Menu
Kalendář
Duben  2017
Po Út St Čt So Ne
   
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Třídní schůzky 20.4.2017

Vážení rodiče,

 

zveme Vás tímto na třídní schůzky, které proběhnou 20.4.2017

pro I.st.  od 15.30

pro II.st. od 16.00

 

Těšíme se na setkání s Vámi.


Přehled přijatých žáků do 1.tříd ZŠ Bílina, Lidická

V Bílině 10.4.2017

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018

 

Ředitelka základní školy, jejíž činnosti vykonává Základní škola, Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení  § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb. 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v Základní škole Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace  od školního roku 2017/2018  u dětí s těmito evidenčními čísly:

 

220/ZSL/2017

230/ZSL/2017

240/ZSL/2017

250/ZSL/2017

 

221/ZSL/2017

231/ZSL/2017

241/ZSL/2017

251/ZSL/2017

 

222/ZSL/2017

232/ZSL/2017

242/ZSL/2017

252/ZSL/2017

 

223/ZSL/2017

233/ZSL/2017

243/ZSL/2017

253/ZSL/2017

214/ZSL/2017

224/ZSL/2017

234/ZSL/2017

244/ZSL/2017

254/ZSL/2017

215/ZSL/2017

225/ZSL/2017

235/ZSL/2017

245/ZSL/2017

255/ZSL/2017

216/ZSL/2017

226/ZSL/2017

236/ZSL/2017

246/ZSL/2017

256/ZSL/2017

217/ZSL/2017

227/ZSL/2017

237/ZSL/2017

247/ZSL/2017

257/ZSL/2017

218/ZSL/2017

228/ZSL/2017

238/ZSL/2017

248/ZSL/2017

258/ZSL/2017

219/ZSL/2017

229/ZSL/2017

239/ZSL/2017

249/ZSL/2017

 

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí a to prostřednictvím ředitelky ZŠ Bílina, Lidická 31/18 ke krajskému úřadu Ústeckého kraje

Mgr. Bc. Ivana Svobodová, ředitelka školy

Zveřejněno: 10.4.2017


Úspěch ZŠ Lidická v krajských kolech soutěží

 

Mimořádný úspěch naší školy. Celkem 5x budeme reprezentovat Ústecký kraj ( z celkem 6 možných soutěží a kategorií)

ZŠ Lidická vyhrála v kategorii I. – žáci I.st. ZŠ a v kategorii II. – 2.st. ZŠ krajské kolo soutěže  Finanční gramotnost a bude reprezentovat v úterý 25.4. 2017 Ústecký kraj v celostátním finále. Vyhráli jsme v I. kategorii žáci I.st.  krajské kolo soutěže  Sapere – vědět jak žít  – ve středu 26.4. reprezentujeme Ústecký kraj v celostátním finále , žáci II.kategorie obsadili krásné 2.místo v krajském kole, A v soutěži  Tuta Via Vitae jsme rovněž v obou kategoriích vyhráli  krajská kola a opět pojedeme – 27.4. do Prahy na celostátní finále. . Jedná se o soutěže jejichž  vyhlašovatelem  je  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR v kategorii A
a organizátorem : FINANČNÍ GRAMOTNOST, o.p.s. a Asociace finanční a občanské gramotnosti, z.s.

ZŠ Lidická opakovaně dosáhla mimořádného úspěchu – i v  loňském roce se nám podařilo se všemi týmy z I.st. se probojovat do celostátního finále, kde jsme obsadili vždy zhruba 6.místo v České republice.

 

Všem zúčastněným žákům děkujeme za skvělou reprezentaci školy a blahopřejeme.


Zápisové listy pro vycházející žáky

Vážení rodiče,

Prosím přijďte si do školy vyzvednout zápisový list, který budou žáci 9.tříd a vycházející žáci  potřebovat po přijímacím řízení, protože tímto odevzdaným  listem  se stvrzuje přijetí. (nejpozději do 10 dnů od vydání rozhodnutí o přijetí).

Vzhledem k tomu, že zápisové listy jsou evidovány (smí být použity pouze jednou) budu Vám je vydávat proti podpisu.

Přijít můžete každý den – jsem k zastižení vždy od 6.30 do 8.00 (od 7.00 do 7.40 mám doučování s dětmi) a pak vždy od 13.30 do 15.00 podle telefonické domluvy i později.

5.4  a  6.4. jsem ve škole k zastižení do 18.00.

Tel.:417823170                                               Mgr. Marie Sechovcová

Zást. ředitelky


ZŠ Lidické byl propůjčen titul – Škola udržitelného rozvoje

Ve středu 22.3. 2017  v rámci VI.setkání koordinátorů ekologické výchovy  Ústeckého kraje  proběhlo předání titulů Škola udržitelného rozvoje Ústeckého kraje  celkem 24 školám, které o tento titul usilovaly svými aktivitami v uplynulých třech letech v oblasti nejen environmentální, ale také sociální a ekonomické.

Mezi oceněnými školami,  kterým byl  tento titul propůjčen na období let 2017-2019,  byly také tři  základní školy z okresu Teplice a to ZŠ Bílina, Lidická ,  ZŠ Dubí 2 a   ZŠ Duchcov, A.Sochora.

Titul byl školám předán za účasti náměstka hejtmana Mgr.Bc. Petra Šmída, Ing. Moniky Zeman, vedoucí odboru životního prostředí a Doc.PaedDr.RNDr. Milady Švecové, CSc. , předsedkyně klubu ekologické výchovy.

Získaný titul  nás velmi těší a budeme se snažit svou činností ve všech oblastech udržitelného rozvoje jej  i v dalším období  obhájit a znovu získat.

Mgr. Marie Sechovcová