Volba povolání

Anotace projektu:
Projekt si klade za cíl komplexní přípravu žáků a jejich rodičů na zodpovědný přístup k volbě povolání. V rámci projektu budou zakoupeny výukové materiály: pracovní listy k Volbě povolání, pracovní učebnice Moje volba a materiály vzdělávacího kurzu profesní orientace(Junior Achievement). Pomocí těchto materiálů žáci absolvují tématické celky založené na vlastním sebepoznání, informací z oblasti rozhodování, znaků povolání, nabídky škol, zdrojů informací, trhu práce, přijímáním do zaměstnaní. Kromě těchto materiálů budou do hodin začleňovány i další prezentace k této oblasti, zejména výukové programy, internetové odkazy, videoukázky jednotlivých povolání a škol. Toto bude realizováno v běžných třídách pomocí přenosného dataprojektoru a notebooku. Žáci se také v rámci výuky v počítačové učebně naučí sami vyhledávat informace na internetu, vyzkouší si na internetových odkazech jednoduché zájmové testy. Z finanční dotace na dopravu, budou realizovány exkurze do konkrétních škol regionu Ústecka – Teplice, Most, Údlice, Jirkov, Ústí nad Labem. Tyto exkurze budou nabízeny i rodičům žáků, kteří tak budou mít možnost seznámit se s prostředím středních škol. V listopadu se žáky a jejich rodiči se uskuteční výjezd na přehlídku středních škol ústeckého regionu v Teplicích – Šance 2007. V prosinci pak proběhne zhodnocení celého projektu ze strany žáků, rodičů i třídních učitelů, kteří budou tvořit pedagogický doprovod na exkurzích.

Cíle projektu:
– poskytnout žákům kompletní informace z oblasti volby povolání
– poskytnout žákům i jejich rodičům praktické poznatky z exkurzí a přehlídek škol
– motivace a aktivní zapojení rodičů do problematiky volby povolání jejich dětí
– naučit žáky i jejich rodiče používat různé zdroje k vyhledávání informací – zejména v oblasti internetu.
– podání přihlášek a úspěšný nástup na střední školy ze strany všech zapojených žáků
– posílení pozitivního sociálního klimatu školy vzájemnou spoluprací mezi třídními učiteli, žáky, rodiči a kariérovým poradcem

exkurze_most2
exkurze SOU Most, J.Palacha 25.11.2006

textilni_skola3
exkurze SOŠ textilní Teplice 23.11.2006

exkurze_exponat
exkurze ISŠ energetická Chomutov 15.12.2006

volbapovolani3_8_C
Výuka Volba povolání – 8.C

volba8_D
Výuka volba povolání – 8.D

profesni_orientace9_c
Výuka Volba povolání – 9.C

volba_povolani28_A
Výuka Profesní orientace – 8.A

pijimaci_pohovor7_A
Výuka Abeceda podnikání – Přijímací pohovor

  • Rubriky
  • Archivy