Autor Mgr. Bc. Marie Sechovcová

O autorovi

Organizace provozu školy od 7.12. – 11.12. třídy 6.A,6.B,7.A

Vážení rodiče, milí žáci od 7.12.  budou ve škole přítomny všechny třídy 1.st. tj.-1.-5.ročník, třída 9.A a třídy 6.A,6.B a 7.A. Třídy 7.B, 8.A a 8.B budou na online výuce. Materiály ze všech předmětů obdrží vždy na hodinách jednotlivých vyučujících, již se zveřejňovat nebudou. Tito žáci můžou chodit i na obědy, ale pouze v době od 11.00-11.30!! Příchod do školy je pro každý den...

Celý článek

Ředitelské volno 21.12.-22.12.2020

Oznámení o ředitelském volnu   Ředitelka školy vyhlásila podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona,  volné dny  21.12. a 22.12.2020 z provozních důvodů.  Školní družina v provozu nebude.   Žáci a rodiče byli o této skutečnosti informováni prostřednictvím informačních deníků, webových stránek školy a vývěskou před školou.  

Celý článek

Online rozsvícení vánočního stromu v Bílině

Dne 28.11. od 17.00 bude na facebooku města probíhat online rozsvícení vánočního stromu a pohádka O kouzelné peci. I když se nemůžeme osobně rozsvícení  zúčastnit, bude to i online určitě moc krásné a pro děti zajímavé. Město Bílina – Facebook   Opatrujte se   Přejeme všem pevné zdraví a klidné adventní dny

Celý článek

Úkoly pro třídy 6.A, 6.B a 7.A v týdnu 30.11.-4.12

Vážení rodiče, milí žáci   v příštím týdnu  – od 30.11. do 4.12. zůstávají doma na online výuce třídy 6.A, 6.B a 7.A Žáci obdrželi upravený online rozvrh (výuka byla posunuta od 8.00). Pro ty, co se nemůžou online připojit, jsou připravené materiály ke stažení a nebo k vyzvednutí v průběhu příštího týdne vždy mezi 8.00-11.20. Další materiály se již...

Celý článek

Informace k organizaci školy od 30.11.

Vážení rodiče, milí žáci jak jsme již informovali, od 30.11. se do školy vrací zbytek tříd 1.stupně, třída 9.A  a třídy 7.B, 8.A a 8.B, které se budou vždy po týdnu střídat se třídami 6.A,6.B a 7.A (v těchto třídách se bude střídat běžná výuka a online výuka). Znamená to, že ve škole již bude každý týden přítomno 14 tříd a velký...

Celý článek

Informace pro žáky 3.-9.ročníku

Vážení rodiče, milí žáci na základě opatření ze strany MŠMT se žáci 3.-9.ročníku vrátí do školy až od pondělí 30.11. Konkrétně se v tento den vrací žáci ze 3.-5.ročníku, třída 9.A a třídy 7.B, 8.A a 8.B. Od 30.11. bude fungovat i školní družina pro žáky 3.-4.ročníku. Připomínáme, že Ti, kteří v říjnu zaplatili školní družinu mají přeplatek ve výši 87...

Celý článek

Úkoly pro žáky od 18.11.

Vážení rodiče, milí žáci   sledujte prosím naše webové stránky a elektronickou žákovskou knížku. Podle přijatých opatření ze strany MŠMT a ministerstva zdravotnictví se žáci 3.-9.ročníku vrátí do školy až od pondělí 30.11. V tento den nastoupí do školy tedy i třídy 3.-5.ročníku, 9.A, která již bude společně s 1.st. chodit do školy pravidelně a v týdnu od 30.11. nastoupí i žáci 7.B, 8.A...

Celý článek

Informace k nástupu 1. a 2.tříd do školy od 18.11.

Vážení rodiče,   od 18.11. se vrací žáci 1. a 2.tříd do školy, ale je zapotřebí dle nařízení ministerstva zdravotnictví a ministerstva školství dodržet následující podmínky – dezinfekce, větrání a  nošení roušek  po celou dobu přítomnosti žáků a pracovníků školy a to včetně výuky, týká se to i školní družiny, která bude v provozu a nesmí se mezi sebou třídy promíchávat. Třídní učitelky Vás...

Celý článek

Provozní informace od 16.11. do 1.12

Vážení rodiče, milí žáci   dne 16.11. jsme měli mít mít původně ředitelské volno. Vzhledem k současné situaci jsme ho zrušili, ale zároveň chceme vyhovět doporučení ministerstva zdravotnictví, které vyzývalo, kde to jde, aby se využil prodloužený víkend 14.11. – 17.11. k omezení kontaktů.  Proto jsme se rozhodli udělat kompromis mezi těmi, kteří mají možnost odjet na chatu...

Celý článek

Provozní informace od 2.11. do 13.11

Vážení rodiče, milí žáci   zveřejnili jsme pod červeným vykřičníkem nové úkoly na následujících 14 dní (do 13.11.) Jsou určeny pro žáky, kteří se nemohou účastnit online výuky. Kdo se online výuky účastní, vyučující budou z připravených materiálů vybírat drobné úkoly, které se budou v rámci online prostředí zpracovávat. Tyto úkoly budou vkládány do Teams. Připomínám, že distanční výuka...

Celý článek