Kategorie: Události

Návštěva mobilní učebny techniky 13.9.2021

Dne 13. září byl žákům 9. naší školy  umožněn nevšední zážitek. Zúčastnili se projektového dne na téma 3D tisk a 3D technologie, jež pořádá společnost VISC, která pomáhá mladým lidem nejen s volbou povolání, a který se koná pod záštitou Ministerstva obchodu a průmyslu ČR. Rozděleni do skupin se zúčastnili dvou částí programu. V jedné, jež se konala v prostorách mobilní učebny –...

Celý článek

Škola v přírodě – Poustky 1.11.-6.11.2021

Vážení rodiče, ve dnech 1.11.-6.11. 2021 realizujeme výjezd do ŠVP Poustky. Do pátku 22.10.  ( (nejpozději do 25.10. pokud bude dítě ve škole) je nutné odevzdat posudek o zdravotní způsobilosti, kopii kartičky pojištěnce a očkovací průkaz. Obdrželi jste i prohlášení o bezinfekčnosti dítěte, které nám s datem 1.11. musí být odevzdáno. Děti obdrželi již dříve základní informace + seznam doporučeného vybavení. V souvislosti s platnými předpisy...

Celý článek

Letní vzdělávací kemp se vydařil

Letní vzdělávací kemp na naší škole   proběhl  od 16.8. do 20.8. a účastnilo se jej 21 dětí  1.-5.ročníku. Celý kemp byl pořádán pod patronací  Asociace školních sportovních klubů a byl pro děti zcela zdarma. V dopoledních blocích    se vždy  procvičovalo  učivo českého jazyka a matematiky a žáci byli rozděleni do menších skupinek podle ročníků, aby se jim učitelky mohly cíleně věnovat. Odpolední  bloky...

Celý článek

Královna Bíliny

Která základní škola zvítězí v chodecké soutěži? Bude to ZŠ Aléská, ZŠ Lidická nebo ZŠ Za Chlumem? Instrukce jsou následující: V termínu 22. 4.- 22. 5. je vaším cílem dosáhnout tří turisticky zajímavých bodů v Bílině. U každého bodu je třeba pořídit foto (buď místa samého, ale potěší nás selfie z daného místa, která budou dokazovat, že jste daného checkpointu...

Celý článek

Informace pro žáky 9.ročníku a vycházející žáky – nové informace

Vážení rodiče, milí žáci aktuální informace ke konání přijímacích zkoušek: přesné znění zde:OOP – dodatek k přijímacím zkouškám Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole podle výroku VIII. A jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat obs...

Celý článek

Úkoly pro žáky od 18.11.

Vážení rodiče, milí žáci   sledujte prosím naše webové stránky a elektronickou žákovskou knížku. Podle přijatých opatření ze strany MŠMT a ministerstva zdravotnictví se žáci 3.-9.ročníku vrátí do školy až od pondělí 30.11. V tento den nastoupí do školy tedy i třídy 3.-5.ročníku, 9.A, která již bude společně s 1.st. chodit do školy pravidelně a v týdnu od 30.11. nastoupí i žáci 7.B, 8.A...

Celý článek

Úkoly pro žáky všech tříd od 2.11.-13.11.

Vážení rodiče, milí žáci   níže zveřejňujeme materiály pro žáky, kteří se nemůžou online připojovat a podle kterých budou vyučující v následujících 14 dnech učit. Vypracované materiály odevzdejte v týdnu  do 18.11. vhozením do schránky školy.   1.A_-_úkoly_2.11.-13.11.2020 1.B _úkoly od 2.11 2.A_úkoly_od 2.11 2.B_úkoly_2.-13.11.2020 3.A_úkoly_od_2.-13.11. 3.B_úkoly_2.11.-13.11 4.A_úkoly_2.11_13.11 4.B_úkoly od 2.11_13.11. 5.A_úkoly-_2.11.-13.11  AJ-5.A_-_2._-_13._11. 5.B_úkoly_2.11.-13.11 ************************************************************************ 6.A_úkoly od 2.11 AJ_6.A_2_13.11. 6.B_materiály_2_13.11...

Celý článek

Úkoly pro žáky všech tříd (od 12.10 – 23.10.)

Vážení rodiče, milí žáci   níže uvedené úkoly jsou zveřejněny pro ty žáky, kteří nemají možnost se účastnit online výuky. Kdo chodí dle našeho online rozvrhu  na výuku, nemusí tyto materiály zpracovávat. Učitelé vyučují  podle těchto materiálů a zadávají na online výuce menší úkoly, které vkládají přímo v souborech v Teams. Oceňujeme žáky, kteří kromě online výuky, zvládají ještě kompletní...

Celý článek

Přihlášení do Teams (Office 365)

Vážení rodiče, milí žáci   jak jsme Vás již informovali, všem žákům jsme založili školní e-maily (heslo jste dostali v elektronické žákovské knížce) pro případnou distanční výuku – můžeme přes tento účet v rámci Teams realizovat online výuku, případně si posílat materiály. Níže uvádíme návody jak si program TEAMS instalovat, možností je více. Níže popsaný způsob vede...

Celý článek

Předávání vysvědčení a pamětních listů třídě 9.A

Dne 26.6. 2020 proběhlo v obřadní síni Městského úřadu Bílina slavnostní předání vysvědčení a pamětních listů žákům třídy 9.A. Místostarostka města Bíliny Ing. Marcela  Dvořáková  i ředitelka školy poděkovaly  třídě 9.A za vzornou reprezentaci školy v průběhu jejich studia a  za velkou pomoc při zavedení online výuky v době mimořádných opatření. Všem žákům se i v této nelehké době podařilo úspěšně zvládnout přijímací...

Celý článek