Kategorie: Projekt EU OPVVV

Duhová škola 2020 -2022

číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017259 datum realizace: 1.9.2020-31.8.2022 celková dotace: 736 728 Kč. ZŠ Bílina, Lidická se v tomto dvouletém projektu zaměřuje na následující oblasti: 1.) Aktivity rozvíjející ICT v ZŠ: Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ 2.) Extrakurikulární a rozvojové aktivity ZŠ: Klub pro žáky ZŠ Projektový den ve výuce Vybrané oblasti jsou realizovány v souladu s doporučením OPVVV na základě dotazníkového šetření , s lokální...

Celý článek

Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji“  ÚK IKAP B2, REG. Č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017431

Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK IKAP B2), reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017431 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Projekt je zaměřen na realizaci opatření v návaznosti na Krajský akční plán 2 a na schválenou Školskou inkluzivní koncepci Ústeckého kraje s cílem zvýšit kvalitu vzdělávání v kraji s důrazem na školy vzdělávající vyšší podíl žáků se SVP vč....

Celý článek

Duhová škola 2018-2020

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009087   Šablony II  EU OPVVV Jedná se o projekt bez finanční spoluúčasti školy nebo zřizovatele, s plnou dotací ze strany OPVVV a MŠMT ve výši 1 363 586 Kč. ZŠ Bílina, Lidická se v tomto dvouletém projektu zaměřuje na následující oblasti:   V oblasti základní školy: 1.)  Rozvoj spolupráce mezi učiteli, osobnostní růst: –      Vzájemná spolupráce pedagogů v oblasti čtenářské...

Celý článek

Podpora kompetencí, gramotnosti a exekutivních dovedností žáků ze sociokulturně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí

Škola je zapojená do projektu Podpora kompetencí, gramotností a exekutivních dovedností žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000594 spolufinancovaného Evropskou unií. Cílem projektu je zlepšování dovedností v rámci jednotlivých gramotností žáků na 2. stupni základních škol, primárně ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Rozvíjení jednotlivých gramotností je realizováno skrze učitele a v rámci akčního výzkumu. Jednotliví...

Celý článek

Projekt EU OPVVV – Zvyšování kvality vzdělávání v Duhové škole

projekt:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0000935 Zvyšování kvality vzdělávání v Duhové škole realizace: 1.9.2016-31.8.2018 ZŠ Bílina, Lidická se v tomto dvouletém projektu zaměřuje na následující oblasti: 1.)  Rozvoj spolupráce mezi učiteli, osobnostní růst: –      Vzájemná spolupráce pedagogů v oblasti čtenářské gramotnosti a inkluze –      Tandemová výuka –      Vzdělávání pedagogického sboru v oblasti inkluze –      Vzdělávání jednotlivých pedagogů v oblasti čtenářské, matematické gramotnosti a inkluze 2.)  Extrakurikální aktivity...

Celý článek

Škola pro všechny – projekt EU OPVVV

Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků Škola je zapojená do projektu Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000210 spolufinancovaného Evropskou unií. Cílem projektu je  zvyšování otevřenosti škol v oblasti inkluze. Projekt zlepšuje vzdělávací praxi formou zvyšování kompetencí škol a školských institucí v oblasti inkluzivního vzdělávání v rámci akce KLIMA. Projekt realizuje...

Celý článek
  • Rubriky
  • Archivy