Ekosystém Les – ekologický výjezd 2.stupně

V rámci environmentální výchovy žáci 2.stupně absolvovali ve dnech 26.11. – 30.11. třídenní výjezd do ekologického střediska Natura Rumburk.

Projekt, jehož cílem bylo prohloubit znalosti žáků z ekologie, seznámit je s jejími základními oblastmi a zaměřit se na lesní ekosystém, byl hrazen z dotace EVVO MŠMT, kterou škola získala. Z celkové částky 100 000 Kč bylo žákům hrazeno ubytování, stravování a ekologický program.  Projekt  se zaměřil na propojování teoretických poznatků s praktickými znalostmi, spojoval výklad odborných lektorů s výkladem učitelů. Žáci měli možnost poznat region Ústeckého kraje, seznámit se okolím Rumburku a národním parkem Česko-saské Švýcarsko. V ekologickém středisku také poznali zajímavá zvířata, která zde našla svůj domov – např. kačer Howard, divoký kanec Ferda, lamy, kozy, ovce i stádo jelenů a laní.

Projekt  naplňoval nejen průřezové téma environmentální výchovy, ale také osobnostní a sociální výchovy.
Věříme, že se výjezd žákům líbil a naplnil cíle, které si vytyčil.

lamy

  • Rubriky
  • Archivy