Kategorie: 2017

Chráníme přírodu?

Cílem projektu je získání a prohloubení  odpovědného vztahu k přírodě zejména v oblasti její ochrany. Navazuje tak na projekt Chráníme přírodu?! Realizovaném v roce 2015. Žáci se naučí přemýšlet ekologicky – třídit odpad, využívání obnovitelných zdrojů, ochrana rostlinných a zvířecích druhů. K tomu je potřebné získat odpovídající poznatky a motivaci. Ve spolupráci s centrem ekologické výchovy v Litvínově a ZOO Ústí nad Labem žáci absolvují zážitkové...

Celý článek

Prevence zdravotně rizikového chování

Ve spolupráci s MPeducation Praha  budou realizovány programy pro žáky od 4. ročníku zaměřené na  poruchy příjmu potravy, co je zdravá strava, výživová doporučení pro žáky  a pro žáky 8.-9.ročníku  pak tématika nebezpečí HIV/AIDS. realizace ČERVEN – LISTOPAD 2017

Celý článek

Stop kouření a závislostem

Tento projekt se snaží uceleně pracovat s informacemi ve spolupráci s odborníky. Nabídnout žákům dostatek kvalitních informací z různých zdrojů. Pracovat na změně  jejich postojů k závislosti a k užívání legálních drog, zejména ke kouření, které se často stává spouštěčem dalších závislostí. Realizace: září – prosinec 2017 Již v  minulosti jsme velmi dobře spolupracovali se  společností Jules and Jim a Českou koalicí proti tabáku....

Celý článek
  • Rubriky
  • Archivy