Kategorie: Projekty

ZŠ Lidická získala titul Škola udržitelného rozvoje

Naší škole byl propůjčen na období let 2023 -2025  titul Škola udržitelného rozvoje 1.stupně.  Jedná se o nejvyšší titul, který můžeme v rámci zapojených škol do  klubu ekologické výchovy získat a potěšující je, že se v našem případě jedná o opakované obhájení tohoto ocenění.  Tituly jsou školám propůjčovány na základě jejich pestré činnosti   nejen v oblasti ekologické výchovy, ale také ekonomické a sociální. Titul...

Celý článek

Jak překonat starosti

Realizace: 1.9.2022-20.12.2022 Dotace: 50 000 Kč Primární prevence   Dotace bude využita na zajištění programů primární prevence společnosti Hope4kids – Etické dílny. Jedná se o certifikované programy primární prevence, které chceme ve spolupráci s odborníky cíleně zaměřit na nežádoucí jevy u žáků 4.-9.ročníku. Konkrétně se bude jednat: 1) oblast zvládání emocí – předcházení konfliktů, pocitům úzkosti, agresivity a šikany (u...

Celý článek

Ve škole po škole 2022

Realizace: 1.9.2022-20.12.2022 dotace: 35 000 Kč spoluúčast: 15 000 Kč Cílem projektu je podpora pravidelných   a dlouhodobých  volnočasových aktivit školy pro žáky, zajištění vhodného a smysluplného trávení volného času dětí. Projekt je zaměřen na nabídku volnočasových aktivit pro žáky školy.  Celkem bude pro žáky zavedeno 9 kroužků, které povedou pedagogičtí pracovníci školy.  Dotace je určena na  finanční  podporu ...

Celý článek

Duhová škola v NPO

Duhová škola v NPO   Realizace: 1.9.2022-31.8.2025 ZŠ Bílina, Lidická se v tomto  projektu zaměřuje na následující oblasti: A  Personální podpora – zřízení pozic Asistent pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním Školní sociální pedagog Kariérový poradce Adaptační koordinátor Pracovník volnočasových aktivit Tandemový učitel B Přímá práce se žáky Pedagogická intervence v době prázdnin (doučování) Pedagogická intervence Pedagogická intervence zaměřená...

Celý článek

Duhová škola OP JAK

  Duhová škola OP JAK      CZ.02.02.XX/00/22_002/0001446 Realizace 1.9.2022 – 31.12.2024   Jedná se o projekt bez finanční spoluúčasti školy nebo zřizovatele, s plnou dotací ze strany OP JAK   a MŠMT ve výši 3 151 191  Kč. ZŠ Bílina, Lidická se v tomto  projektu zaměřuje na následující oblasti: 1.)  Personální podpora 1.II/2   školní speciální pedagog až do výše úvazku 0,8 2.)...

Celý článek

Den Země 2022

Dne 21.4.2022  proběhl pro žáky 1.-4.tříd  Den Země, který  zorganizovala naše školní koordinátorka EVVO se žáky 8.A. Pro žáky   byly připraveny  různé úkoly, kvízy, doplňovačky a jiné zajímavosti, které se týkaly živé i neživé přírody včetně její ochrany. Žáci 8.A   zajišťovali stanoviště  v parku před školou. Skupinky žáků z jednotlivých tříd si podle vytvořeného harmonogramu stanoviště procházely a prověřovaly své...

Celý článek

Naše škola získala grant o2 Chytrá škola

Naše škola využila  možnosti zúčastnit se grantové výzvy od Nadace O2  a získala finance na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti informačních technologií. Z celkem 252 přihlášených škol byla naše škola vybrána jako jedna z 67 podpořených a získala maximální podporu grantu 100 000 Kč. Velkým úspěchem školy je, že byla podpořena opětovně, protože jsme získali grant  již v roce 2020 (...

Celý článek

Doučování žáků škol

  Doučování žáků škol Od září do prosince roku 2021 probíhalo na naší škole doučování žáků a v některých třídách i socializační aktivity.  Cílem doučování bylo  pomoci žákům ohrožených školním neúspěchem či riziky spojenými s distanční výukou v uplynulém školním roce.  Doučování probíhá  ve všech třídách 1. a 2.stupně v hlavních předmětech  pod vedením pedagogických pracovníků školy a je pro všechny žáky bezplatné. DOUČOVÁNÍ...

Celý článek

Projekt DESATERO PRO PRIMÁRNÍ PREVENCI

Naše škola se zapojila do projektu  DESATERO PRO PRIMÁRNÍ PREVENCI. Realizátorem projektu Desatero pro primární prevenci je spolek PRESAFE za podpory MŠMT (Projekt č. 2280/2021-3) Projekt bude realizován v období od 1.11 do 17.12.2021 pro žáky  2.st. ZŠ

Celý článek

projekt: Ve škole po škole

Tento projekt je realizován v rámci programu Volný čas 2021 Ústeckého kraje. realizace: 1.9.2021 -22.12.2021 Cílem projektu je podpora pravidelných   a dlouhodobých  volnočasových aktivit školy pro žáky, zajištění vhodného a smysluplného trávení volného času dětí. Projekt je zaměřen na nabídku volnočasových aktivit pro žáky školy. Kroužky povedou pedagogičtí pracovníci školy.  Dotace je určena na  finanční  podporu  vedoucích  těchto kroužků...

Celý článek
  • Rubriky
  • Archivy