Fyzika zajímavě pro žáky se SPU

Fyzika zajímavě pro žáky se specifickými poruchami učení

Anotace projektu

Cílem projektu je tvorba multimediálních výukových materiálů pro výuku fyziky a jejich využití ve speciálních třídách pro mentálně postižené, kde je celá řada dětí s kombinovanými specifickými poruchami učení. Použití moderních informačních technologií ve výuce pomáhá odstraňovat informační a komunikační deficit žáků se specifickými poruchami učení a mentálním postižením a umožňuje jim zapojit se vyšší a efektivnější měrou do vyučovacího procesu i do běžného života.

Cíl projektu

Vytvořit multimediální výukové materiály pro výuku fyziky ve speciálních třídách pro mentálně postižené a učinit ji tak pro žáky zajímavější a srozumitelnější. Žáci těchto tříd jsou diagnostikováni i se specifickými poruchami učení a využívání výpočetní techniky v běžné výuce jim pomáhá snadněji a lépe pochopit učivo. Zároveň výpočetní technika těmto dětem pomáhá v integraci do společnosti, která se dnes bez výpočetní již téměř nedokáže obejít.

  • Rubriky
  • Archivy