Kategorie: Události

Předávání vysvědčení a pamětních listů třídě 9.A

Dne 26.6. 2020 proběhlo v obřadní síni Městského úřadu Bílina slavnostní předání vysvědčení a pamětních listů žákům třídy 9.A. Místostarostka města Bíliny Ing. Marcela  Dvořáková  i ředitelka školy poděkovaly  třídě 9.A za vzornou reprezentaci školy v průběhu jejich studia a  za velkou pomoc při zavedení online výuky v době mimořádných opatření. Všem žákům se i v této nelehké době podařilo úspěšně zvládnout přijímací...

Celý článek

ZŠ Lidická opět uspěla v oblasti environmentálního a finančního vzdělávání

Naše škola opětovně získala titul Škola udržitelného rozvoje  nejvyššího stupně. Bohužel k slavnostnímu předání nemohlo z důvodu mimořádných opatření dojít. Stejně tak nemohla oficiálně  převzít titul  Ekoučitel roku 2019/2020 paní učitelka Mgr. Jana Libovická, která je  naší koordinátorkou environmentální výchovy. V letošním roce společnost Recyklohraní ocenila 16 pedagogů, kteří dokážou pro ochranu přírody nadchnout své žáky a jsme hrdí,...

Celý článek

Vyhlášení volných dnů z rozhodnutí ředitelky školy a organizace závěru školního roku

Ředitelka školy vyhlásila podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, volné dny v termínu od 29.6. do 30.6.2020 z provozních důvodů. Žáci a rodiče byli o této skutečnosti informováni způsobem – telefonicky, elektronickou žákovskou knížkou  a na vývěsce školy  dne 1.6.2020   Organizace závěru školního roku Od 8.6. se budou ve škole setkávat malé skupiny přihlášených žáků...

Celý článek

ZŠ Lidická v době koronavirové

Od 11.3 jsou školy v ČR uzavřené a děti se učí doma. Nařízení přišlo tak náhle, že jsme stačili žáky vybavit úkoly jen do konce týdne a informací, že další zveřejníme na webových stránkách školy. V té době jsme ještě věřili, že se brzy ve škole setkáme. Vyhlášením nouzového stavu bylo jasné, že situace bude pokračovat a hledali jsme cesty, jak se...

Celý článek

Úkoly pro žáky – do 24.3.

Vážení rodiče, v tomto odkazu níže neustále přidáváme elektronické učebnice nebo webové portály na procvičování látky (nové jsem označila zelenou barvou). Zveřejněné úkoly pro jednotlivé třídy budeme měnit až 25.3. a počítáme s tím, že tady budou úkoly pro 1.stupeň a v odkazu vedle, kde teď vidíte informaci o našem úspěchu v soutěži finanční gramotnosti, se pak objeví úkoly pro 2.st....

Celý článek

Úspěch žáků ZŠ Lidická v soutěži Finanční gramotnost

Vážení rodiče, milé děti v záplavě spoustu  informací,  které se týkají mimořádných opatření v České republice, bych ráda přinesla i jednu malou,pozitivní, ze školy, která se týká úspěchu našich žáků v 9.ročníku soutěže Finanční gramotnost. Tým žáků 2.st. ( ze 6.A)  obsadil v krajském kole soutěže celkově 3.místo a tým žáků 1.stupně  (z 5.B)   krajské kolo soutěže vyhrál a bude...

Celý článek

Mobilní Trilopark zavítal do naší školy

V pátek 28.2.2020 se všechny třídy zúčastnily programu Mobilního Triloparku, který interaktivním způsobem představuje žákům paleontologii. Žáci si vytvořili svůj vlastní  odlitek vyhynulého živočicha, odkryli  třímetrovou dinosauří kostru a od jednoho z odborných lektorů si vyslechli  poutavé povídání, jak sbírání zkamenělin probíhá ve skutečnosti a jak se praxe liší od toho, co děti běžně vídají ve filmech. Lektor žáky...

Celý článek

Informace ke stavebním úpravám ve škole

Vážení rodiče,  2.3.2020 bude v naší škole zahájena avizovaná rekonstrukce v rámci projektu města Bíliny z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Hlavním cílem je modernizace odborných učeben a kabinetů ve 3.patře, zajištění bezbariérovosti školy a konektivita (modernizace datové sítě).  Postupně tak budou probíhat práce ve 3.patře školy, později před školou a v přízemí, v prostorách školy budou realizovány nové rozvody internetu a na závěr...

Celý článek

Úspěch žáků 9.A v soutěži České spořitelny

Desítka žáků 9.A se pod vedením paní učitelky Ing. Kabourkové zapojila do projektu Abeceda peněz České spořitelny, která kromě aktivit pro žáky 4.ročníku, které jsme se v závěru roku 2019 také úspěšně zúčastnili, připravila pro  žáky 8.-9. tříd soutěž Tajuplná cesta. V minulých dnech proběhlo vyhodnocení a zájezd do Londýna vyhrála naše skupina s názvem Ajťáci a v jednotlivcích 1.cenu I phone ...

Celý článek

Duhové vánoce na ZŠ Lidická

Závěr roku se na naší škole nesl v duchu blížících se Vánoc. Nejprve 10.12. školní družina připravila pro děti a rodiče vánoční dílnu, v níž se takřka 50 rodičů odpoledne sešlo a společně se svými dětmi vyráběli podle předlohy Andílky. Všem se jejich dílko podařilo a vznikly krásné dekorace. Máme  naprosto úžasné tvořivé rodiče i prarodiče, kteří jsou schopni děti i školu podpořit...

Celý článek