Kategorie: 2016

Pochopením k toleranci a respektu 2016

Projekt Pochopením k toleranci a respektu na ZŠ Lidická V období září – listopad probíhal na naší škole projekt Pochopením k toleranci a respektu, který byl zaměřen na rozvoj multikulturní výchovy žáků  především 2.stupně. Jeho hlavním cílem  bylo  umožnit žákům seznámit se s rozmanitostí a hodnotami židovské kultury, rozvíjet u žáků smysl pro solidaritu, respekt  a toleranci. Uvědomit si, že všichni máme stejná práva, všechny etnické skupiny...

Celý článek

Cestou kolem světa

Cílem projektu je získání a prohloubení  odpovědného vztahu k přírodě  a multikulturní výchova žáků.  Žáci se naučí poznávat rozmanitost přírody , co mají národy společné a v čem se naopak liší a  ochrana rostlinných a zvířecích druh.  K tomu je potřebné získat odpovídající poznatky a motivaci. Ve spolupráci s ekocentrem Zooparku  v Chomutově žáci absolvují zážitkové hodiny zaměřené na danou problematiku. Projekt z programu:  Rozvoj ekologické výchovy,...

Celý článek

Pochopením k toleranci a respektu 2016

Cílem tohoto projektu je seznámení žáků 6.-9. ročníku s dějinami Židů, jejich kulturou a jejich perzekucí v období 2. světové války. Část projektu bude zajišťována vyučujícími  českého jazyka, dějepisu a občanské výchovy a velká část projektu bude realizována ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze, kde žáci absolvují interaktivní programy Badatel a Hanin kufřík, které jsou spojeny s prohlídkou  synagog. Součástí projektu bude také ...

Celý článek

Stop závislostem

V minulosti jsme velmi dobře spolupracovali se Státním zdravotním ústavem v Ústí nad Labem v oblasti prevence kouření a nevhodného sexuálního chování. Bohužel pak byly programy v Ústeckém kraji zrušeny. Nyní nás zaujala jejich nová nabídka – Hravě o prevenci,  která plně koresponduje s tím, na co se chceme v rámci prevence rizikového chování zaměřit – základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového...

Celý článek
  • Rubriky
  • Archivy