Kategorie: Zprávy z ředitelny

Informace k organizaci školy od 30.11.

Vážení rodiče, milí žáci jak jsme již informovali, od 30.11. se do školy vrací zbytek tříd 1.stupně, třída 9.A  a třídy 7.B, 8.A a 8.B, které se budou vždy po týdnu střídat se třídami 6.A,6.B a 7.A (v těchto třídách se bude střídat běžná výuka a online výuka). Znamená to, že ve škole již bude každý týden přítomno 14 tříd a velký...

Celý článek

Informace pro žáky 3.-9.ročníku

Vážení rodiče, milí žáci na základě opatření ze strany MŠMT se žáci 3.-9.ročníku vrátí do školy až od pondělí 30.11. Konkrétně se v tento den vrací žáci ze 3.-5.ročníku, třída 9.A a třídy 7.B, 8.A a 8.B. Od 30.11. bude fungovat i školní družina pro žáky 3.-4.ročníku. Připomínáme, že Ti, kteří v říjnu zaplatili školní družinu mají přeplatek ve výši 87...

Celý článek

Informace k nástupu 1. a 2.tříd do školy od 18.11.

Vážení rodiče,   od 18.11. se vrací žáci 1. a 2.tříd do školy, ale je zapotřebí dle nařízení ministerstva zdravotnictví a ministerstva školství dodržet následující podmínky – dezinfekce, větrání a  nošení roušek  po celou dobu přítomnosti žáků a pracovníků školy a to včetně výuky, týká se to i školní družiny, která bude v provozu a nesmí se mezi sebou třídy promíchávat. Třídní učitelky Vás...

Celý článek

Provozní informace od 16.11. do 1.12

Vážení rodiče, milí žáci   dne 16.11. jsme měli mít mít původně ředitelské volno. Vzhledem k současné situaci jsme ho zrušili, ale zároveň chceme vyhovět doporučení ministerstva zdravotnictví, které vyzývalo, kde to jde, aby se využil prodloužený víkend 14.11. – 17.11. k omezení kontaktů.  Proto jsme se rozhodli udělat kompromis mezi těmi, kteří mají možnost odjet na chatu...

Celý článek

Provozní informace od 2.11. do 13.11

Vážení rodiče, milí žáci   zveřejnili jsme pod červeným vykřičníkem nové úkoly na následujících 14 dní (do 13.11.) Jsou určeny pro žáky, kteří se nemohou účastnit online výuky. Kdo se online výuky účastní, vyučující budou z připravených materiálů vybírat drobné úkoly, které se budou v rámci online prostředí zpracovávat. Tyto úkoly budou vkládány do Teams. Připomínám, že distanční výuka...

Celý článek

Informace pro rodiče k uzavření školy od 14.10., ošetřovné

Vážení rodiče, od 14.10. jsou všechny školy uzavřeny nařízením vlády z důvodu Covid 19. Od zítřejšího dne přecházíme na online výuku. Postupně dáme do elektronické žákovské knížky online rozvrhy jednotlivých tříd.   aktualizovaná informace: Úkoly jsou zveřejněny pro ty žáky, kteří nemají možnost se účastnit online výuky. Kdo chodí dle našeho online rozvrhu  na výuku, nemusí tyto materiály zpracovávat....

Celý článek

Organizace výuky v době od 12.10.-30.10.2020

Vážení rodiče, milí žáci dle pokynů MŠMT se na období následujících 14 dní upravuje výuka na 2.st. ZŠ. V týdnu od 12.10.-16.10.2020 přecházejí na online výuku třídy : 6.A,7.A,8.A,9.A  – tyto třídy se budou učit z domova prostřednictvím Teams. V pátek 9.10.obdrželi  žáci rozvrh online výuky a pokyny. Online výuka bude probíhat v době od 8.00-11.30. Rozvrh jednotlivých tříd je zveřejněn v elektronické...

Celý článek

Výsledky voleb do školské rady na funkční období 2020-2023

                        Na základě výsledků voleb bude školská rada při naší škole fungovat v tomto složení: za zákonné zástupce:  Soňa Aubrechtová                                             PharmDr. Daniela Kárová...

Celý článek

Roušky povinné i během výuky na 2.st. ZŠ

Vážení rodiče, milí žáci   vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci v ČR ministerstvo zdravotnictví nařizuje od pátku 18.9.2020 povinné nošení roušek i během výuky u žáků na 2.st. ZŠ. Prosím vybavte své děti dostatečným počtem vhodných roušek,  aby výuku  s nimi v pohodě zvládly.   Děkujeme za spolupráci .   Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení roušek

Celý článek

Změna organizace vstupu (a odchodů) žáků 2.st. do školy

Vážení rodiče, milí žáci   od pondělí 14.9. otevíráme náš 2.hlavní vchod pro žáky 2.st., kteří  doposud používali pro vstup boční bránu. Vzhledem k tomu, že se zahajují opravy zadní části budovy školy,  chceme předejít případným střetům žáků a stavebním pracovníkům. Žáci 1.st. budou používat stále stejný vchod + levé schodiště školy pro vstup i pro odchod ze...

Celý článek