Multimediální materiály pro výuku matematiky ve speciálních třídách pro žáky s mentálním postižením

Anotace projektu

Projekt se bude zabývat tvorbou multimediálních materiálů v podobě CD-ROMu pro výuku matematiky a jejich využitím ve speciálních třídách v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (dále RVP ZV-LMP) s důrazem na získávání klíčových kompetencí. Projekt navazuje na úspěšný projekt „Fyzika zajímavě pro žáky se specifickými poruchami učení“, jehož poznatky využívá a dále ho rozvíjí o použití v dalších předmětech. Využívání multimediálních materiálů ve výuce pomáhá odstraňovat informační a komunikační deficit žáků v těchto třídách a motivuje je k učení.

Cíl projektu
Vytvořit multimediální výukové materiály pro výuku matematiky ve speciálních třídách pro mentálně postižené, vytvořit z nich výukový CD-ROM a zavést je do výuky v souladu s RVP ZV-LMP s důrazem na získávání klíčových kompetencí. Výsledky předchozího projektu „Fyzika zajímavě pro žáky se specifickými poruchami učení“ ukazují, že použitím moderních technologií ve výuce se vykládaná látka stává pro žáky zajímavější a srozumitelnější. Využití multimediálních výukových materiálů pomáhá žákům při výuce a inspiruje je k samostatné práci. Svou názorností tak žákům pomáhá překonat jejich deficit a zapojit se tak lépe do výuky.

Rámcový časový harmonogram

Květen, červen– příprava podkladů pro tvorbu náplně jednotlivých multimediálních prezentací.
Červenec, srpen – dovybavení potřebným HW, SW a projekční technikou a zpracování prezentací na počítači.
Září – dokončení prezentací, přenos na média, aplikace do výuky
říjen, listopad – ověření projektu na ověřovací škole
prosinec – ukončení projektu

Současný stav řešení projektu

Řešení projektu probíhá dle stanoveného harmonogramu.

Dokončení projektu s partnerskou školou: ZŠ praktická, Bílina, Kmochova ul.

V případě zájmu o CD Vám bude zdarma zasláno na Vaši adresu.

Prezentace projektu:

projekt_matika_004

projekt_matika_005

projekt_matika_012

projekt_matika_017

  • Rubriky
  • Archivy