Menu
Kalendář
Únor  2017
Po Út St Čt So Ne
   
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28  

Informace k přihláškám na SŠ

Vážení rodiče,

 

připomínám, že přihlášku na SŠ, která je Vámi podepsaná a potvrzená lékařem je nutné odeslat na střední školy nejpozději  do 1.3.  Po tomto datu již přihlášky do 1.kola nebudou zařazeny!!  Žáci, kteří se hlásí na gymnázia nemusí mít potvrzení od lékaře.

 

Marie Sechovcová


Edukační hra Kozel Ovozel

V rámci projektu Ovoce a zelenina do škol, který realizuje MŠMT ve spolupráci se Státním zemědělským fondem byla vyvinuta zábavná edukační hra Kozel Ovozel, která je určena nejen dětem I.stupně, ale i II.stupně. V rámci hry se žáci mnohému naučí z oblasti zdravého životního stylu, zároveň budou sbírat pro sebe i pro školu soutěžní body.

Hra je zdarma ke stažení buď v prostředí google play  Kozel Ovozel

nebo apple store Kozel Ovozel apple


Informace k volbě povolání

Žáci, kteří se hlásí na maturitní obory a zájemci o osmiletá gymnázia budou konat  jednotné přijímací testy.

Níže je uvedený odkaz na zkušební testy z loňského roku.

 

zkušební testy

 

Pokyny pro zájemce o  maturitní obory   zde info o přijímacím řízení maturitní obory

 

Informace k přihláškám   zde informační list k přihláškám


Vyhodnocení sběrové akce

Vyhodnocení sběrové akce na ZŠ Lidická

Žáci ze ZŠ Lidická se  učí  chovat  ekologicky. Již několik let cíleně   třídíme odpad.  Ve škole máme sběrné místo pro odvoz  drobného elektrozařízení,  baterií  a tonerů,  kterým jsme se zapojili do soutěže  Recyklohraní.    Téměř   každý měsíc  organizujeme svoz papírového odpadu. Jednotlivé třídy si tímto způsobem šetří na společné aktivity a prakticky se  tak učí finanční gramotnosti.

Organizujeme i sběr plastových víček, kterým se snažíme  podporovat  Terezku Kretschmanovou  , aby se jí dostalo vhodné lázeňské péče.

V prosinci jsme vyhodnotili  nejlepší sběrače papíru z celé školy a žáci na prvních třech místech obdrželi krásné věcné ceny od pana Martina Köhlera .   Děkujeme mu touto cestou za hezkou motivaci našich žáků v třídění odpadu.  Nejlepšími sběrači v roce 2016 byla  na 1.místě  Lucie Cabálková ze 4.A, na 2.místě Radek Obracaník z 9.A a  na 3.místě Eliška Budajová ze 4.A. Každý  z nich nasbíral během roku více než 800 kg papíru , Lucka dokonce téměř 1000 kg papíru.

Blahopřejeme jim k umístění a děkujeme za  velmi  aktivní účast v soutěži.

Děkujeme  všem žákům za účast v soutěži, ve které budeme pokračovat i v příštím roce .

Děkujeme také všem  našim rodičům, kteří  děti ve sběrových akcích a třídění odpadu  podporují a pomáhají.

Mgr. Marie Sechovcová

 


Vánoční besídka 2016

Vánoční besídka na  ZŠ Lidická

 

 

ZŠ Lidická pořádala dne  19.12. tradiční vánoční besídku na níž se  svým pásmem básniček, tanečků, krátkých příběhů  a vánočních písní  postupně představily všechny třídy  I.stupně a také pěvecký kroužek Lidičky. Součástí naší besídky byly vánoční trhy, na nichž se nabízely výrobky žáků. Peníze, takto získané, poslouží na nákup výtvarných a keramických potřeb pro žáky a jako každoročně i na charitativní účely.

Velkou radostí pro nás, ale hlavně pro účinkující děti, je vždy zcela zaplněná tělocvična a nejinak tomu  bylo i  letos.

Dovolte mi  poděkovat všem vystupujícím žákům za jejich  krásná vystoupení , třídním učitelkám   za skvělou  práci, kterou se třídami odvedly  a hlavně Vám rodičům za  podporu a celoroční   spolupráci  a za úžasnou  atmosféru, kterou jste nám pomohli  to  kouzlo vánoc vytvořit.

Přejeme Vám všem příjemné prožití vánočních svátků a   hodně zdraví, štěstí a životní pohody v roce 2017.

 

 

Marie Sechovcová