Nebojíme se 6. třídy

V rámci preventivních programů vyhlášených Ústeckým krajem realizuje škola v období září – prosinec 2007 projekt nazvaný „Nebojíme se 6. třídy“.

Projekt je zaměřen na vybudování pozitivního třídního klimatu v 6. ročníku. Pro tuto třídu se jedná o nový počátek – vstup do 2. stupně základního vzdělání, nový vzdělávací program = školní vzdělávací program.

Projekt bude realizován ve třech liniích:

  1. zmapování situace ve třídě – SORAD – vztahy mezi žáky pomocí sociometrického šetření
  2. společný víkendový výjezd do střediska Natura Rumburk, kde ve volnočasových aktivitách budou zařazovány psychosociální hry a aktivity zaměřené na budování pozitivního třídního klimatu a vazeb s novými vyučujícími. Společné dopolední akce, které jsou realizovány Naturou v rámci výchovy ke zdravému životnímu stylu a ochraně životního prostředí pomohou zase upevnit vztah důvěry a spolupráce mezi žáky a třídním učitelem a dalšími vyučujícími a navíc pomůžou u žáků budovat kladné hodnoty v oblasti zdravého životního stylu a ekologie.
  3. společné třídní akce – exkurze, sportovní soutěže, zájmové útvary pro žáky 6. ročníku

V závěru roku proběhne nové mapování situace třídních kolektivů

Cíle projektu:
–          vzájemné poznávání účastníků
–          vytváření vztahů důvěry mezi žáky a učiteli a mezi žáky navzájem
–          stanovení pravidel soužití třídní komunity
–          formování skupiny, která je pro žáky bezpečným místem, která jim pomůže vyhnout se nežádoucímu chování – šikanování, vzniku různých typů závislostí
–          začlenění nových žáků do komunity třídy
–          zapojování žáků se speciálními vzdělávacími   potřebami a jejich integrace
–          budování pozitivních vztahů k problémům zdravého životního stylu a ekologie

natura3
Účastníci výjezdu

obora2
Krmení jelenů a laní

  • Rubriky
  • Archivy