Kategorie: Jiné projekty

ZŠ Lidická se chce připojit ke Světovým školám

Naše škola se dlouhodobě zajímá o globální problematiku. Začleňujeme do výuky  tématiku a projekty zaměřené na témata jako chudoba, změny klimatu, lidská práva a další. Věříme, že svým jednáním můžeme ovlivnit dění na druhém konci světa. V letošním školním roce budeme usilovat o získání certifikátu Světová škola. Oceněním Světová škola se v současné době pyšní  zhruba 120  českých mateřských, základních a středních škol a téměř...

Celý článek

Dar společnosti ČEZ a.s. pro naši školu

V závěru června 2023 jsme pro naši školu pořídili z grantu nadace ČEZ 4 počítače, klávesnice a monitor pro 4 učebny  2.stupně, kde budou sloužit vyučujícím a hlavně všem žákům k zajištění názorné výuky. Dosavadní počítače již byly velmi staré a pomalé, a tak díky  tomuto daru došlo k výraznému zkvalitnění výuky v učebnách 6.A, 7.A, 7.B a 8.B. Tohoto daru si velmi vážíme...

Celý článek

Naše škola získala grant o2 Chytrá škola

Naše škola využila  možnosti zúčastnit se grantové výzvy od Nadace O2  a získala finance na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti informačních technologií. Z celkem 252 přihlášených škol byla naše škola vybrána jako jedna z 67 podpořených a získala maximální podporu grantu 100 000 Kč. Velkým úspěchem školy je, že byla podpořena opětovně, protože jsme získali grant  již v roce 2020 (...

Celý článek

Doučování žáků škol

  Doučování žáků škol Od září do prosince roku 2021 probíhalo na naší škole doučování žáků a v některých třídách i socializační aktivity.  Cílem doučování bylo  pomoci žákům ohrožených školním neúspěchem či riziky spojenými s distanční výukou v uplynulém školním roce.  Doučování probíhá  ve všech třídách 1. a 2.stupně v hlavních předmětech  pod vedením pedagogických pracovníků školy a je pro všechny žáky bezplatné. DOUČOVÁNÍ...

Celý článek

Projekt DESATERO PRO PRIMÁRNÍ PREVENCI

Naše škola se zapojila do projektu  DESATERO PRO PRIMÁRNÍ PREVENCI. Realizátorem projektu Desatero pro primární prevenci je spolek PRESAFE za podpory MŠMT (Projekt č. 2280/2021-3) Projekt bude realizován v období od 1.11 do 17.12.2021 pro žáky  2.st. ZŠ

Celý článek

ZŠ Lidická, odborné učebny a bezbariérové řešení školy

ZŠ Lidická, odborné učebny a bezbariérové řešení školy registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008935 Projekt je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje. Cíle projektu: realizace odborných učeben fyziky a enviromentálního vzdělávání včetně modernizace jejich kabinetů bezbariérovost školy – bezbariérové řešení vstupu, pohybu po budově a sociálního zařízení modernizace konektivity (datových sítí) úprava pozemku pro realizace enviromentálního...

Celý článek

Duhový let světem médií

Realizace: 1.9.2019-30.6.2020 Hlavním cílem projektu je cílený rozvoj mediální gramotnosti žáků. Zaměřit se na jejich znalosti, dovednosti a porozuměni, které jim umožní efektivní a bezpečné využívání médií, aby byli schopni provádět informovanou volbu, chápat povahu obsahu sdělení a byli schopni využívat celé šíře příležitostí, které nabízejí nové komunikační technologie, a také aby byli schopni lépe chránit sebe i své blízké před...

Celý článek

Návštěva Muzea smyslů

V rámci projektu IKAP se žáci 8.A a 9.A zúčastnili  v úterý 12.3.2019 návštěvy Muzea Smyslů v Praze ve spolupráci se SŠ technickou AGC v Teplicích. Měli možnost si v zajímavém muzeu vyzkoušet exponáty, které se snaží ošálit naše smysly a využívají k tomu principy fyziky, matematiky či chemie. Návštěva tak bezezbytku naplnila cíle exkurze v rámci projektu Implementace akčních plánů, kterým byla...

Celý článek
  • Rubriky
  • Archivy