Kategorie: 2011

Projekt EU peníze školám

Informace o projektu Cílem projektu EU peníze školám je zvýšení kvality vzdělávání na základních školách. Projekt Duhová škola je konkrétně zaměřen na vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků v oblasti čtenářské a informační gramotnosti žáků a to jednak formou individualizace výuky ve 2.-6.ročníku, podporou tvorby inovativních materiálů v oblasti čtenářské gramotnosti na I.stupni a dále podporou vzdělávání pedagogů v oblasti zajištění výuky čtenářské...

Celý článek

Žijeme v multikulturní společnosti

Projekt – MKV Žijeme v multikulturní společnosti V rámci programu  MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2011 realizovala naše škola v průběhu  loňského roku  projekt s názvem Žijeme v multikulturní společnosti. Hlavním cílem projektu bylo  seznámit žáky s rozmanitostí a hodnotami národnostních a národních kultur žijících v naší společnosti. Rozvíjet u žáků smysl pro solidaritu, respekt a toleranci. Utvářet pozitivní postoje k jinakosti a kulturní...

Celý článek
  • Rubriky
  • Archivy