Menu
Kalendář
Září  2016
Po Út St Čt So Ne
   
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

Dokončení výjezdu do ŠVP 1.11.-8.11.2016

Vážení rodiče,

naše škola bude v rámci Operačního programu Životní prostředí  realizovat pro žáky  žáky 1.-9.tříd  ozdravný  výjezd s ekologickým zaměřením. Jedná se o dokončení výjezdu – osmidenní pobyt , který jsme museli v dubnu ze zdravotních důvodů –virová infekce mezi žáky, přerušit.

Výjezd se uskuteční v době od 1.11. do 8.11. do ŠVP Žihle.

Připomínáme, že šetřením krajské hygienické stanice i Policií ČR bylo zjištěno, že zařízení ŠVP Žihle ani ZŠ Bílina, Lidická v ničem nepochybila a že důvodem přerušení výjezdu,  bylo krátkodobé  virové  onemocnění mezi dětmi. Bohužel díky medializaci celé záležitosti, jsme již nemohli výjezd v dubnu dokončit.

Žáci, kteří výjezd dokončí v listopadu a byli již původními účastníky výjezdu , již nic nedoplácí . Pokud se chce někdo přihlásit nově,( nebyl s námi v dubnu)– doplatí  1000 Kč.   (Celková hodnota výjezdu na 1 žáka  je   4500 Kč. Díky dotaci z projektu, kterou škola obdrží až po dokončení výjezdu ,  se  na tento 11 denní pobyt doplácelo  jen 1200 Kč.

Součástí výjezdu bude i výlet do Plzeňské Techmánie.

Připomínáme, že po dokončení výjezdu mají rodiče dětí z I.st., kteří jsou pojištěnci VZP,  možnost požádat pojišťovnu o příspěvek ve výši 1200 Kč (děti obdrží po dokončení výjezdu potvrzení od školy pro pojišťovnu).

Nejpozději do 29.9. potřebujeme vědět počty žáků, kteří se výjezdu zúčastní a od nových účastníků zaplacení výjezdu.


Nabídka výletů turisttického kroužku

Turistický kroužek je určen žákům 3.-9.ročníku.

Roční poplatek za členství v turistickém kroužku je 50 Kč  (vždy pro období září – červen)

Nabídka výletů pro podzim 2016:

24.9.2016 výlet do ZOO Praha -  pojedeme autobusem  odjezd 8.00 od školy  návrat kolem 17.00 doplatek pro členy turistického kroužku 100 Kč

15.10.2016 výlet do IQ Landie a Lunaparku Liberec – pojedeme autobusem , odjezd 7.45 od školy, návrat kolem 17.30, doplatek pro členy turistického kroužku 200 Kč

5.11. výlet do Techmánie Plzeň (pro žáky, kteří vyjíždějí do ŠVP Žihle) bez doplatku – povinností je mít zaplacený členský příspěvek – tohoto výletu se mimořádně účastní i žáci 1. a 2.třídy)

26.11 – návštěva filmového představení v Premiere Cinema Teplice (představení od 10.00 (pojedeme  vlakem v 8.14) návrat do 14.00  doplatek 50 Kč


Organizace školního roku 2016/2017

 

státní svátek : 28.září

podzimní prázdniny:  středa – čtvrtek 26.10.-27.10.2016  + státní svátek 28.10.

státní svátek: 17.11.

ředitelské volno: 18.11.2016

vánoční prázdniny:  23.12.2016 – 2.1.2017  vyučování započne v úterý 3.1.2017

pololetní prázdniny: pátek 3.2.2017

jarní prázdniny: 13.2.-19.2.

velikonoční prázdniny:  13.4.-14.4. + velikonoční pondělí: 17.4.2017

hlavní prázdniny: 1.7.-3.9.2017


Akademie žáků ZŠ Lidická se líbila

Závěr minulého týdne byl ve znamení školní akademie žáků ZŠ Lidická, která se konala v prostorách Městského divadla v Bílině. Dopolední  vystoupení bylo určeno žákům a již  tradičně se při něm loučila  třída  9.A se svými vyučujícími a třídní učitelkou  a  také třída  5.B  si připravila emotivní rozloučení se svou  třídní učitelkou.  Odpolední  akademie  již  pak proběhla   pro rodiče a přátele školy. Jako vždy jsme se potýkali s mimořádným zájmem o vstupenky a děkujeme rodičům i bývalým žákům  za pochopení, že nebylo možné všechny zájemce uspokojit.

Jednotlivé  třídy se na akademii  představily v krátkých,  většinou tanečních,  vystoupeních, ale všechna byla něčím zajímavá a výjimečná. Pěveckým vystoupením se kromě  pěveckého sboru Hvězdičky blýskly také  například děti z 1.A ,  žáci 5.B  skvělým  stínovým představením a z těch tanečních vystoupení nelze opomenout  vystoupení 9.A Black and white ,  Bagdance a nebo Thriller třídy 5.A. Mohli bychom jmenovat další třídy, protože opravdu všechna představení byla krásná a zaslouží si  uznání.
Jsme moc rádi, že se akademie všem zúčastněným a divákům líbila.

Chtěla bych  tímto poděkovat všem účinkujícím  za nádherný výkon ,  všem vyučujícím, kteří je připravovali,  za jejich skvělou práci a rodičům za příjemnou atmosféru, kterou nám svou přítomností vytvořili.   Všem  přeji krásné léto a odpočinkové  prázdniny.

Mgr. Marie Sechovcová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Žáci převzali certifikáty Junior Achievement

Předávání certifikátů Junior Achievement

 

V pondělí 13.6. proběhlo v obřadní síni Městského úřadu Bílina  předávání certifikátů programu Junior Achievement žákům ZŠ Lidická. Z rukou místostarostky Mgr. Veroniky Horové  je  v letošním roce převzali nejúspěšnější absolventi kurzů Abeceda podnikání a Profesní orientace. Cílem těchto kurzů, které se na naší škole pořádají dlouhodobě,  je poskytnout žákům informace nejen z oblasti volby povolání, ale také z oblasti ekonomické. Tento program  se stal na naší škole tradicí a jsme jednou z mála škol v ústeckém regionu, která jej nabízí žákům v plném rozsahu. Znamená to, že v průběhu 7. – 9. ročníku žáci postupně absolvují kurzy Abeceda podnikání, Profesní orientace,  Poznej svoje peníze a Minifirma.  Všechny tyto kurzy se snaží žákům hravou formou poskytnout informace z dané oblasti. Žáci 7.A   v rámci Abecedy podnikání získali informace z organizace firem, manažerských rozhodnutí,  přijímání pracovníků, výroby  a marketingu. Profesní orientace, kterou absolvovali žáci 8. ročníku,  si klade za cíl, aby žáci pochopili důležitost vzdělání pro svůj život a věnovali náležitou pozornost problematice volby povolání.   V 9. ročníku pak v programu Poznej svoje peníze  jsou prohlubovány základní ekonomické pojmy a principy finanční gramotnosti.

Doufáme, že získané poznatky ze všech těchto kurzů napomůžou žákům nejen v oblasti jejich budoucí profesní orientace, ale i v oblasti občanského a pracovního života.
Všem žákům děkuji za jejich zájem a aktivní účast a těším se na společnou práci v těchto kurzech i v příštím roce.

Mgr. Marie Sechovcová