Kategorie: Projekty

ZŠ Lidická se chce připojit ke Světovým školám

Naše škola se dlouhodobě zajímá o globální problematiku. Začleňujeme do výuky  tématiku a projekty zaměřené na témata jako chudoba, změny klimatu, lidská práva a další. Věříme, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa. V letošním školním roce budeme usilovat o získání certifikátu Světová škola. Oceněním Světová škola se v současné době pyšní  zhruba 120  českých mateřských, základních a středních škol a téměř...

Celý článek

projekt : Pochopením k toleranci a respektu 2023

č.j.: 8342/2023-5 Projekt je realizován v období 1.9.2023- 31.12.2023 žáky 5.-9.ročníku z výzvy MŠMT: Výzva na podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2023, č.j.: MSMT – 32834/2022-2 dotace MŠMT: 88326 Kč celkový rozpočet: 132 776 Kč Projekt je zaměřen na seznámení žáků 6.-9. ročníku s dějinami Židů, jejich kulturou a jejich perzekucí v období 2. světové války. Část projektu bude zajišťována vyučujícími ...

Celý článek

Dar společnosti ČEZ a.s. pro naši školu

V závěru června 2023 jsme pro naši školu pořídili z grantu nadace ČEZ 4 počítače, klávesnice a monitor pro 4 učebny  2.stupně, kde budou sloužit vyučujícím a hlavně všem žákům k zajištění názorné výuky. Dosavadní počítače již byly velmi staré a pomalé, a tak díky  tomuto daru došlo k výraznému zkvalitnění výuky v učebnách 6.A, 7.A, 7.B a 8.B. Tohoto daru si velmi vážíme...

Celý článek

ZŠ Lidická získala titul Škola udržitelného rozvoje

Naší škole byl propůjčen na období let 2023 -2025  titul Škola udržitelného rozvoje 1.stupně.  Jedná se o nejvyšší titul, který můžeme v rámci zapojených škol do  klubu ekologické výchovy získat a potěšující je, že se v našem případě jedná o opakované obhájení tohoto ocenění.  Tituly jsou školám propůjčovány na základě jejich pestré činnosti   nejen v oblasti ekologické výchovy, ale také ekonomické a sociální. Titul...

Celý článek

Jak překonat starosti

Realizace: 1.9.2022-20.12.2022 Dotace: 50 000 Kč Primární prevence   Dotace bude využita na zajištění programů primární prevence společnosti Hope4kids – Etické dílny. Jedná se o certifikované programy primární prevence, které chceme ve spolupráci s odborníky cíleně zaměřit na nežádoucí jevy u žáků 4.-9.ročníku. Konkrétně se bude jednat: 1) oblast zvládání emocí – předcházení konfliktů, pocitům úzkosti, agresivity a šikany (u...

Celý článek

Ve škole po škole 2022

Realizace: 1.9.2022-20.12.2022 dotace: 35 000 Kč spoluúčast: 15 000 Kč Cílem projektu je podpora pravidelných   a dlouhodobých  volnočasových aktivit školy pro žáky, zajištění vhodného a smysluplného trávení volného času dětí. Projekt je zaměřen na nabídku volnočasových aktivit pro žáky školy.  Celkem bude pro žáky zavedeno 9 kroužků, které povedou pedagogičtí pracovníci školy.  Dotace je určena na  finanční  podporu ...

Celý článek

Duhová škola v NPO

Duhová škola v NPO   Realizace: 1.9.2022-31.8.2025 ZŠ Bílina, Lidická se v tomto  projektu zaměřuje na následující oblasti: A  Personální podpora – zřízení pozic Asistent pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním Školní sociální pedagog Kariérový poradce Adaptační koordinátor Pracovník volnočasových aktivit Tandemový učitel B Přímá práce se žáky Pedagogická intervence v době prázdnin (doučování) Pedagogická intervence Pedagogická intervence zaměřená...

Celý článek

Duhová škola OP JAK

  Duhová škola OP JAK      CZ.02.02.XX/00/22_002/0001446 Realizace 1.9.2022 – 31.12.2024   Jedná se o projekt bez finanční spoluúčasti školy nebo zřizovatele, s plnou dotací ze strany OP JAK   a MŠMT ve výši 3 151 191  Kč. ZŠ Bílina, Lidická se v tomto  projektu zaměřuje na následující oblasti: 1.)  Personální podpora 1.II/2   školní speciální pedagog až do výše úvazku 0,8 2.)...

Celý článek

Prevence Digitální propasti – komponenta 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace

Celý článek

Den Země 2022

Dne 21.4.2022  proběhl pro žáky 1.-4.tříd  Den Země, který  zorganizovala naše školní koordinátorka EVVO se žáky 8.A. Pro žáky   byly připraveny  různé úkoly, kvízy, doplňovačky a jiné zajímavosti, které se týkaly živé i neživé přírody včetně její ochrany. Žáci 8.A   zajišťovali stanoviště  v parku před školou. Skupinky žáků z jednotlivých tříd si podle vytvořeného harmonogramu stanoviště procházely a prověřovaly své...

Celý článek
  • Rubriky
  • Archivy