Kategorie: Události

No BackPack Day na Lidické

No BackPack Day je den, kdy děti v USA chodí do školy bez batohů a všechny své knihy a školní potřeby nosí v rukou nebo v plastových taškách, aby se zvýšilo povědomí pro miliony dětí na celém světě, které musí ujít kilometry pěšky do školy s knihami a školními potřebami v rukou nebo v igelitových taškách, protože si nemohou dovolit batoh. K této již světové události se připojili...

Celý článek

Přáníčka ke dni matek

Děti ze školní družiny vyráběly ke dni matek  nástěnné obrázky. I my se k nim přidáváme s našim  velkým poděkováním všem maminkám a babičkám za jejich lásku a péči.  

Celý článek

Čarodějné odpoledne ve školní družině

V pátek 29.4. ovládli školní družinu čarodějnice a čarodějové. Na celé odpoledne pro ně byla připravená hra – Kouzelný lektvar. Po různých stanovištích sbírali ingredience potřebné k výrobě lektvaru, kterým vysvobodili čarodějnici Helgu ze zakletí. Za odměnu se Helga odvděčila truhlou plnou sladkostí. Čarodějnický den se zkrátka vydařil a budeme doufat, že příští rok tomu nebude jinak. Moc děkujeme všem vychovatelkám...

Celý článek

Mobilní planetárium v tělocvičně navštívily všechny třídy

Ve středu 20.4. a 27.4.  se naše tělocvična stala místem pro postavení Mobilního planetária, které k nám z Prahy přijelo a pro jednotlivé třídy mělo připravené programy, které se věnovaly astronomii a vesmíru.  Planetárium už u nás před 4 lety bylo a určitě si ho zase někdy v budoucnosti pozveme, protože nás všechny  malé i velké vesmír a jeho záhady přitahují.

Celý článek

Realizace hry C´est la vie v 8. a 9.ročníku

V průběhu března a dubna jsme ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem  Radka z.s.  z Kadaně  realizovali několik aktivit.  Všechny byly velmi zajímavé a pro žáky přínosné. Všem žákům 8. a 9.ročníku  se nejvíce líbila hra C´est la vie, která  je vytvořena s účelem nastínit mladým lidem reálný život v dospělosti. Cílem hry je napomáhat k orientaci a schopnosti  mladých lidí při různých administrativních úkonech...

Celý článek

Den Země 2022

Dne 21.4.2022  proběhl pro žáky 1.-4.tříd  Den Země, který  zorganizovala naše školní koordinátorka EVVO se žáky 8.A. Pro žáky   byly připraveny  různé úkoly, kvízy, doplňovačky a jiné zajímavosti, které se týkaly živé i neživé přírody včetně její ochrany. Žáci 8.A   zajišťovali stanoviště  v parku před školou. Skupinky žáků z jednotlivých tříd si podle vytvořeného harmonogramu stanoviště procházely a prověřovaly své...

Celý článek

Realizace ozdravného pobytu v ŠVZ Poustky

Naše škola dokončila ve dnech 4.4.-9.4.2022  druhou část ozdravných pobytů do ŠVZ Poustky.  Součástí  výjezdu  byla realizace environmentální programu zaměřeného v našem případě na ekosystémy, proto i název Duhová škola v ekosystémech. Celý ozdravný pobyt s pestrými zážitky a intenzivním kontaktem s přírodou byl realizován s finanční podporou Státního fondu životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí v rámci výzvy 6/2019 a také díky příspěvku...

Celý článek

Roboti z Edubusu

Ve středu 30.3. před naší školou zaparkoval Edubus, který slouží jako  moderní polytechnická laboratoř k výuce žáků základních i středních škol po celé České republice. Tento autobus již u nás byl v roce 2019 a žáci 2.st. v něm měli možnost vyzkoušet různé   fyzikální a chemické pokusy. Dnes k nám zavítal z důvodu  realizace projektu z grantu o2 Chytrá škola, který v letošním roce realizujeme ve spolupráci...

Celý článek

Naše škola se zapojila do Světového týdne finančního vzdělávání GMW

ZŠ Lidická se připojila  k celosvětové události GMW (Global Money Week)  a v rámci této akce  se rozhodla  uspořádat vzdělávací workshopy pro žáky 1.-6. tříd, které  vedli  žáci 9.ročníku a besedy s lektorkou EFPA pro žáky 7. a 9.ročníku.  Cílem  aktivit GMW  je napříč generacemi kultivovat povědomí o penězích, jejich získávání a efektivním hospodaření s nimi. Tématem, které se prolínalo všemi aktivitami bylo právě ...

Celý článek

Získali jsme akreditaci Erasmus+ na období 2022-2027

Naše škola patří mezi úspěšné žadatele, kterým byla schválena žádost o akreditaci v programu Erasmus  v oblasti školního vzdělávání  na období 2022 – 2027. Je to zároveň ocenění kvalitní dlouhodobé školní vzdělávací strategie, která byla součástí žádosti. Důležitou prioritou našeho školního vzdělávacího programu je totiž jazykové vzdělávání žáků a to jak přímo formou výuky v hodinách cizích jazyků, tak i nepřímo v jiných...

Celý článek
  • Rubriky
  • Archivy