Kategorie: 2010

Stop kouření !!!

Projekt z preventivního programu Ústeckého kraje Cíle projektu: –         Prevence nežádoucích jevů – kouření, alkohol, drogy –         Snížení počtu kuřáků, uživatelů drog –         Posílení pozitivního sociálního klimatu tříd –         Posílení vazeb žáků a třídních vyučujících Zlepšení spolupráce s rodiči v oblasti prevence nežádoucích jevů V tomto projektu jsou důležití všichni žáci, ať ti, kteří v současnosti nejsou kuřáky, protože vzhledem k prostředí...

Celý článek

Pracujeme samostatně v přípravné třídě

Projekt z programu města Bíliny na podporu sociálního začleňování Cílem tohoto projektu je zkvalitnit přípravu dětí v přípravných třídách zakoupením pracovních sešitů a časopisů pro předškoláky , se kterými mohou všechny děti pracovat samostatně.

Celý článek

Dejme prostor dětem 2010

Program města Bíliny na podporu sociálního začleňování Cílem tohoto projektu, který navazuje na úspěšný projekt realizovaný v roce 2009,  je snížení počtu dětí trávící volný čas neúčelně, snížení sociálně patologických jevů u dětí a také minimalizace bezpečnostních rizik spojených s neúčelným využíváním volného času. Škola chce i v roce 2010  nabídnout všem žákům možnost smysluplného trávení volného času formou zájmových aktivit.  V rámci projektu...

Celý článek

Ve škole po škole

Projekt z Programu na podporu integrace romské komunity. Hlavním cílem je vytvořit pro děti aktivní a smysluplné formy trávení volného času. Dílčí cíle: –         Naučit děti smysluplně využívat volný čas –         Prevence sociálně patologických jevů –         Vytváření pozitivního školního klimatu –         motivace a aktivní zapojení rodičů do volnočasových nabídek –         poznávání kraje v němž žijeme, poznávání České republiky –         budování občanské...

Celý článek

Připravujeme se pro život 2010

Projekt z programu MŠMT na podporu integrace romské komunity Hlavním cílem je zlepšit možnosti žáků na trhu práce. Dílčí cíle: –         zlepšit vzdělávací výsledků žáků pomocí pravidelné přípravy ve škole s vyučujícími –         poskytnout žákům kompletní informace z oblasti volby povolání –         poskytnout žákům i jejich rodičům praktické poznatky z exkurzí do škol, firem a přehlídek škol –         motivace a aktivní zapojení rodičů do problematiky volby...

Celý článek
  • Rubriky
  • Archivy