Menu
Kalendář
Březen  2017
Po Út St Čt So Ne
   
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Informace k zápisu dětí do 1. tříd a pro žádost o odklad školní docházky

Informace o zápisu dětí do 1.tříd pro školní rok 2017/2018

 

Zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2017/2018 se uskuteční ve dnech  5.4. a 6.4.2017 vždy od 14.00 do 17.00 v budově Základní školy Bílina, Lidická .

K zápisu se musí dostavit děti narozené v období od 1.9.2010 do 31.8.2011.

Zákonní zástupci dětí s sebou k zápisu přinesou:

- rodný list dítěte

- svůj občanský průkaz

- doklad o svěření dítěte do péče (v případě, že je dítě svěřeno do péče jiné osobě)

 

Můžete si stáhnout a vyplnit zápisní listdo 1.třídy  a Žádost o přijetí k ZV .

 

Informace pro rodiče, kteří chtějí žádat o odklad školní docházky pro své dítě

V případě, že rodiče žádají pro dítě odklad školní docházky je nutné kromě žádosti o odklad si co nejdříve zajistit vyšetření dítěte ve školském poradenském zařízení (Pedagogickopsychologická poradna ) a ideálně zprávu z tohoto vyšetření přinést k zápisu. Kromě doporučení pedagogicko psychologické poradny je potřeba mít také doporučení od odborného (dětského) lékaře. Bez těchto dvou doporučení nelze o odkladu školní docházky rozhodnout. Termín pro vydání rozhodnutí o odkladu školní docházky je nejpozději do 31.5., proto je nutné  co nedříve se k vyšetření objednat.  Můžete si stáhnout Žádost o odklad školní docházky.

 

Níže uvádíme kontakt na PPP Teplice, která má svou pobočku i v Bílině. Je nutné se nejprve objednat.

Kontakt PPP Teplice, Lípová 651/9, 415 01 Teplice      417 533 669, 417 535 248, 602 552 976

 

pracoviště Bílina: Nachází se v budově ZŠ Aléská, Bílina

Provoz: pondělí až pátekpouze pro objednané klienty
Objednání k vyšetření na telefonním čísle: 417 533 669;  602 552 976

Pokud potřebujete poradit odkladem nebo pomoc se zajištěním  můžete se zastavit u nás ve škole a spolu si vše vysvětlíme. Ideálně ve čtvrtek od 14.00 – 15.00, po předběžném telefonním kontaktu i později nebo v jiný den. tel.:417823170, zastupce@zslidicka.cz

 

Těšíme se na Vás i Vaše dítě  ve dnech 5.4. nebo  6.4. při zápisu do 1.třídy.

Mgr. Marie Sechovcová

zást.ředitelky


ZŠ Lidické byl propůjčen titul – Škola udržitelného rozvoje

Ve středu 22.3. 2017  v rámci VI.setkání koordinátorů ekologické výchovy  Ústeckého kraje  proběhlo předání titulů Škola udržitelného rozvoje Ústeckého kraje  celkem 24 školám, které o tento titul usilovaly svými aktivitami v uplynulých třech letech v oblasti nejen environmentální, ale také sociální a ekonomické.

Mezi oceněnými školami,  kterým byl  tento titul propůjčen na období let 2017-2019,  byly také tři  základní školy z okresu Teplice a to ZŠ Bílina, Lidická ,  ZŠ Dubí 2 a   ZŠ Duchcov, A.Sochora.

Titul byl školám předán za účasti náměstka hejtmana Mgr.Bc. Petra Šmída, Ing. Moniky Zeman, vedoucí odboru životního prostředí a Doc.PaedDr.RNDr. Milady Švecové, CSc. , předsedkyně klubu ekologické výchovy.

Získaný titul  nás velmi těší a budeme se snažit svou činností ve všech oblastech udržitelného rozvoje jej  i v dalším období  obhájit a znovu získat.

Mgr. Marie Sechovcová


Úspěch ZŠ Lidická v okresních kolech soutěží

ZŠ Lidická vyhrála v kategorii I. – žáci I.st. ZŠ a v kategorii II. – 2.st. ZŠ všechna okresní kola soutěži Finanční gramontost, Sapere – vědět jak žít a Tuta Via Vitae . Jedná se o soutěže jejich vyhlašovatelem  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR v kategorii A
a organizátorem : FINANČNÍ GRAMOTNOST, o.p.s. a Asociace finanční a občanské gramotnosti, z.s.

V týdnu od 27.3.-31.3. všechny naše soutěžní týmy projdou krajskými koly soutěží. Pokud by se nám podařilo v některé z těchto soutěží krajské kolo vyhrát, měli bychom šanci reprezentovat Ústecký kraj v celsotátním finále.

V loňském roce se nám podařilo se všemi týmy z I.st. se probojovat do celostátního finále, kde jsme obsadili vždy zhruba 6.místo v České republice.


ZŠ Lidická se zapojila do Global Money Week

ZŠ Lidická se připojila  k celosvětové události GMW a v rámci této akce  se rozhodla  uspořádat vzdělávací workshopy pro žáky 2.-5. tříd, které povedou žáci 5.-7.ročníku, kteří se zapojili do soutěže Rozpočti si to pro 2.st. a 1.st.

Celkem je do soutěže z naší školy zapojeno 9 týmů, z nichž 8 je zaregistrováno do akce Global Money Week. Tyto akce probíhají  pod patronací MŠMT a  České národní banky.

Pro letošní rok bylo mezinárodně vybráno téma:   Uč se, šetři, vydělávej

Cílem  aktivit GMW  je napříč generacemi kultivovat povědomí o penězích, jejich získávání a efektivním hospodaření s nimi.

Naše týmy se rozhodly pro aktivity Rozpočtohraní  s (název týmu) ve 3.-5.ročníku, ve 2.ročníku pak aktivity  Poznáváme peníze  s (název týmu).

Všechny aktivity proběhnou v pátek 31.3.2017


Edukační hra Kozel Ovozel

V rámci projektu Ovoce a zelenina do škol, který realizuje MŠMT ve spolupráci se Státním zemědělským fondem byla vyvinuta zábavná edukační hra Kozel Ovozel, která je určena nejen dětem I.stupně, ale i II.stupně. V rámci hry se žáci mnohému naučí z oblasti zdravého životního stylu, zároveň budou sbírat pro sebe i pro školu soutěžní body.

Hra je zdarma ke stažení buď v prostředí google play  Kozel Ovozel

nebo apple store Kozel Ovozel apple