Kategorie: Akce školy

Školní akademie 2019

V úterý 25.6.2019 proběhla v tělocvičně a prostorách Městského divadla školní akademie žáků ZŠ Lidická. V 1.5 hodinovém pásmu se  představily všechny třídy školy. Střídala se vystoupení taneční, pěvecká, ale objevila se i  maňásková nebo baletní. Vše se dětem moc povedlo a předvedly skvělá  vystoupení. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem žákům a jejich  učitelům,  za  vynikající výkony, které na akademii...

Celý článek

Den Země 2019

I v letošním školním roce zorganizovala naše školní koordinátorka EVVO se žáky 8.A Den Země. Proběhl v pátek 26.4. 2019.  Pro žáky 1.-6.ročníku  byly připraveny  různé úkoly, kvízy, doplňovačky a jiné zajímavosti, které se týkaly živé i neživé přírody včetně její ochrany. Žáci 8.ročníku  zajišťovali stanoviště  v parku před školou. Skupinky žáků z jednotlivých tříd si podle vytvořeného harmonogramu stanoviště procházely...

Celý článek

Global Money Week

Naše škola se opětovně  zapojila do  mezinárodní  akce Týden finančního vzdělávání – Global money week, který proběhne od 12.3. – 16.3. 2018. Letošním vyhlášeným tématem je  “ Na penězích záleží“. Pro žáky 2.-5.ročníku si připravily týmy žáků 2.stupně výukové hodiny,  v nichž své mladší spolužáky poučí v oblasti hospodaření s penězi. Mají připravené prezentace, videa a výukové hry. Aktivity pro...

Celý článek

Vánoční sportovní turnaj

V pátek 22.12. proběhl na 2.st. ZŠ Lidická již tradiční vánoční sportovní turnaj.  Chlapecké týmy jednotlivých tříd  sehrály floorbalové zápasy. Dívčí týmy se utkaly v přehazované. V celkovém pořadí se chlapci ze 7.B umístili na 1.místě, na 2.místě 9.A a 3.místo patřilo žákům z 8.A. V dívčích týmech vyhrály dívky z 8.A, na 2.místě žákyně 7.B a 3.místo obsadily holky z 9.A. Blahopřejeme vítězným týmům.  

Celý článek

Jazykový kurz

Ve dnech 18.12.-22.12.2017 proběhla 2.část jazykového  kurzu s rodilým mluvčím, kterou jsme organizovali pro naše žáky ve spolupráci s agenturou English focus. Tentokrát na naši školu zavítala lektorka Courtney z USA. Jsme rádi,že se i tentokrát kurz vyvedl a splnil svůj účel – zlepšit jazykové dovednosti žáků.

Celý článek

Dance mission byl odměnou za celoškolní soutěž

Žákovský parlament ZŠ Lidická vyhlásil v říjnu výtvarnou soutěž  Halloweenská učebna, do které se zapojily všechny třídy školy. 2.11. pak proběhlo hodnocení ze strany pořadatelů a vyhlášení pořadí nejlépe vyzdobených tříd.  Vedení školy se rozhodlo nejlepší  třídy z 1. a 2.stupně odměnit tanečně zábavnou show v závěru prosince. 18.12. si oceněné  třídy užily program, který pro ně připravila agentura Dance mission....

Celý článek

Vyhodnocení sběrové soutěže za rok 2017

V pátek 15.12. proběhlo vyhodnocení sběrové soutěže papíru, kterou po celý rok organizujeme. Na základě  počtu odevzdaných kilogramů byli 3   nejlepší „sběrači“  odměněni věcnou cenou, kterou jim jako pořadatel soutěže  předal p.Martin Köhler. Naše gratulace míří  oceněným dětem do 5.A a 2.B. Tito 3 žáci dohromady odevzdali téměř 2 tuny papíru! Děkujeme všem zapojeným žákům i jejich rodičům za podporu sběrových...

Celý článek

Poznávání vědy a vesmíru s Mobilním planetáriem

Poznávali jsme s planetáriem úžasný svět vědy a techniky, aneb učení trochu jinak  Ve dnech 12.12. a 13.12. 2017 zavítalo na naší školu mobilní planetárium z Brna. Této mimořádně úspěšné akce se zúčastnili žáci I. a II. stupně. Projekce probíhala v planetární kupoli, kde zážitek byl umocněn tím, že žáci při projekci leželi a sledovali vesmírnou oblohu za doprovodu odborného výkladu lektora. V nabídce byly...

Celý článek

Navštívili jsme Vánoce na Děčínském zámku

Ve dnech 6.12. a 7.12. navštívili žáci 4. až 6. ročníku zámek v Děčíně, kde byl pro ně připraven bohatý program s prohlídkou.  Program probíhal v západním křídle zámku, kde byly využívány vlastní speciální rekvizity, které zapojovaly co nejvíce smyslů. Žáci nejen poslouchali, ale některé předměty si mohli sami osahat a vyzkoušet. Během prohlídky se děti hravou formou a aktivitami dozvěděly...

Celý článek

Připravujeme se na Vánoce

V rámci výtvarné výchovy probíhala v prosinci vánoční keramická dílna. Žáci 6.B se učili správně zpracovat keramickou hmotu,  vyválet plát, vyřezat a ozdobit požadovaný motiv, který byl následně natřen barvítky. Jako předlohu si zvolili andílka nebo netradiční vánoční stromeček. Teď už jenom vypálit v keramické peci, zabalit  a dárek bude připraven pod vánoční stromeček. Mgr. Veronika Horová  ...

Celý článek
  • Rubriky
  • Archivy