Kategorie: Zprávy z ředitelny

Oznámení o ředitelském volnu v pátek dne 25.9.2020

Ředitelka školy vyhlásila podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ředitelské volno na den :   pátek  25.9.2020 na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví a z provozních důvodů (stavební práce).   Žáci a rodiče byli o této skutečnosti informováni prostřednictvím informačních deníků, webových stránek školy a vývěskou před školou.

Celý článek

Roušky povinné i během výuky na 2.st. ZŠ

Vážení rodiče, milí žáci   vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci v ČR ministerstvo zdravotnictví nařizuje od pátku 18.9.2020 povinné nošení roušek i během výuky u žáků na 2.st. ZŠ. Prosím vybavte své děti dostatečným počtem vhodných roušek,  aby výuku  s nimi v pohodě zvládly.   Děkujeme za spolupráci .

Celý článek

Změna organizace vstupu (a odchodů) žáků 2.st. do školy

Vážení rodiče, milí žáci   od pondělí 14.9. otevíráme náš 2.hlavní vchod pro žáky 2.st., kteří  doposud používali pro vstup boční bránu. Vzhledem k tomu, že se zahajují opravy zadní části budovy školy,  chceme předejít případným střetům žáků a stavebním pracovníkům. Žáci 1.st. budou používat stále stejný vchod + levé schodiště školy pro vstup i pro odchod ze...

Celý článek

Povinnost nošení roušek ve vnitřních prostorách budov

Vážení rodiče, milí žáci   Ministerstvo zdravotnictví reaguje na zhoršující se epidemiologickou situaci a od čtvrtka 10. září zavádí povinné nošení roušek  ve všech vnitřních prostorách  budov a ve společných prostorách škol. Nadále také platí celostátní povinnost nosit ochranné prostředky v prostředcích veřejné dopravy. Roušky jsou základní preventivní opatření nejen v souvislosti s COVID-19, ale také v souvislosti s blížícím se obdobím respiračních...

Celý článek

Organizace chodu školy v souvislosti s opatřeními proti COVID 19

Naše škola již od 1.9. zavedla v rámci dodatku ke školnímu řádu a provoznímu řádu školy tato nejdůležitější opatření: Žáci 2.st. budou do školy ráno přicházet   přes boční bránu školy V době příchodů  a odchodů žáků do školy mají zákonní zástupci a ostatní osoby zakázáno vstupovat do budovy. Mohou přijít v době od 7.00 do 7.30 nebo po 8 hodině, po dohodě s vyučujícími po vyučování. Učitelky 1.tříd...

Celý článek

Volby do školské rady na funkční období 2020-2023 za zákonné zástupce

                             Volby do školské rady – zákonní zástupci žáků     2.kolo voleb do školské rady, ve kterém zákonní zástupci žáků  vyberou 2 ze 4 navržených kandidátů   na členství ve školské radě,  se koná  dne 29.9.2020  (formou vhození lístků se zakroužkováním výběru)   v době od 6.00-16.00. Seznam kandidátů visí ve vývěsce školy.     Školská rada má celkem 6 členů...

Celý článek

E-mailové kontakty na vyučující

Vážení rodiče, kromě možnosti komunikace přes elektronickou žákovskou knížku můžete se s vyučujícími spojit i prostřednictvím školních e-mailů, které byly nově vytvořené ve formátu: jmeno.prijmeni@zslidicka.cz Nikola Dragounová, DiS.           nikola.dragounova@zslidicka.cz Mgr. Jana Černá                         jana.cerna@zslidicka.cz Mgr. Kateřina Fojtíková         ...

Celý článek

Nařízení vlády – až do odvolání jsou uzavřené všechny základní školy

Vážení rodiče, z nařízení vlády jsou v České republice od 11.3. až do odvolání uzavřeny všechny základní a střední školy.  Děti již dnes od nás dostaly domácí úkoly a další budou dostávat prostřednictvím elektronické žákovské knížky. Sledujte prosím průběžně naše webové stránky a elektronickou žákovskou knížku, kde budeme zveřejňovat nové informace a úkoly pro žáky. Od zítřka budeme pro rodiče, kteří...

Celý článek

Stanovisko vedení školy k epidemiologické situaci v České republice (nákaza koronavirem)

Informace zveřejněné dne 7.3.2020 Vedení školy neustále sleduje epidemiologickou situaci v ČR v souvislosti se šířením nákazy koronavirem. Na základě momentální situace žádáme rodiče o následující: Apelujeme na všechny rodiče, kteří se vrátili se svými dětmi kdykoli v předchozím týdnu z Itálie a jiných oblastí postižených koronavirem, aby děti neposílali  následujících 14 dní do školy, k celé situaci přistupovali zodpovědně, řešili ji  s ohledem na své okolí...

Celý článek

Informace Itálie červen 2020 v souvislosti s výskytem koronaviru

Vážení rodiče, vzhledem k dotazům některých z Vás k aktuální situaci v Itálii Vás chceme tímto informovat, že celou situaci řešíme s cestovní kanceláří TepTour, která zájezd organizuje. Náš termín zájezdu  je až za 3 měsíce. Pokud se rozhodneme nyní zájezd zrušit, budeme platit nejen za uzavřené pojištění, ale i částku 1000 Kč za osobu. Tato výše poplatku ze storna je platná až do 50....

Celý článek