Jednotlivé  třídy se na akademii  představily v krátkých,  většinou tanečních,  vystoupeních, ale všechna byla něčím zajímavá a výjimečná. Pěveckým vystoupením se kromě  pěveckého sboru Hvězdičky blýskly také  například děti z 1.A ,  žáci 5.B  skvělým  stínovým představením a z těch tanečních vystoupení nelze opomenout  vystoupení 9.A Black and white ,  Bagdance a nebo Thriller třídy 5.A. Mohli bychom jmenovat další třídy, protože opravdu všechna představení byla krásná a zaslouží si  uznání.
Jsme moc rádi, že se akademie všem zúčastněným a divákům líbila.

Chtěla bych  tímto poděkovat všem účinkujícím  za nádherný výkon ,  všem vyučujícím, kteří je připravovali,  za jejich skvělou práci a rodičům za příjemnou atmosféru, kterou nám svou přítomností vytvořili.   Všem  přeji krásné léto a odpočinkové  prázdniny.

Mgr. Marie Sechovcová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Žáci převzali certifikáty Junior Achievement

Předávání certifikátů Junior Achievement

 

V pondělí 13.6. proběhlo v obřadní síni Městského úřadu Bílina  předávání certifikátů programu Junior Achievement žákům ZŠ Lidická. Z rukou místostarostky Mgr. Veroniky Horové  je  v letošním roce převzali nejúspěšnější absolventi kurzů Abeceda podnikání a Profesní orientace. Cílem těchto kurzů, které se na naší škole pořádají dlouhodobě,  je poskytnout žákům informace nejen z oblasti volby povolání, ale také z oblasti ekonomické. Tento program  se stal na naší škole tradicí a jsme jednou z mála škol v ústeckém regionu, která jej nabízí žákům v plném rozsahu. Znamená to, že v průběhu 7. – 9. ročníku žáci postupně absolvují kurzy Abeceda podnikání, Profesní orientace,  Poznej svoje peníze a Minifirma.  Všechny tyto kurzy se snaží žákům hravou formou poskytnout informace z dané oblasti. Žáci 7.A   v rámci Abecedy podnikání získali informace z organizace firem, manažerských rozhodnutí,  přijímání pracovníků, výroby  a marketingu. Profesní orientace, kterou absolvovali žáci 8. ročníku,  si klade za cíl, aby žáci pochopili důležitost vzdělání pro svůj život a věnovali náležitou pozornost problematice volby povolání.   V 9. ročníku pak v programu Poznej svoje peníze  jsou prohlubovány základní ekonomické pojmy a principy finanční gramotnosti.

Doufáme, že získané poznatky ze všech těchto kurzů napomůžou žákům nejen v oblasti jejich budoucí profesní orientace, ale i v oblasti občanského a pracovního života.
Všem žákům děkuji za jejich zájem a aktivní účast a těším se na společnou práci v těchto kurzech i v příštím roce.

Mgr. Marie Sechovcová


Dětské kluby při ZŠ Lidická od 1.9.2016

Vážení rodiče,

díky úspěšnému projektu  města Bílina, jehož cílem bylo podpořit vznik dětských klubů na ZŠ Lidická a Aléská z operačního programu Zaměstnanost ESF,  otevíráme od 1.9.2016 pro děti I.stupně dva dětské kluby s celkovou kapacitou 30 dětí. Jedná se o projekt, který jsme Vám avizovali loni v říjnu a celá řada z Vás o něj projevila zájem.

Provozní doba klubů: 6.00-8.00, 12.00-18.00 (samozřejmostí je přebírání dítěte ihned po vyučování a odvod do školní jídelny)

Činnost zde bude obdobná jako ve školní družině,  ale z možností pobytu dětí zde až do 18.00. Doba vyzvedávání Vašeho dítěte je zcela na Vašem uvážení, není zde  ani podmínkou, že do družiny musí docházet dítě každý den – můžete ho zde mít jen třeba několikrát  týdně dle Vaší potřeby. Platba za dětský klub je stejná jako ve školní družině. Kromě běžné činnosti – hraní her, sportování, vycházky, psaní domácích úkolů ,  bude vždy 1x měsíčně zajištěn pro děti klubu animační program – např. skákací hrad, vystoupení kouzelníka, divadelní představení apod., které bude hrazeno z projektu.

Dětské kluby jsou alternativou pro rodiče, jejichž děti se nedostaly kapacitně do školní družiny nebo  například požadují každý den jinou dobu, kdy si děti převezmou nebo potřebují občasné pohlídání dítěte v dětském klubu. Podmínkou je určitý minimální počet hodin pobytu dítěte v dětském klubu během 1 roku  a 1x za pololetí schůzka s rodiči, protože pro evidenci a zařazení  je nutné potvrzení o zaměstnání, studiu  nebo z  úřadu práce . Projekt je  zaměřen na podporu zaměstnaných rodičů, studujících rodičů nebo těch, kteří jsou v evidenci úřadu práce a  aktivně si  hledají zaměstnání, protože cílem projektu je vytvořit rodičům  podmínky, aby mohli  pracovat, studovat nevbo vyřizovat záležitosti kolem hledání zaměstnání. Za určitých podmínek mohou služby využívat i maminky na mateřské dovolené.  Tyto podrobnosti budeme řešit až s konkrétními rodiči  během června nebo poslední srpnový týden.

Účast v klubu  se dá  kombinovat i s dalšími aktivitami školy – doučování, čtenářské a matematickí kluby a další.

Dětem jsme včera a dnes předali  informace a přihlášky. Prosím o vyplnění závazné přihlášky a její odevzdání do 13.6. třídním učitelkám.

 

Mgr. Marie Sechovcová


Naše škola vyhrála knihy

ZŠ  Lidická vyhrála knihy pro svou anglickou knihovnu

Tento týden převzala naše škola  z nakladatelství MacMillan 96 knih a šek v hodnotě 1000 Kč pro vybudování anglické knihovny ve škole.  V lednu jsme  se zapojili do soutěžního projektu  Grab the Reader jehož vyhlašovatelem  je  nadační fond Prague Post a nakladatelství MacMillan Education. Tento projekt, který probíhá již 5.rokem , se zaměřuje na podporu rozvoje čtenářských a jazykových dovedností ve školách po celé České republice formou zakládání anglických knihoven.  Školy, které se zapojily do soutěže,  vypracovaly kromě projektové žádosti,  metodologii využití  literatury v hodinách a práci s ní. Odborná porota pak mezi žádostmi vybírala ty nejlepší, které pak odměnila právě anglickou literaturou. Mezi oceněnou pěticí škol byla v letošním jubilejním ročníku i naše škola.

Knihy ve škole předala  zástupkyně  nakladatelství pro Ústecký region a spoluzakladatelka projektu  Mgr. Lenka Böehmová za přítomnosti  žáků zúčastněných v projektu, ředitelky školy Mgr.Ivany Svobodové a   spoluautorky úspěšné projektové žádosti Bc.Radky Krzákové.

Získané knihy škola využije nejen pro práci se žáky v hodinách anglického jazyka, ale také v mimoškolní zájmové činnosti žáků.

Děkuji  touto cestou paní učitelce  Radce Krzákové za skvělou práci, kterou na projektu odvedla , žákům 7.ročníku za spolupráci a nakladatelství MacMillan  za věcný   dar a  podporu  čtenářského a  jazykového vzdělávání žáků.

Mgr. Marie Sechovcová

 

fotografie: V.Weber