S počítačem lépe a snadněji

Úvod a anotace:

Projekt je určen pro žáky speciálních tříd. Sleduje dvě linie:
– nabídnout těmto dětem v rámci všech předmětů možnost pracovat zajímavě a názorněji, tzn. lépe a snadněji, za pomoci ICT technologie
– umožnit žákům využívat tuto učebnu v odpoledních hodinách pro přípravu na vyučování, na vyhledávání informací a v neposlední řadě v rámci zájmových útvarů k rozšíření jejich počítačové gramotnosti a tím zlepšit jejich postavení na trhu práce.

Cílem projektu je tedy vybavit jednu učebnu(na budově Vrchlické) 10 počítači, které budou propojeny v síti a připojeny na internet.
– V rámci tématických plánů všech předmětů začlenit pravidelnou výuku v počítačové učebně. Názornější výukou, která využívá zapojení všech perceptorů vnímání zvýšit motivovanost žáků a tím dosáhnout jejich celkově lepších výsledků.
– Umožnit žákům každodenně v odpoledních hodinách od 14.00 využívat počítačovou učebnu pro přípravu na vyučování, vyhledávání informací a vzdělávání v počítačové gramotnosti v rámci zájmových útvarů.
– Celkově lepšími výsledky a zvýšením jejich dovedností ve využívání ICT technologií zlepšit jejich postavení na trhu práce.
– Smysluplnou náplní volného času přispět v rámci prevence předcházení sociálně patologickým jevům u těchto žáků.

Cílová skupina: žáci 6. – 9. tříd (speciálních)

Konečný časový harmonogram projektu:
září – vytvoření tématických plánů s využitím softwaru
říjen – obdržení dotace, pořízení hardwaru, provedení zasíťování počítačové učebny
listopad – připojení k internetu, zajájení pravidelné výuky v učebně
prosinec- zahájeno odpolední využívání učebny

Počítačové kroužky:
úterý – od 14.00 – 16.00
středa 14.00 – 16.00

Příprava na vyučování– vždy od 14.00:
pondělí, čtvrtek, pátek

Zhodnocení projektu:
V současné době je počítačová učebna využívána všemi speciálními třídami – tj. 62 žáky k výuce hlavních předmětů a informatiky  a dále ji využívají i žáci 6. – 8. ročníku běžných tříd k výuce informatiky(tj. dalších 85 žáků).
V době po vyučování je učebna využívána pravidelně v průměru 12 žáky (celkově se zde střídá zhruba 60 žáků). Nejvíce je využívána v úterý a ve středu v rámci počítačových kroužků.
pravidelné využívání výukových programů se odrazilo celkově na lepších výsledcích žáků, které jsou spojeny s lepší motivovaností a zejména názorností.

Prezentace:

Počítačová učebna

počítačová učebna

výuka informatiky v 8.D

výuka informatiky v 8.D

výuka informatiky v 6.C

výuka informatiky v 6.C

  • Rubriky
  • Archivy