Kategorie: Projekt EU OP Zaměstnanost

Projekt EU OP Zaměstnanost

Projekt „Dětské kluby při základních školách v Bílině“ (reg. číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000186) – prioritní osa OPZ: 1.2 Rovnost že a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnávání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci, je financovaný z Operačního programu Zaměstnanost. Projekt je podpořen 85 % z Evropského sociálního fondu, 10 % ze státního rozpočtu...

Celý článek
  • Rubriky
  • Archivy