Kategorie: EVVO

ZŠ Lidická získala titul Škola udržitelného rozvoje

Naší škole byl propůjčen na období let 2023 -2025  titul Škola udržitelného rozvoje 1.stupně.  Jedná se o nejvyšší titul, který můžeme v rámci zapojených škol do  klubu ekologické výchovy získat a potěšující je, že se v našem případě jedná o opakované obhájení tohoto ocenění.  Tituly jsou školám propůjčovány na základě jejich pestré činnosti   nejen v oblasti ekologické výchovy, ale také ekonomické a sociální. Titul...

Celý článek

Den Země 2022

Dne 21.4.2022  proběhl pro žáky 1.-4.tříd  Den Země, který  zorganizovala naše školní koordinátorka EVVO se žáky 8.A. Pro žáky   byly připraveny  různé úkoly, kvízy, doplňovačky a jiné zajímavosti, které se týkaly živé i neživé přírody včetně její ochrany. Žáci 8.A   zajišťovali stanoviště  v parku před školou. Skupinky žáků z jednotlivých tříd si podle vytvořeného harmonogramu stanoviště procházely a prověřovaly své...

Celý článek

Duhová škola v ekosystémech

číslo rozhodnutí: 1190600006 termín realizace: 1.10.2020 – 30.4.2022 výzva: 6/2019 NPŽP V rámci ozdravného pobytu žáci absolvují projekt Duhová škola v Ekosystémech. Cílem je absolvování 5 modulů, které jsou zaměřené na určitý ekosystém v ČR. Jednotlivé oblasti budou přizpůsobeny věkové skupině dětí. Jedná se o propojení našeho motivačního názvu Duhová škola a širokého spektra několika druhů ekosystémů. Žáci se formou...

Celý článek

Recyklohraní

Recyklační zpravodaj   Recyklační zpravodaj – ZŠ Lidická, pdf

Celý článek

Duhová škola v lese – ozdravný pobyt

Ve dnech 7.10.-12.10.2019 jsme dokončili realizaci projektu Duhová škola v lese, v jehož rámci jsme z dotace Národního programu Životního prostředí zrealizovali dva ozdravné pobyty. V loňském roce na podzim to byl pobyt v ŠVP Žihle a nyní v termínu od 7.10.-12.10.2019 to byl pobyt v Pensionu Radvanice, okres Trutnov. V průběhu výjezdu se podařilo splnit všechny výstupy  našeho ekologického programu.  Děti si užily...

Celý článek

projekt Letokruhy

Realizace 1.9.2019-31.10.2019 Cílem projektu je získání a prohloubení odpovědného vztahu k přírodě. Navazujeme tak na projekty Chráníme přírodu? realizovaném v roce 2017 a Ptačí svět realizovaný v roce 2018. V tomto projektu se chceme zaměřit na oblast Ekosystém Les ­ seznámit žáky se stromy, jejich  rozdělením, jejich vývojem od semínka k dospělému stromu, zástupci v našem okolí, a jejich významem pro náš život. K tomu je potřebné...

Celý článek

Naše paní učitelka je Ekoučitelka roku 2018/2019

Naše škola se dlouhodobě věnuje environmentálnímu vzdělávání o čemž svědčí celá řada zrealizovaných ekologických projektů a aktivit, díky níž jsme opakovaně obdrželi titul Škola udržitelného rozvoje Ústeckého kraje a Škola udržitelného rozvoje škol KEV. Velký podíl na těchto aktivitách  má naše kolegyně, která je také školní  koordinátorkou EVVO,  Mgr. Jana Libovická. Od září 2018 vede Badatelský klub, který se...

Celý článek

Naše škola získala čestné uznání Ministerstva průmyslu a obchodu

Dne 6.6.2019 převzala naše škola v prostorách Senátu ČR  čestné uznání za  projekt:“Využití druhotných surovin pro didaktické pomůcky k prohloubení a rozšíření učiva v předmětech“, který realizovali žáci 8.A a 9.A a členové badatelského klubu pod vedením Mgr. Jany Libovické. Ministerstvo průmyslu a obchodu letos již po třetí realizovalo soutěž Přeměna odpadů na zdroje do jejíž 6.kategorie, Projekt s využitím druhotných surovin žáků ZŠ, jsme se...

Celý článek

Den Země 2019

I v letošním školním roce zorganizovala naše školní koordinátorka EVVO se žáky 8.A Den Země. Proběhl v pátek 26.4. 2019.  Pro žáky 1.-6.ročníku  byly připraveny  různé úkoly, kvízy, doplňovačky a jiné zajímavosti, které se týkaly živé i neživé přírody včetně její ochrany. Žáci 8.ročníku  zajišťovali stanoviště  v parku před školou. Skupinky žáků z jednotlivých tříd si podle vytvořeného harmonogramu stanoviště procházely...

Celý článek

Program EVVO 2022

Program EVVO na období školního roku 2022/2023 Školním koordinátorem programu EVVO je Mgr. Jana Libovická Na odkazu níže najdete dokument k Programu EVVO 2022/2023 Program EVVO – 2022-2023 Program EVVO – 2021-2022 Program EVVO – 2019-2020 Program_EVVO_-_2018_-2019 Dokument Program EVVO 2017/18

Celý článek
  • Rubriky
  • Archivy